Ukraińcy nielegalnie pracują w naszym regionie. Głównie na budowach

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w sierpniu przeprowadzili 32 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. W 13 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez obcokrajowców w przedsiębiorstwach na terenie powiatu braniewskiego, gołdapskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, oleckiego, olsztyńskiego oraz ostródzkiego.

Ogółem kontrolą objęto 450 cudzoziemców. W większości byli to obywatele Ukrainy, którzy wykonywali pracę w budownictwie, transporcie, rolnictwie, gastronomii i zakładach produkcyjnych.

W toku prowadzonych czynności stwierdzono, że 26 obcokrajowców pracowało nielegalnie na terytorium Polski.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości skierowano do Sądów Rejonowych 10 wniosków o ukaranie pracodawców. W analizowanym okresie wobec 12 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę prawie 37 tys. zł.

Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że naruszenia przepisów najczęściej występowały w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez wymaganego zezwolenia, bez zawarcia z nimi stosownej umowy o pracę, bądź pracodawcy powierzali pracę cudzoziemcom na innych warunkach niż określone w zezwoleniach na pracę.

por. SG Mirosława Aleksandrowicz
Rzecznik Prasowy – koordynator
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register