Zaloguj się | Rejestracja

Sobota, 24 czerwca 2017

imieniny: Jana, Danuty, Janiny

Pilne!
  • Najtańsze teksty sponsorowane w gazecie elblag24.pl. Zadzwoń już TERAZ! Tel: 668-869-872
13.09.2016 11:45 | DA | 1 komentarz

Do Elbląga przyjedzie minister edukacji Anna Zalewska. Spotka się z rektorami publicznych szkół zawodowych

W dniach 14-16 września br. w PWSZ w Elblągu odbędzie się XXV Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ. Konferencja rozpocznie się 14 września posiedzeniem Prezydium KRePSZ, w kolejnych dniach dołączą rektorzy pozostałych polskich pwsz-tek.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas.

W dniach 14-16 września br. w PWSZ w Elblągu odbędzie się XXV Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ. Konferencja rozpocznie się 14 września posiedzeniem Prezydium KRePSZ, w kolejnych dniach dołączą rektorzy pozostałych polskich pwsz-tek.

Część oficjalną otworzy przewodniczący KRePSZ-u – prof. dr hab. Witold Stankowski, rektor PWSZ w Oświęcimiu. Kolejno głos zabierze gospodarz XXV Plenarnego Zgromadzenia KRePSZ – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, który zaprezentuje Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

Następnie głos zabiorą zaproszeni goście. Gościem honorowym Konferencji będzie Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska. Problematyką wiodącą obrad tego dnia będzie kondycja i przyszłość PWSZ-ów w kontekście zmian w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego.

Ta część konferencji poświęcona będzie również projektowi: Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych w Polsce i piątemu poziomowi kształcenia w Polsce. Informacje o powyższym przekaże zgromadzonym dr Andrzej Kurkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW. Kolejno odbędą się wystąpienia rektorów PWSZ z: Konina, Oświęcimia, Nowego Sącza oraz Raciborza.

W ostatnim dniu konferencji zaprezentowane zostaną szczegółowe informacje dotyczące projektu: Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych w Polsce. Tę sesję poprowadzą: rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – ekspert wiodący Specjalnego Zespołu Ekspertów ds. w/w projektu oraz mgr Angelika Instunajd, ekspert z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW.

XXV Zgromadzenie Plenarne KRePSZ w PWSZ w Elblągu uroczyście zakończy koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) jest stowarzyszeniem osób fizycznych, rektorów polskich publicznych wyższych szkół zawodowych (PWSZ). KRePSZ jest kolegialnym członkiem KRASP’u (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Celami działalności Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) są:

• inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół kierowanych przez rektorów – członków,

• podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego,

• reprezentowanie interesu publicznych wyższych szkół zawodowych w środowisku szkolnictwa wyższego, a także na zewnątrz.

Więcej informacji w tej sprawie w:

 
TOP FAKTY