1 listopada na elbląskie cmentarze pojedziesz za darmo

Zbliża się okres Wszystkich Świętych, czas kiedy odwiedzamy nekropolie i groby bliskich. Z uwagi na zmiany w organizacji ruchu oraz ograniczoną liczbę miejsc parkingowych zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji zborowej. Poniżej przedstawiamy informacje o tym jak i czym sprawnie dotrzeć w najbliższych dniach na elbląskie cmentarze oraz jak zorganizowany będzie ruch w ich pobliżu. Przypominamy jednocześnie, że w dniu 1 listopada wszystkie przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne – nie dotyczy to autobusów komunikacji prywatnej, oznaczonych literą „P”.

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Z uwagi na przewidywany, wzmożony ruch pasażerski do cmentarzy od  26 października 2019 (sobota) planowane jest wzmocnienie komunikacji, szczególnie w kierunku cmentarza Dębica.

26 i 27 październik (sobota i niedziela)
Komunikacja miejska będzie funkcjonować wg rozkładów właściwych dla danego dnia tygodnia. Autobusy na liniach 6, 11 i 31 będą kursowały przez obie pętle przy cm. Dębica.

Od godz. 9:00 do ok. 16:00  uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:
•    na linii A – z pl. Słowiańskiego przez Teatralną, Nowowiejską, Agrykola, Wspólną, Sienkiewicza, Bema do cm Dębica (po trasie zbliżonej do trasy linii nr 6; powrót przez ul. 12 Lutego i Hetmańską);
•    na linii  nr  31 po swojej obecnej, okrężnej trasie przez ul. Królewiecką i Fromborską;
•    na linii C  z al. Odrodzenia przez Dąbka, Hetmańską, Grunwaldzką, Mickiewicza, Bema przez obie pętle przy cm. Dębica (po trasie linii nr 11);

28 – 31 października (poniedziałek – czwartek)
Wszystkie autobusy będą kursowały przez obie pętle przy cm. Dębica.
Od godz. 9:00 do ok. 16:30  uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:
•    na linii 11 – z al. Odrodzenia do cm Dębica (od godz. 9:00 do ok. 13:00);
•    na linii C – z al. Odrodzenia przez Dąbka, Hetmańską, Grunwaldzką, Mickiewicza, Bema do cm. Dębica (po trasie linii nr 11);
•    na linii  31 – po swojej obecnej, okrężnej trasie przez ul. Królewiecką i Fromborską;

1 listopada  (piątek)
W tym dniu (1 listopada 2019) wszystkie przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne – nie dotyczy to autobusów komunikacji prywatnej, oznaczonych literą „P”.

Z uwagi na duże natężenie ruchu, 1 listopada autobusy oznaczone LITERAMI oraz autobusy przewoźników prywatnych będą dojeżdżały tylko do DOLNEJ pętli przy cm. Dębica, natomiast autobusy oznaczone NUMERAMI tylko do GÓRNEJ pętli przy cm. Dębica.
Tradycyjnie, 1 listopada do cmentarzy będą kursować autobusy na liniach dodatkowych oznaczonych jako:
•    A – (od 8:00 do ok. 18:00) po trasie zbliżonej do trasy linii 6: pl. Słowiański –Teatralna- Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Bema – Dębica, pętla DOLNA (powrót przez ul. 12 Lutego i Hetmańską);
•    B – (od 9:00 do ok. 16:00) ul. Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Bema – Dębica, pętla DOLNA;
•    C – (od 8:00 do ok. 18:00) po trasie linii 11: al. Odrodzenia  – Hetmańska – Grunwaldzka – Mickiewicza – Bema – Dębica, pętla DOLNA;
•    H – (od 8:00 do ok. 18:00) ul. Ogólna – Konopnickiej – Piłsudskiego – Dąbka – Nowowiejska – Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Mickiewicza – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica, pętla DOLNA;
•    27 – (od 8:00 do ok. 18:00) po trasie zbliżonej do trasy linii 17: al. Odrodzenia  – Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Bema – Dębica, pętla GÓRNA;
•    40 – (od 9:00 do ok. 16:00) ul. Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Bema – Dębica, pętla GÓRNA.

