EPEC będzie inwestował. Przeznaczy na to ponad 26 mln zł!

Około 6,8 km sieci ciepłowniczej na terenie miasta zmodernizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej do 2020 roku. Ponadto planuje się w tym okresie likwidację czterech stacji wymiennikowych oraz wdrożenie systemu wizualizacji wielkoformatowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

O projekcie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” mówili dziś podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Krzysztof Krasowski prezes EPEC Sp. z o.o.

– Mamy dobrą informację związaną z modernizacją systemu ciepłowniczego. Nasz EPEC podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na modernizację blisko 7 km sieci ciepłowniczej w naszym mieście, uzyskując 10 mln zł dofinansowania – mówił prezydent Witold Wróblewski.

– Przed złożeniem projektu przeprowadziliśmy analizy, jakie potrzeby są najpilniejsze. Braliśmy pod uwagę wiek instalacji, kontynuację wcześniej podjętych działań, czy zapotrzebowanie na energię – mówił prezes EPEC Krzysztof Krasowski.

5 marca 2018 roku EPEC podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie Projektu w działaniu 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Oś Priorytetowa I – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020 (POIiŚ). Wniosek o dofinansowanie złożony został przez EPEC 27 kwietnia 2017 roku, zaś listę rankingową NFOŚiGW zatwierdził 22 grudnia 2017 roku, EPEC zajął wysoką – trzecią pozycję, pod względem uzyskanej punktacji, na ogólnopolskiej liście rankingowej.

Szczegóły projektu

Projekt zakłada przebudowę sieci ciepłowniczej w Elblągu polegającą na wymianie sieci napowietrznej i kanałowej, na których występują wysokie straty ciepła na przesyle, na sieć w technologii rur preizolowanych oraz likwidację stacji grupowych. W ramach Projektu zostanie również zrealizowane wdrożenie systemu wizualizacji wielkoformatowej w dyspozytorni wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Do końca 2020 roku planuje się zatem zakończenie modernizacji wybranych odcinków sieci ciepłowniczej w rejonach ulic: Legionów, Niepodległości, al. Piłsudskiego, Królewieckiej, Karowej, Pl. Kazimierza Jagiellończyka, Teatralnej, Odzieżowej, Owocowej, Pionierskiej, Sochaczewskiej, Sadowej i Bożego Ciała. W tym okresie EPEC przewiduje również likwidację stacji wymiennikowych przy ulicach: Wiejskiej, Broniewskiego, Malborskiej oraz Żeglarskiej.

Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, a także spadek emisji szkodliwych pyłów.

Łączna wartość brutto projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” 26,98 mln zł, z czego 9,86 mln zł pochodzić będzie z funduszy UE.

 

1 komentarz

  • Mxm Reply

    21 marca 2018 at 10:35

    Niech lepiej w starszych budownictwach podciagna ogrzewanie i ciepła wodę a później niech wszystko midernizuja,bo niekazdego stać na ogrzewanie gazowe!!!!

Pozostaw odpowiedź Mxm Anuluj pisanie odpowiedzi

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register