Rusza Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy „Elbląski Maluch”

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Gminą Miasto Elbląg oraz zarządzenia Prezydenta Elbląga Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka z siedziba przy ul. Polnej 8A został powołany do pełnienia w Elblągu funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Ośrodek pod nazwą „Elbląski Maluch” powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w którym podkreślono znaczenie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.
Zadania Ośrodka określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych.

Główne zadania ośrodka:
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
• wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
• wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
• organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
• koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

W Ośrodku Zespoły Wczesnego Wspomagania prowadzą wczesną diagnozę i terapię dbając o właściwy proces wsparcia rodziny i dziecka. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone zostaną działania stymulujące oraz wspomagające rozwój, tym lepsze będą rokowania dla dziecka i większa szansa na jego dobre funkcjonowanie. Zespoły prowadzą także konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Specjalistyczną pomoc udzielmy w formie indywidualnej i grupowej. Może obejmować: usprawnianie ruchowe; rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się, usprawnianie zmysłu wzroku i słuchu, stymulację wielozmysłową, trening umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.

W ośrodku prowadzone są:

  • zajęcia psychologiczna (saz, wspieranie rodziny);
  • zajęcia pedagogiczne (terapia ręki, sensoplastyka, sala doświadczania świata, integracja sensoryczna;
  • zajęcia logopedyczne (Metoda Krakowska, alternatywna komunikacja AAC, metoda werbalno- tonalna);
  • zajęcia usprawniania ruchowego (fizjoterapia, fizykoterapia, gimnastyka korekcyjna, masaże, terapia rehabilitacyjna z wykorzystaniem metody  NDT Bobath);
  • zajęcia grupowe umożliwiające dzieciom rozwój społeczny, w tym integrację z rówieśnikami.

Punkt Konsultacyjny Malucha – placówka prowadzi bezpłatne konsultacje dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka. Tu rodzice mają możliwość zdobycia wiedzy na temat potrzeb i rozwoju małych dzieci wolniej rozwijających się lub z zaburzonym rozwojem oraz dowiadują się o możliwych formach wspomagania.

Gabinet Interwencji – placówka prowadzi Gabinet Interwencji, którego zadaniem jest wsparcie merytoryczne i szkoleniowe najbliższego otoczenia dziecka z problemami rozwojowymi (w domu, przedszkolu, szkole). Oferta skierowana jest do lokalnych placówek edukacyjnych, których społeczność doświadcza wszelkich trudności w podejmowaniu codziennych działań dydaktycznych i wychowawczych wobec dziecka.

Inauguracyjne spotkanie „Elbląskiego Malucha” odbędzie się w dniu 20 września 2018r. o godz. 11 w Ratuszu Staromiejskim.

plakat

 

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register