13 czerwca – Dzień Dobrych Rad

Dzisiaj Dzień Dobrych Rad. Dziwne święto…prawda? Przecież kto z nas lubi słuchać cudzych rad? Sami chętnie ich udzielamy, choć nie zawsze mądrze. W tym dniu radze nikomu nie radzić, każdy na swoich błędach dojdzie do rozumu.

Ale może warto poczytać kilka starych i znanych starych rad znanych mędrców, myślicieli i twórców?

Proszę bardzo, oto one, kilka “złotych rad” na dziś:

1. Zbigniew Herbert

[…] idź wyp­rosto­wany wśród tych co na ko­lanach, wśród od­wróco­nych ple­cami i oba­lonych w proch, oca­lałeś nie po to aby żyć […] Bądź wier­ny. Idź.

2. William Shakespeare 

Mów szep­tem, jeśli mówisz o miłości.

3.Paulo Coelho 

Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości.

4.Phil Bosmans

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?

5. Mark Twain

Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.

6.Julian Tuwim

Żyj tak, aby twoim zna­jomym zro­biło się nud­no, kiedy umrzesz.

7. Mark Twain

Postępuj zaw­sze właści­wie. Da to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom, a resztę zadziwi.

8. Oscar Wilde

Do wszys­tkich ko­biet mów tak, jak­byś je kochał, a do wszys­tkich mężczyzn tak, jak­by cię nudzili.

9. Konfucjusz

Kiedy widzisz dob­re­go człowieka, sta­raj się go naśla­dować. Kiedy widzisz złego człowieka, zas­tanów się nad sa­mym sobą.

10. Robert Allen Zimmerman

Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.

źródło: cytaty.info

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register