Zaloguj się | Rejestracja

Poniedziałek, 29 maja 2017

imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Pilne!
  • Najtańsze teksty sponsorowane w gazecie elblag24.pl. Zadzwoń już TERAZ! Tel: 668-869-872
17.05.2016 11:50 | red. | 0 komentarzy

Poznaj laureatów konkurs „8 Wspaniałych”

Pracują społecznie na rzecz innych. Bezinteresownie niosą pomoc chorym, cierpiącym, czy niepełnosprawnym. Mowa o laureatach tegorocznej XVIII edycji Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”.

fot. UM Elbląg
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas.

Pracują społecznie na rzecz innych. Bezinteresownie niosą pomoc chorym, cierpiącym, czy niepełnosprawnym. Mowa o laureatach tegorocznej XVIII edycji Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działania i postawy dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Zgodnie z nazwą konkursu podczas Gali, która odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury uhonorowano ośmiu młodych elblążan odznaczających się wyjątkową wrażliwością na drugiego człowieka, odpowiedzialnością za siebie i swoje działania, aktywnością w podejmowaniu służby na rzecz społeczeństwa i środowiska.

– W Elblągu mieszka wielu wybitnych, młodych ludzi, którzy bezinteresownie podejmują różne działania dla dobra lokalnej społeczności, chętnie pomagają osobom potrzebującym, pozytywnie wyróżniają się w środowisku, są konsekwentni i wytrwali w pokonywaniu trudności. Pomagają najmłodszym w nauce, opiekują się osobami niepełnosprawnymi i starszymi, odwiedzają hospicjum, organizują cenne akcje, a przy tym nie zaniedbują obowiązków szkolnych. „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat. Poprzez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania – nie tylko dla rówieśników z najbliższego otoczenia. W naszym mieście od 18 lat najaktywniejsi wolontariusze nagradzani są w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Jak co roku kapituła konkursu wybrała ośmioro wspaniałych elblążan, którzy swoją postawą urzeczywistniają takie wartości jak odpowiedzialność, uczciwość, życzliwość i troska o innych. Na dzisiejszej gali wspólnie pragniemy wyrazić żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim nastoletni wolontariusze nieustannie troszczą się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Gratuluję rodzicom laureatów konkursu i składam Państwu wyrazy uznania za wychowanie tak wyjątkowych młodych ludzi. Jesteśmy dumni z ich postawy, wysokiej wrażliwości moralnej i godnego reprezentowania naszego miasta w kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu.  Wyjątkowe wartości, jakie przekazują społeczeństwu młodzi uczestnicy konkursu zasługują na wsparcie i rozgłos” – napisał w liście skierowanym do laureatów Prezydent Witold Wróblewski.

W gronie 8 wyróżnionych są:

Biłas Aleksandra, IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

Pracę wolontariuszki rozpoczęła już w gimnazjum. Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Klubu Ośmiu w Bursie nr 2 w Elblągu. Pomaga osobie niewidomej i dzieciom ze świetlicy terapeutycznej. Od 2015 r. jest wolontariuszką w Elbląskim Hospicjum. Była zaangażowana w akcjach UNICEF „ Wszystkie kolory świata” i „ Mali uczniowie idą do szkoły”. Organizowała kiermasze, z których dochód przeznaczony był na pomoc dzieciom w Kongo. Uczestniczyła w akcjach: „ Walentynki dla Łukasza”, Tydzień Praw Dziecka, „ Bezpieczeństwo w sieci”, zbiórkach na rzecz Schroniska dla Zwierząt, oraz organizowanych przez Bank Żywności.

Laureatka będzie reprezentowała nasze miasto w  finale ogólnopolskim konkursu.

Dworzyńska Agata, Gimnazjum nr 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu

Agata jest wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Elblągu. Od trzech lat, w każdą sobotę, poświęca swój czas zajmując się dziećmi bardzo chorymi, często opuszczonymi przez swoich najbliższych. W grudniu 2015 r. wspólnie z koleżankami zorganizowała kiermasz ciast, którego dochód został przeznaczony na drobne upominki dla dzieci. Agatę cechuje spokój, dążenie do wyznaczonego celu, pracowitość i systematyczność w działaniu, gdy się już podejmie jakiegoś zadania w pełni się z niego wywiązuje. Charakteryzuje ją niezwykła kultura osobista, wysokie wyniki nauki i wzorowe zachowanie Interesuje się tańcem współczesnym i jazzem.