Ponadto, 1 listopada (piątek) od 8:00 do ok. 18:00 w pobliże cm. Agrykola dojeżdżać będą autobusy linii 8 po trasie: Odrodzenia – Sienkiewicza – Skrzydlata.

Od 8:00 do ok. 18:00 zostanie zwiększona częstotliwość kursowania autobusów na liniach nr 6 i 31 do górnej pętli przy cm. Dębica.

Tak jak w poprzednich latach, utworzone zostaną dwie dodatkowe linie, zapewniające dojazd z parkingów przy al. Grunwaldzkiej  (przy PWSZ oraz Hali Widowiskowo – Sportowej) do pętli przy Dębicy.
Autobusy tych linii będą kursowały od 8:00 do ok. 18:00. Pętla linii K i 41 będzie zlokalizowana na parkingu, naprzeciw głównego wejścia do budynku PWSZ.
Linia K
Parking PWSZ – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica (pętla DOLNA)
Linia 41
Parking PWSZ – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica (pętla GÓRNA)

UWAGA!
1 listopada (piątek), autobusy linii 31 nie będą kursowały ulicą Królewiecką (przy szpitalu) i Fromborską.

Z uwagi na planowane zmiany w organizacji ruchu, 1 listopada autobusy linii 6 nie będą dojeżdżały do Stagniewa, za wyjątkiem pierwszego i ostatniego kursu. Ponadto, 1 listopada autobusy linii 6, od godz. 8:00 do ok. 18:00 nie będą kursowały ul. Rawską i Grottgera.

1 listopada od godz. 8:00 do ok. 18:00 do górnej pętli przy cm. Dębica dojeżdżać będą dodatkowo autobusy linii 7 i 9 oraz z ulicy Nowodworskiej autobusy linii 14. Autobusy tych linii będą kursowały m.in. przez al. Grunwaldzką i ul. Grottgera w obu kierunkach ze zwiększoną częstotliwością.

Od godz. 8:00 do ok. 17:00 do górnej pętli przy cm. Dębica z ulicy Dębowej kursować będzie także autobus linii 15 po trasie: Dębowa, Grunwaldzka, Grottgera, Dębica (górna pętla), powrót przez Rawską do Dębowej.

Autobusy linii 11 kursować będą do górnej pętli przy cm. Dębica wg niedzielnych rozkładów jazdy.

Ze względu na wyłączenie z ruchu ul. Agrykola, 1 listopada 2019, przy ul. Sienkiewicza ustawiony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy dla linii 6, 8, 31, A i H. Natomiast na przystanku przy ul. Wspólnej będą zatrzymywać się autobusy wszystkich linii, których trasa przebiega tą ulicą.

1 listopada na pętlach autobusowych Odrodzenia, Ogólna oraz na obu pętlach przy cm. Dębica, a także na przystanku autobusowym przy ul. Sienkiewicza, będą dyżurowali pracownicy ZKM w Elblągu. W wymienionych punktach miasta, każdy pasażer będzie mógł zasięgnąć informacji związanych z komunikacją miejską.

2 i 3 listopada (sobota i niedziela)
Komunikacja miejska będzie funkcjonować wg rozkładów właściwych dla danego dnia tygodnia. Autobusy na liniach 6, 11 i 31 będą kursowały przez obie pętle przy cm. Dębica.

Od godz. 9:00 do ok. 18:30 (sobota) i od godz. 9:00 do 16:00 (niedziela) uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów na linii  31, A, C i 27 (tylko 2.XI). W tych dniach autobusy będą kursować przez obie pętle przy cm Dębica.

Z uwagi na wzmożony ruch drogowy prosimy pasażerów o zachowanie szczególnej ostrożności na przystankach i pętlach przy cmentarzach. Zachowanie bezpiecznej odległości od krawędzi chodnika, umożliwi kierowcom autobusów podjazd jak najbliżej krawężnika i ułatwi pasażerom wsiadanie do pojazdów.

