Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odpowiedzialność za długi spadkowe

Dziedzicząc majątek po zmarłym krewnym, często musimy się liczyć z tym, że poza przysporzeniem majątkowym, bierzemy na siebie odpowiedzialność za jego zobowiązania. Stajemy się dłużnikiem wierzycieli spadkodawcy.

Zakres odpowiedzialności za długi wchodzące w skład masy spadkowej

Do przyjęcia spadku może dojść wskutek złożenia odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub notariuszem albo z mocy prawa, po upływie sześciu miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest powołany do dziedziczenia.

Dziedziczący po zmarłym może odpowiadać za długi spadkowe na dwa sposoby, zależnie od tego, w jaki sposób zdecydował się przyjąć spadek. Przyjęcie proste powoduje nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe, natomiast przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego do wartości majątku spadkowego. Tak więc, jeśli w majątek spadkowy stanowi dom jednorodzinny oraz kilka pożyczek bankowych, które przekraczają jego wartość,  górną granicą odpowiedzialności dziedziczącego będzie oszacowana wartość tej nieruchomości.

Przykre rozczarowanie w czasie egzekucji zobowiązań zmarłego

Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe w praktyce nie oznacza, że wierzyciele mają prawo ubiegać się o zaspokojenie ich wierzytelności wyłącznie z majątku spadkowego. Spadkobierca może zostać zaskoczony, gdy wierzyciel upomni się o długi spadkowe i po uzyskaniu tytułu wykonawczego przez sądem, skieruje przeciwko niemu wniosek egzekucyjny do komornika. Błędne jest bowiem powszechne przekonanie, że dziedziczący po zmarłym z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada tylko ze składników majątku spadkowego. Przyjęcie spadku w ten sposób ogranicza jedynie zakres odpowiedzialności nowego dłużnika do określonej sumy czynnego spadku. Jednak wierzyciel może skierować egzekucję do każdego innego składnika majątku spadkobiercy. Dziedziczący jako nowy dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem, ponieważ przyjmując spadek wstępuje w prawa i zobowiązania zmarłego.

Co zrobić w takiej sytuacji? Spadkobiercy, którzy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, aby nie narażać własnego majątku, powinni jak najszybciej przeprowadzić spis składników majątku spadkowego i przystąpić do realizacji przyjętych na siebie długów. Sporządzenie spisu inwentarza jest bardzo ważną, skomplikowaną czynnością w procesie realizacji zobowiązań wynikających z dziedziczenia. Koszty sporządzenia spisu leżą po stronie spadkobiercy. To właśnie od niej zależy ostateczny zakres jego odpowiedzialności. Jeśli spadkobierca czuje, że formalności związane z nabyciem spadku są zbyt skomplikowane  to warto skorzystać z pomocy prawnika. Doświadczona kancelaria prawnicza udzieli spadkobiercy pomocy, która umożliwi uporanie się z zadłużonym spadkiem.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register