Co trzeba zmienić w Elblągu? Potrzeba naprawy finansów miasta!

Elbląg stacza się po równi pochyłej, a jedyne co oferują nam politycy samorządowi to zaciskanie pasa i zbijanie zadłużenia. Jaka więc perspektywa czeka nas i nasze miasto, które coraz mocniej się wyludnia a poważni inwestorzy omijają nas z daleka. Jest szansa wyjścia z tej zapaści, samorządowcy muszą tylko zmienić…sposób myślenia.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Ponownie kandydaci z różnych opcji politycznych i ugrupowań społecznych będą obiecywać „złote góry” i snuć plany nierealnych zmian. Po wyborach zaś okaże się jak zwykle, że  o składanych obietnicach zapomną  o nich nawet  ich autorzy.

1 fotka do felietonu

Dlatego, by wspomóc merytorycznie potencjalnych elbląskich kandydatów do urzędu prezydenta Elbląga, cyklicznie będziemy  publikowali propozycje rozwiązań gospodarczych  i społecznych Edmunda Szweda – doradcy ds. samorządów Marszałka Sejmu Kornela Morawieckiego.

W ten sposób – jasno i klarownie pokażemy jakich zmian faktycznie potrzebuje samorząd, aby dynamicznie się rozwijać oraz zaspokajać wszystkie potrzeby mieszkańców.

Niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe- wynika z analiz Polskiej Akademii Nauk. Na tej liście, na setnym miejscu umieszczono Elbląg. Poza tym znajduje się tam wiele miast z Warmii i Mazur. Jeśli nic się wkrótce nie zmieni, nasze miasto jeszcze bardziej się wyludni

Trzeba sięgnąć po nowoczesne rozwiązania finansowe

– Samorządy muszą zacząć wykorzystywać innowacyjne strategie finansowe do realizacji własnych zadań.

Konieczna jest zmiana  sposobu  gospodarowania środkami publicznymi i podwyższenie poziomu jakości życia mieszkańców. Prezentowane przez nas rozwiązania to właśnie odpowiedź na problemy szczupłości finansów miasta – przekonuje Edmund Szwed – doradca ds. samorządów Marszałka Sejmu Kornela Morawieckiego (Wolni i Solidarni).

Mieszkańcy chcą nie tylko dostępu do mieszkań oraz lepszej i godnej pracy ale również zmniejszenia wysokich obciążeń podatkowych.

Władza samorządowa musi zaspokajać potrzeby mieszkańców!

Jak przekonuje Edmund Szwed,  rozwiązania przez niego proponowane zmienią system gospodarowania środkami publicznymi w ramach budżetu gminy, co pozwali, bez pogorszenia jakości usług, obniżyć podatki lokalne oraz opłaty lokalne na obniżenie: podatków lokalnych, w tym podatków od  nieruchomości, wysokości czynszów za mieszkania komunalne, opłat za media (woda, ścieki, ogrzewanie miejskie), poprawienie rentowności gospodarki komunalnej gminy, pozyskania odpowiednich środków finansowych na rozwój gminy.

Odpowiednio skonstruowana spółka celowa, w formule PPP z udziałem JST, mogłaby  pozyskiwać pozabudżetowe środki pieniężne na inwestycje. Spółka celowa może pozyskiwać środki  np. z emisji obligacji przychodowych. Jest to istotne działanie w perspektywie kończących się pomału środków pomocowych Unii Europejskiej.

Czy spółki gminne mogą zarabiać? Nie tylko mogą ale powinny!

Jednym z najważniejszych pytań jakie powinni zadawać sobie samorządowcy to: „Jak  zwiększyć  dochody gmin? Czy spółki  komunalne mogą zarabiać ?” Czy jedynym sposobem na zwiększenie dochodów budżetu miasta muszą być podwyżki opłat dla mieszkańców i drenaż ich i tak skromnych portfelów?

– To bezzasadny mit, że gmina nie może uzyskiwać korzyści finansowych z gospodarki  komunalnej, np.  z  odpadów komunalnych. I, że jedynym źródłem finansowania działań samorządu są podwyżki czyli kolejne obciążenia budżetów rodzinnych za odbiór odpadów i innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców – twierdzi Edmund Szwed. – W wielu gminach, także w Elblągu gospodarka odpadami nie tylko nie przynosi samorządom zysków  ale też generuje straty i konieczność podnoszenia cen odbioru odpadów dla mieszkańców. Tak jednak nie musi być.

Wszystkie zanieczyszczenia w stertach odpadów pochodzą z natury. Nawet jeśli są one mieszankami i chemicznymi związkami syntetycznymi, wszystkie pochodne substancje zanieczyszczeń w odpadach wciąż są  pochodne natury.

Partia Wolni i Solidarni posiada w swoim Programie  nowatorską technologię gospodarki odpadami, w której oddzielamy jedynie  elementy metalowe od reszty odpadów. Pozostałe  odpady nie są on sortowane – dodaje Edmund Szwed.

Efektem końcowym zastosowania  tej nowatorskiej technologii obróbki odpadów jest materiał opałowy – pellet COOK  otrzymany z przeróbki  z niesortowanych odpadów, zawierający  100% zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach.  Pellet COOK może być  w różnoraki  sposób wykorzystywany przez gminę (sprzedaż, lub wykorzystany do opału własnych kotłowni w ciepłowniach).

Jawność i przejrzystość – brak korupcji

– W wielu samorządach słychać skargi mieszkańców na działania lokalnych polityków, które mogą sprzyjać i rodzić okazje do korupcji. Chociażby przy okazji zawierania umów na obsługę bankową finansów gminy. Ponadto pojawiają się pytania i wątpliwości – skąd wziąć środki finansowe na bieżące zadania gmin oraz planowane inwestycje? – mówi Edmund Szwed.

Zysk ze spółek komunalnych może jedynie być inwestowany w działania gospodarcze  spółki,  a nie jak dotychczas  np.  sponsoringowe i temu podobne. Każdy z mieszkańców gminy ma prawo wiedzieć, co się dzieje z pieniędzmi (zyskiem) wypracowanym przez daną spółkę gminną.

–Takie działania finansowe muszą być jawne. Mieszkańcom należy umożliwić  kontrolę  działania spółki komunalnej  np. poprzez zakup jej akcji. Spółki komunalne nie mogą również czerpać zysków z podnoszenia kosztów usług mieszkańcom. Odpowiedzialność za wynik finansowy spółki należy przesunąć z włodarza gminy na prezesa spółki. On będzie odpowiedzialny za jej wynik – dodaje Edmund Szwed. 

Edmund Szwed – to działacz społeczny i samorządowy. Wydawca dwóch gazet internetowych oraz portalu ogólnopolskiego www.realnapolska.pl. W wyborach samorządowych w 2014 r. ubiegał się o urząd prezydenta Elbląga uzyskując trzeci wynik. Obecnie pełni również funkcję doradcy ds. samorządów Marszałka Kornela Morawieckiego  twórcy ugrupowania Wolni i Solidarni.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register