Jak czysto jest w Elblągu? Sprawdzała to Straż Miejska

W marcu 2022 r. Straż Miejska przeprowadziła na terenie miasta Elbląga akcję „Czysty Elbląg 2022”. Wskazano 86 miejsc wymagających natychmiastowych działań.

Celem akcji było dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście i przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie ich nieruchomości.

Patrole Straży Miejskiej dokonywały kontroli terenów pod względem: czystości, wyposażenia budynków mieszkalnych i użytkowych w pojemniki na odpady komunalne, ujawnianiu terenów zaniedbanych.

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 86 miejsc wymagających natychmiastowego uprzątnięcia, a będących w administrowaniu:

  • Osób prywatnych,
  • Zarządu Budynków Komunalnych,
  • Departamentu Zarządu Dróg,
  • Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
  • Departamentu Gospodarki Miasta,
  • Zarządu Zieleni Miejskiej,
  • Innych instytucji.

We wszystkich tych przypadkach właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 dniowym.

Po tym czasie zostanie przeprowadzona rekontrola przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno-administracyjne.

Obowiązek właścicieli wynika z przepisów:

-Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku,

-Uchwały RM Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register