Edmund Szwed: Przedstawiam strategię rozwoju Elbląga – „Zielone Miasto Elbląg”

Jeśli zapytać dziś elblążan czego najbardziej potrzebują, z pewnością odpowiedzą,  że oczekują odpowiednio wynagradzanej  pracy by godnie żyć oraz tanich w utrzymaniu mieszkań. Jedno i drugie powinna zapewnić władza samorządowa, powołana właśnie do zapewnienia tych potrzeb mieszkańcom miasta.

Tymczasem od wielu już lat elblążanie nie otrzymują ani jednego, ani drugiego. W obu przypadkach zdani są na własne siły i możliwości, nie mogąc liczyć na wsparcie władz samorządowych.

Dlatego po raz kolejny przedstawiam projekt, który jest gruntownie przygotowany do realizacji pod względem formalnym, technologicznym i finansowym.

Co ogromnie jest istotne, nasz Projekt wypełnienia obowiązującą Polskę od  01.01.2019 r.  Dyrektywę  Unijną  31/2010/UE, która nakazuje budować domy  w technologii niemal  zero-energetycznej będące we władaniu samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Osoby fizyczne i firmy prywatne obejmie ta Dyrektywa od 1.01.2021 r.  Dotyczy to wszystkich obiektów kubaturowych w tym również szkół, przedszkoli, lokali socjalnych i domów komunalnych, również tych budowanych w ramach programu „Mieszkanie Plus”.  Konieczność spełnienia wymogów Pakietu Klimatycznego może być  motorem napędowym polskiej  gospodarki. Budownictwo konsumuje 40 % energii. Uruchomienie budowy domów zeroenergooszczędnych  na skalę przez nas zamierzoną pozwoli spełnić  wymogi Pakietu Klimatycznego. Pragnąłem zaprezentować ten projekt w 10 – cio  minutowym wystąpieniu na sesji Rady Miasta Elbląga. Jednak przewodniczący Rady Miasta Antoni Czyżyk odmówił mi prawa głosu, jako mieszkańcowi Elbląga.

Dlatego za pośrednictwem mediów chciałbym poddać ten projekt ocenie elblążan, bo to właśnie z myślą o elblążanach i  dla elblążan powstała ta koncepcja.

Poniżej główne założenia tej koncepcji:

Główne dochody samorządu terytorialnego to podatek PIT, CIT i podatek od nieruchomości.

Aby zwiększyć wpływy z podatku od osób fizycznych należałoby powiększyć bazę podatkową,  czyli zwiększyć liczbę ludności oraz pozyskać  osoby o wyższych dochodach. Te samorządy, które będą najbardziej skuteczne w swoich działaniach będą pozyskiwać mieszkańców z sąsiednich gmin. Będą w ten sposób zwiększać swoje dochody.  Przyciągnąć można te osoby dobrze wynagradzaną pracą i ofertą domów  w atrakcyjnej cenie.  Nasza oferta zawiera domy zeroenergetyczne dla elblążan, które nie mają kominów.  Dzięki takiemu posunięciu wzrośnie atrakcyjność Elbląga, początkowo jako sypialni dla Gdańska i  „Zielonego Miasta Elbląg”.

Realizacja projektu „Zielonego Miasta Elbląg” chcemy by stało się rzeczywistą strategią dla Miasta Elbląga uwzględniając  najnowsze trendy światowe.

W sytuacji, gdy strategia okaże się wysoce skuteczna, należałoby połączyć Miasto Elbląg  z Gminą Elbląg. Dzięki takiemu posunięciu powiększyłaby się ilość terenów pod zabudowę, czyli dalsze powiększanie liczby ludności Miasta Elbląg. Maksymalne wykorzystanie obecnych terenów w granicach miasta pod zabudowę mieszkaniową spowoduje napływ mieszkańców z okolicznych gmin w tym z gminy Elbląg. Gmina Elbląg w wyniku takiego posunięcia traciłaby mieszkańców na rzecz  miasta Elbląg.  Przy rozkwicie Elbląga jest wielce prawdopodobne, że Gmina Elbląg  chętnie połączy się z Miastem Elbląg.  Podobnie postąpiło miasto Zielona Góra, która obszarowo stało się większe od Poznania.  W ten sposób Miasto Elbląg może się stać metropolią z liczbą mieszkańców wielokrotnie większą niż dotychczas.

Perspektywa czasowa.

Wybudowanie w I etapie 6 000 domów zero-energetycznych na Modrzewinie Północ w zabudowie parterowej wykończonych pod klucz z bardzo bogatym wyposażeniem,  wymaga ok. 4 lat.                                                                                                                                                                               

Koszt utrzymania domu zero-energetycznego o powierzchni 150 m2 wynosi ok. 100 zł/mies.  (woda, kanalizacja, energia elektryczna , energia cieplna do ogrzewania oraz do wytwarzania ciepłej wody).  Rata kredytowa z dopłatą z Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego na poziomie  ok. 100 %  spowoduje ogromne zainteresowanie zamieszkaniem w mieście Elbląg.

