2,5 mld zł na rozwój średnich miast. Z tych pieniędzy skorzysta też Elbląg

2,5 mld zł na rozwój przewiduje wprowadzony na wiosnę 2017 roku przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju (obecne Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji) Pakiet dla miast średnich – informuje portalsamorzadowy.pl. Środki otrzymają przede wszystkim te miasta, które znalazły się na liście miast zagrożonych marginalizacją. Wśród nich jest Elbląg.

Jednym z podstawowych dokumentów strategicznych realizowanych przez polski rząd jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Wśród najistotniejszych celów tego dokumentu na najbliższe lata można wyróżnić zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

Wśród realizowanych projektów strategicznych dopełniających Strategię jest Pakiet dla miast średnich, który ma wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Pakiet ten odnosi się do miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast liczących ponad 15 tys. mieszkańców, będących stolicami powiatów, z wykluczeniem miast wojewódzkich. Takich miejscowości jest w kraju 255, ale na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie spośród nich, które zgodnie z analizą wykonaną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Przypomnijmy, że na tej liście znajduje się również Elbląg.

– Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Często samorządy, w szczególności samorządy mniejszych miast, dysponujące mniejszym budżetem i możliwościami korzystania z instrumentów dłużnych, stają przed istotnym problemem jak sfinansować w efektywny sposób inwestycje publiczne. Dzięki pilotażowi spotkań przedinwestycyjnych średnie miasta otrzymają kompleksowe wsparcie najwyższej klasy ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju – stwierdził ówczesny wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Pakiet dla miast średnich oparty jest na dwóch filarach, obejmujących z jednej strony wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.

Krajowe Programy Operacyjne

W ramach realizacji Pakietu w krajowych programach operacyjnych przewidziane zostały preferencje dla średnich miast, między innymi poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach. Fundusze w krajowych programach operacyjnych w konkursach dedykowanych dla miast średnich w ramach realizacji Pakietu zaplanowane zostały na najbliższe lata na blisko 2,5 mld zł, w tym: Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – około 970 mln zł, Program Inteligentny Rozwój (POIR) – około 900 mln zł, Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – około 520 mln zł, Program Polska Wschodnia (POPW) – około 60 mln zł.

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Przedstawiciele miast średnich mogą skorzystać z przygotowanej dla nich w ramach Pakietu oferty spotkań przedinwestycyjnych ze specjalistami Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju Fundusz Inwestycji Samorządowych ma do dyspozycji kwotę 400 mln zł, z których część jako alternatywa dla dotacji i długu może być przekazana na intensyfikację rozwoju miast średnich.

W obrębie Funduszu Inwestycji Samorządowych miasta średnie i inne samorządy mogą uzyskać wsparcie dla inwestycji w całości finansowanych ze środków krajowych lub pozyskać kapitał na wkład własny dla projektów finansowanych ze środków unijnych.

Fundusz oferuje wsparcie między innymi w sektorze wodno-kanalizacyjnym, gospodarce odpadami, dostarczaniu energii i gazu, infrastrukturze społecznej, rewitalizacji, transporcie zbiorowym, ochronie zdrowia.

PPP

Inną inicjatywą powiązaną z Pakietem jest wsparcie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, której celem jest zapewnienie całościowego doradztwa dla podmiotów publicznych w przygotowaniu i realizacji projektów PPP.

Kolejną inicjatywą służącą powiązaną z Pakietem jest „Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się”. Ma ona wzmacniać i promować współpracę i wymianę doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy miastami i innymi podmiotami zaangażowanymi w formułowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako inicjatywy powiązane z Pakietem wskazuje także konkurs dotacji „Human Smart Cities” oraz projekt doradztwa energetycznego.

Pakiet dla miast średnich na wschodzie kraju

Pierwsze przykłady realizacji Pakietu dla miast średnich już się pojawiły, także we wschodnich województwach Polski. Radni Starachowic na początku lipca zgodzili się na sprzedaż udziałów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Chodzi o maksymalnie 28 700 udziałów o wartości nominalnej 17 mln zł.

W podobny sposób pieniądze na uzbrojenie stref inwestycyjnych chciało pozyskać Jasło, jednak rada miasta nie zgodziła się na zaproponowaną przez burmistrza Ryszarda Pabiana sprzedaż części udziałów w spółce Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Dotychczas w ramach naboru do PFR zgłosiło się 150 samorządów dążących do zrealizowania inwestycji, jednak nie mających możliwości pozyskania dotacji i z rozmaitych powodów nie chcących lub nie mogących się zadłużać.

Więcej: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/pakiet-dla-miast-srednich-rozwoj-na-dopalaczu,111082.html

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register