Zobacz szczegóły rozkładów jazdy 

Organizacja ruchu przy cmentarzu komunalnym AGRYKOLA

1)    ul. Agrykola będzie wyłączona z ruchu
od dnia 31 października od godz. 23 00 do dnia 1 listopada do godz.  22°°.
Wjazd będzie możliwy tylko dla pojazdów: służb porządkowych (ZZM, EPGK, Cleaner) i osób sprzedających kwiaty – za okazaniem  przepustek (koloru pomarańczowego), które wyda Urząd Miejski w Elblągu (Departament Zarząd Dróg ul. Czerwonego Krzyża 2          (tel. 55 239 -32-96)

2)    ul. Chrobrego
od dnia  31 października od godz. 23 00 do dnia 1  listopada  do godz.  22°°, na odcinku od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej będzie drogą jednokierunkową (od ronda w kierunku Góry Chrobrego) z możliwością parkowania z lewej strony na jezdni.

3)    ul. Tczewska
od dnia  31 października od godz. 23 00 do dnia 1  listopada  do godz.  22°°, (od ul. Chrobrego) będzie ulicą bez przejazdu,

4)    na ulicy: Wspólnej, Kościuszki (od wieżowców do ul. Toruńskiej), Sienkiewicza
będzie obowiązywał obustronny “zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24 wskazującymi, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Miejsca postojowe w okolicy :
•    parking przy cmentarzu z wjazdem od ul. Kościuszki (wjazd/wyjazd jednokierunkowy)
•    ul. Chrobrego  (od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej),  na jezdni,  na odcinku  tymczasowo wyznaczonym jako  jednokierunkowy.

Uwaga
W dniach poprzedzających Święto 1.11.2019, jak i w kolejnych dniach po tym dniu na ul. Agrykola handel okolicznościowy będzie udostępniony tylko z chodnika.

Organizacja ruchu przy cmentarzu komunalnym DĘBICA

1)    w sobotę  i niedzielę 26-27  października na parkingach przy Górnej i Dolnej Dębicy ruch drogowy będzie odbywał się na niezmienionych zasadach.   
                 
2)     od czwartku  31 października od godz. 23 00 do  niedzieli 3 listopada do godz. 18 00 (wzorem lat ubiegłych) ruch drogowy na parkingach przy Górnej i Dolnej Dębicy  będzie jednokierunkowy.

3)    w piątek 1 listopada od godz. 6.00 do godz. 22.00  na ul. Łęczyckiej na odcinku od ronda przy ul. Rawskiej do Dębicy Starej ruch drogowy będzie zamknięty i udostępniony wyłącznie dla:

a)  autobusów komunikacji zbiorowej (przejazdy bezpłatne)
b)  taksówek z pasażerami, które będą wpuszczane na teren przy cmentarzu w ilości regulowanej przez Policję. Taksówki będą mogły zatrzymywać się wyłącznie na wyznaczonych tymczasowo postojach.
c)  służb miejskich i porządkowych (ZZM, EPGK, Cleaner)
d)  pojazdów zaopatrzenia stanowisk handlowych, których właściciele posiadać będą ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elbląg tel.55 2341516.
e)  inne pojazdy np. mieszkańców ul. Łęczyckiej, Braniewskiej, Warmińskiej, Wschodniej, czy osób niepełnosprawnych (za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia) będą wpuszczane w ilości regulowanej przez Policję.  

4)    dla pozostałych pojazdów dojazd do Cmentarza Dębica w dniu 1 listopada będzie odbywał się od strony węzła DK 22 i DW 509.

5)    w dniu 1 listopada sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu ul. Bema/ Saperów i Grottgera/Grunwaldzka będą wyłączone, a ruchem drogowym w zależności od potrzeb może kierować Policja.

        Wyznaczone miejsca postojowe w okolicy:
•    ul. Łęczycka (wzorem lat ubiegłych) na tymczasowo wyznaczonym odcinku jednokierunkowym, na jezdni (dojazd od drogi   krajowej nr 22).  

•    parkingi utwardzone przy obu kaplicach cmentarza udostępnione będą tylko dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się. Ruchem będzie kierowała Policja.

 Parkingi gruntowe – będą nieczynne.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register