Program wyborczy Jerzego Wilka i PiS. Co proponują dla Elbląga?

Odbudowa basenu odkrytego, parki zabaw, współpraca gospodarcza z Trójmiastem, budowa nowych mieszkań komunalnych oraz przyspieszenie gospodarki miasta. Jerzy Wilk i KW Prawa i Sprawiedliwości przedstawili na konwencji wyborczej w budynku EUH-E program wyborczy dla Elbląga.

W programie Jerzego Wilka oraz Prawa i Sprawiedliwości znalazła się krytyka wszystkich inwestycji miejskich wykonanych za czasów rządów prezydenta Witolda Wróblewskiego. Zarzucono im przestarzałą technologię oraz zbyt duże koszty.

Nieskuteczne działania dla zapewnienia dostaw ciepła dla Elbląga. Nienależyte przygotowanie miasta do odbioru odpadów. Brak oczekiwanych zmian restrukturyzacyjnych Straży Miejskiej. Niedostateczna dbałość o mienie komunalne oraz drogi. Brak zdecydowanych działań proekologicznych. Niewłaściwy nadzór nad funkcjonowaniem MOSiR.

– Wykorzystam kontakty, które zdobyłem w pracy poselskiej, aby sprowadzić do miasta nowych inwestorów, także zagranicznych. Chciałbym aby zdolni, ambitni  elblążanie mieli perspektywy dobrego zatrudnienia i atrakcyjnych zarobków w firmach zaawansowanych technologii ulokowanych w naszym mieście  – czytamy w programie Jerzego Wilka.

W ramach programów europejskich PiS chce współfinansować staże i szkolenia absolwentów w lokalnych przedsiębiorstwach.

– Zanim zaczniemy sprowadzać do elbląskich firm pracowników z zagranicy warto zacząć dostosowywać działania Powiatowego Urzędu Pracy do potrzeb lokalnego rynku i predyspozycji poszukujących pracy – wskazuje Jerzy Wilk. – Przywrócę pierwotne funkcje i zadania Elbląskiego Parku Technologicznego (EPT). EPT będzie pełnił rolę pomostu pomiędzy przemysłem i ośrodkami naukowymi regionu. Będzie centrum biznesowo-naukowym, miejscem, w którym rozwijają się innowacyjne idee i w którym wsparcie znajdą elblążanie z pomysłami na rozwój start-upów.

PiS chce odbudowy Kolei Nadzalewowej i utworzenia Elbląskiej Aglomeracji Miejskiej. Rozbudowa przyczyni się nie tylko do rozwoju turystyki ale usprawni też  komunikację pomiędzy miejscowościami i portami położonymi nad Zalewem Wiślanym. Korzyści płynące z utworzenia Elbląskiej Aglomeracji to wsparcie finansowe z budżetu centralnego, realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, rozwój turystyki, komunikacji miejskiej.

– Powrócę do współpracy z Trójmiastem, z którym od kilku lat praktycznie nie mamy kontaktów gospodarczych, naukowych czy kulturalnych – dodaje Jerzy Wilk.

Dostosowanie elbląskiego portu, to priorytetowe zadanie dla kolejnego prezydenta i radnych, które zapewni w najbliższych latach realizację znaczących inwestycji.

– Dopilnuję, aby Elbląg w końcu wziął udział w realizacji rządowego programu Mieszkanie plus. Dodatkowo znajdziemy środki na realizację budownictwa komunalnego. Chciałbym też zaproponować „miejski” program mieszkaniowy dla rodzin do 40 roku życia – deklaruje kandydata PiS na prezydenta Elbląga.

PiS planuje rozbudować oraz zmodernizować sieć żłobków i przedszkoli, m.in. wykorzystując budynek przy ul. Lotniczej (po byłym gimnazjum nr 7), tak aby elbląskie mamy mogły bez problemu wrócić wcześniej do pracy.

– Obniżę opłaty dla rodzin wielodzietnych za przedszkola i żłobki. Wprowadzę system ulg w korzystaniu z usług publicznych dla  rodzin wielodzietnych – deklaruje Jerzy Wilk.

Wzorem innych miast PiS chce stworzyć w EPT centrum nauki, gdzie dzieci i młodzież będą brali udział w zajęciach z doświadczeniami i eksperymentami popularnonaukowymi.

– Stworzymy centrum zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży, jako miejsce spędzania czasu wolnego dla całych rodzin, na wzór funkcjonującego w Pasłęku. Chciałbym aby miejskie parki i tereny zielone były miejscami spotkań i zabaw elbląskich rodzin dlatego zagospodarujemy miejsca rekreacji i wypoczynku, place zielone oraz place zabaw dla dzieci. Zrealizujemy drugi etap budowy Centrum Rekreacji Wodnej, polegający między innymi na rewitalizacji odkrytego basenu miejskiego przy ul. Moniuszki – mówi Jerzy Wilk.

PiS wskazuje, że jednym z ważniejszych problemów Elbląga jest zła organizacja systemu komunikacyjnego, w którym wąskie gardło stanowią ulice Bema, 1000-lecia, Grunwaldzka, ale także Pocztowa, Rycerska, Hetmańska. Ciasny, wywołujący w szczycie korki, jest także wyjazd z miasta przez most kardynała Stefana Wyszyńskiego i Trasy Unii Europejskiej. Częściowym rozwiązaniem tej sytuacji jest poprawienie organizacji ruchu drogowego poprzez:

– reorganizację sygnalizacji świetlnej, czyli doprowadzenie do synchronizacji świateł, zwanego powszechnie „zieloną falą”

– budowę skrzyżowań bezkolizyjnych, zastępujących niektóre skrzyżowania regulowane dotychczas światłami.

– Uporządkujemy strefy miasta o dużym nasileniu parkujących na ulicach, poprzez budowę parkingów, w tym wielopoziomowych, co rozwiąże problem parkowania w mieście. Podejmiemy działania w celu budowy obwodnicy północnej Elbląga, która przy rozwoju portu morskiego i Modrzewiny, będzie niezbędna do zapewnienia komunikacji z trasą S7 – mówi kandydat PiS na prezydenta miasta.

Komunikacja miejska w naszym mieście, mimo rozbudowy, często nie do końca dobrze zaplanowanej infrastruktury tramwajowej, wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian.

– Zamierzam skutecznie popularyzować komunikację miejską. Chcę redukować bariery finansowe zniechęcające do korzystania z komunikacji – obniżać ceny biletów, umożliwiać jazdę w środkach komunikacji publicznej na dowód rejestracyjny. Planujemy wymienić na nowy lub gruntownie wyremontować przestarzały tabor tramwajowy. Chciałbym sukcesywnie wdrażać elektromobilność w komunikacji publicznej, zacząć od pilotażowych pojazdów elektrycznych dla spółek i instytucji miejskich – dodaje Jerzy Wilk.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register