Stempniewska Anna, Gimnazjum nr 2 w Elblągu

Od trzech lat jest wolontariuszką,  udziela się w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „ Przyjazny Krąg”. Chętnie pomaga w codziennej pracy z wychowankami – w odrabianiu lekcji, przeprowadzaniu zabaw czy w pracach organizacyjnych placówki. Ania jest bardzo uczynna i zawsze chętna do pomocy, poważnie traktuje powierzone jej zadania. W ubiegłym roku była laureatką konkursu „ Barwy Wolontariatu”. Brała udział w zbiórkach żywności 2013 -2015 i w akcji „ Pola Nadziei”.  Jest miłą, skromną i lubianą w szkole uczennicą.

Witkowska Magdalena, IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

Dziewczyna na szczudłach, żonglująca piłeczkami, połykaczka ognia, Jeżdżąca na jednokołowym rowerze. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza, pracuje w Grupie Wsparcia, pomaga niepełnosprawnym kolegom i koleżankom. Jest inicjatorką i główną realizatorką imprez oraz akcji klasowych i ogólnoszkolnych. Szczególnie angażuje się w działania Elbląskiego Oddziału Abstrakcyjnego, Stowarzyszenia Elbląg Europa. Współpracuje z Regionalnym Centrum Wolontariatu. Była współorganizatorką Tygodnia Praw Dziecka w Elblągu oraz członkinią Kapituły Dziecięcego Piekarczyka. W roku 2015 została laureatką wojewódzką i miejską Konkursu Barwy Wolontariat.

Mojsiewicz Agnieszka, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu

Agnieszka pełni funkcję gospodarza klasy i vice przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Od najmłodszych lat działała na rzecz środowiska, W szkole podstawowej otrzymała tytuł „Opiekuna Planety” i dyplom Przyjaciela Przyrody. W ramach projektu gimnazjalnego rozpropagowała wśród uczniów szkoły adopcję zwierząt, jest wolontariuszem w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Jest ratownikiem i członkinią Elbląskiego WOPR. Zajęła pierwsze miejsce w międzyszkolnym turnieju „ Cashflow”. Pomaga dzieciom z ubogich rodzin w Placówce Wsparcia Dziennego, którym udziela korepetycji. Agnieszka wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i empatią, można na nią liczyć w każdej sytuacji.

Tomczak Aleksandra, Bursa Szkolna nr 2 w Elblągu, II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

Z jej inicjatywy powstał plac zabaw w miejscowości Bruk, zbierała pieniądze na zakup rzutnika i telewizora do świetlicy wiejskiej. Była wolontariuszką WOŚP, organizowała integracyjne spotkania dzieci z osobami z Domu Starców w Dzierzgoniu. Jest bardzo zaangażowana w pracę „ Klubu Ośmiu”, który działa na terenie bursy. Systematycznie odwiedza niewidomą osobę pomagając jej w robieniu zakupów, załatwianiu różnych spraw czy też towarzysząc podczas spacerów. Udziela pomocy w nauce i odrabianiu lekcji dzieciom i młodzieży kierowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu. Konsekwentnie realizuje podjęte prace i zadania.

Sulich Monika, Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu, Zespół Szkół Gastronomicznych w Elblągu

Należy do koła Wolontariatu „ Otwarta Dłoń”, w którym udziela się społecznie. Była zaangażowana w zbiórkę żywności  i pomoc przy organizowaniu paczek dla dzieci z najuboższych rodzin. Pomagała w Pikniku Rodzinnym, prowadziła zabawy z dziećmi, konkursy sportowe. Rozpoczęła stałą współpracę ze „ Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół wsi Nowe Monasterzysko”.  W ubiegłym rozpoczęła pracę wolontariuszki w Domu Pomocy Społecznej „ Niezapominajka”. Pomaga osobom starszym w drobnych czynnościach, rozmawia z nimi, czyta prasę.

Forysiak Oliwia, Gimnazjum nr 8 w Elblągu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu

Oliwia jest uczennicą klasy drugiej. Od dwóch lat aktywnie uczestniczy w zajęciach kursów komputerowych dla Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Opracowuje materiały do nauki oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów przy pracy z komputerem. Jest wolontariuszką w Hospicjum Elbląskim. Brała udział w akcji Żonkilowe Pola Nadziei. Koordynowała kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczono na pomoc zwierzętom ze schroniska, Otrzymała nominację w konkursie Barwy Wolontariatu w edycji miejskiej i wojewódzkiej. Jest osobą skromną i cierpliwą, wsparciem dla każdego, kto potrzebuje pomocy w trudnych chwilach.
TOP FAKTY