Dzięki  takim działaniom powstanie mechanizm finansowy,  który pozwoli  w tej kadencji całkowicie oddłużyć  Miasto Elbląg, ponieważ  Samorządowy Fundusz Mieszkaniowy (SFM) będzie osiągał ogromne wpływy z tytułu podatków. W miejsce serwowanych dla elblążan tradycyjnie przez władze Elbląga Noworocznych różnego rodzaju podwyżek opłat, będzie następować  ich obniżenie, by elblążanom żyło się lepiej.

W ten sposób Miasto Elbląg stanie się najbardziej innowacyjnym samorządem pośród wszystkich samorządów terytorialnych w całej Polsce.

W perspektywie 4-5 lat może nastąpić gwałtowny rozwój Elbląga.     

Aby wszystko to mogło się wydarzyć pierwszym warunkiem koniecznym jest min. powołanie Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego.  Powołanie tego Funduszu jest bardzo proste, gdyż jest to nazwa wydziału miasta z osobnym kontem w Banku Hipotecznym obsługującym wszystkich uczestników. Wymaga to tylko powołania na stanowisko Dyrektora tego wydziału – osoby kompetentnej i odpowiedzialnej z wykształceniem ekonomicznym. W  tej sprawie potrzebna jest treść uchwały jaką powinien podjąć Prezydent Elbląga.

Samorządowy Fundusz Mieszkaniowy będzie nie tylko wspierał mieszkańców w spłacie raty pożyczek hipotecznych ale też czynszu za wynajem domów.  Samorządowy Fundusz Mieszkaniowy wesprze także Miasto w jego oddłużeniu oraz budowie infrastruktury w postaci nowych ulic, zakupie środków ekologicznego transportu.  W ten sposób będzie eliminować drugie źródło smogu, czyli komunikację.

Zielone Miasto Elbląg”, bez kominów i tradycyjnego  transportu opartego o paliwa kopalne, będzie szczególnie przyciągać młodych ludzi ale nie tylko.

Firma realizująca to przedsięwzięcie  zatrudni w I etapie ok. 5000 pracowników. Szeregowym pracownikom będzie płacić 6000 zł netto, kierownikom 9000 zł netto. Przy tej liczbie pracowników tylko z tytułu podatku PIT wpłynie do budżetu Elbląga rocznie ok. 20 mln zł.  Z uwagi na atrakcyjność wynagrodzenia  naszych pracowników  spodziewamy się dużego  wzrostu liczby budowanych domów, ponieważ przyjęliśmy zasadę, że w pierwszej kolejności budujemy domy dla  naszych pracowników.  W drugiej kolejności dla obecnych i przyszłych mieszkańców miasta Elbląg , w trzeciej kolejności dla  samorządów terytorialnych w całej Polsce, gdyż od nich zależy sprawność procesów administracyjnych związanych z budową kolejnych zakładów produkcji domów oraz samych domów a na końcu dla wszystkich pozostałych klientów.                 

Dynamikę rozwoju firmy i jej produkcji  budować będziemy na bazie równocześnie tworzącego się  swoistego klastra, zrzeszającego  firmy zajmujące się budową domów zero-energetycznych w całej Polsce.   Sukcesywnie będziemy zapraszać właścicieli współpracujących firm. Klaster producentów domów nie oznacza, że ci producenci przeniosą swoje firmy do Elbląga. Wystarczy, że przekształcą się w spółki komandytowe a komandytariusz  zamelduje się w Elblągu. Wtedy wpływy z PIT wpłyną do budżetu miasta Elbląga. Przedsiębiorcy Ci będą zainteresowani płaceniem podatków w mieście Elbląg, gdyż będą wiedzieli, że miasto Elbląg wspiera sprzedaż ich produktów.

Przedstawiona  propozycja, jest jedyną ofertą budowy domów zero-energetycznych na polskim rynku  z  ratą  pożyczki hipotecznej  na  poziomie 0 zł. 

A ile to będzie kosztowało miasto Elbląg? 

Nic. Jest to działanie innowacyjne w zakresie organizacji, a nie obciążenia finansowego. Z  punktu widzenia biznesowego naszą ofertę możemy porównać do 100 % dotacji.  Zapewne jest to marzenie każdego przedsiębiorcy, czy władz Elbląga także ?

Czy  Miasto Elbląg i elblążanie  dostrzegą swoją szansę i zrealizują swoje marzenie? Zależy to od  stosunku  do tej propozycji  samych elblążan i  władz Miasta.           

Edmund Szwed

fot. zdjęcie poglądowe.

1 komentarz

  • Piotr Reply

    24 lutego 2019 at 16:22

    Czysta utopia Panie Edmundzie. Żeby cokolwiek zacząć trzeba mieć „dutki” przynajmniej na rok. Kredyt uzyskać ,trudna sprawa trzeba mieć wiarygodność . Banki w Polsce nie są zainteresowane inwestycjami

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register