40 mln zł na rozbudowę Szpitala Miejskiego w Elblągu

Ponad 40 milionów złotych pochłonie rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego. Dziś w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa z wykonawcą na budowę nowego bloku operacyjnego z centralną sterylizatornią. Firma Kamaro z Gdańska, która wygrała przetarg zmodernizuje również cztery oddziały szpitalne. Umowa na to zadanie została podpisana 8 października br.

 

– To bardzo dobry dzień dla miasta i naszych mieszkańców. Od dłuższego czasu zabiegaliśmy o modernizację Szpitala Miejskiego. Musieliśmy po pierwszym przetargu trochę zmienić zakres przedsięwzięcia, ale najważniejsze jest to, że projekt otrzymał dofinansowanie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  W maju rozpoczęły się procedury przetargowe. Dziś  możemy podpisać umowę na budowę bloku operacyjnego. Wykonawcą tego zadania jest firma Kamaro z Gdańska. Zadanie to opiewa na kwotę 24 950 000,00 zł. Firma Kamaro z Gdańska zmodernizuje również cztery oddziały szpitalne. Umowa na to zadanie, opiewająca na kwotę prawie  16 mln zł. została podpisana 8 października br.  Serdecznie gratuluję wykonawcy i dyrekcji szpitala oraz wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tego projektu. Jest to kolejny przykład celowości połączenia obu szpitali dzięki czemu szpital uzyskał wyższy stopień referencyjności, a my mogliśmy wnioskować o środki unijne. To pokazuje, że decyzja którą podjąłem przy tylu głosach sprzeciwu i utrudnień była dobra. Potwierdzają to też wyniki finansowe szpitala i ocena niezależnych specjalistów finansowych –  – podkreślał prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Projekt dotyczy rozbudowy budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni przy ul. Komeńskiego 35, a także modernizacji oddziałów: chirurgii dziecięcej, pediatrii, rehabilitacji kardiologicznej oraz oddziału psychiatrycznego.

– Gratuluję wykonawcy. Myślę, że jest to bardzo dobra informacja dla naszego miasta, będąca światełkiem nadziei i dla pacjentów i pracowników szpitala, że w tych trudnych czasach jest szansa na to, że w niedługim czasie problem coivdowy zacznie wygasać i wrócimy do normalności. Przygotowując się na tę normalność, dzisiaj podpisujemy tę umowę. Budowa bloku operacyjnego rozpocznie się w najbliższym czasie, a w sprawie oddziałów do remontu podpisaliśmy porozumienie z wykonawca, przedłużając termin rozpoczęcia prac na połowę stycznia – mówił Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.

– Cieszymy się, że będziemy realizować to ciekawe i ambitne zadanie. Zaczynamy to zadanie w bardzo trudnych czasach, w których służba zdrowia potrzebuje modernizacji i inwestycji. Mam nadzieję, że za dwa lata uda nam się oddać to zadanie – zaznaczył Tomasz Tomanik z firmy Kamaro.  

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 12 maja 2020 roku ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach w/w zadania inwestycyjnego:
1.    Wykonanie zadania – budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni – zgłosiło się 9 firm.
2.    Wykonanie zadania – modernizacja oddziałów szpitalnych  – zgłosiło się 6 firm.

Spośród firm, które przystąpiły do procedury przetargowej, po analizach ofert wytypowano najkorzystniejszą dla Szpitala –  firmę KAMARO Sp. z o. o., Sp. Komandytowa, 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 213. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę dla budowy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz modernizacji oddziałów szpitalnych.
•    W dniu 8 października 2020 podpisano umowę na modernizację oddziałów Szpitala, na kwotę 15 906 482,87 zł.
•    Umowa na rozbudowę bloku operacyjnego zostanie podpisana 20 listopada bieżącego roku na kwotę 24 950 000,00 zł.

W zakres prac modernizacyjnych na oddziałach wchodzi: wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych w zakresie elektrycznym, sanitarnym, wentylacji zgodnie z wymogami i normami w zakresie obiektów służby zdrowia.

Podczas prac instalacyjnych blok operacyjny wyposażony zostanie m.in. w kolumny chirurgiczne, kolumny anestezjologiczne, lampy operacyjne, system integracji sal operacyjnych, szafy chirurgiczne wbudowane w system paneli ściennych. W ramach wyposażenia przewiduje się zakup m.in.: stołów operacyjnych, ssaków medycznych, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, defibrylatorów, wózków zabiegowych, myjni dezynfektorów – przelotową do sprzętu transportowego, pojemników sterylizacyjnych z wyposażeniem, myjni ultradźwiękowej, stacji uzdatniania wody, zgrzewarki rotacyjnej.

Zaplanowane zostało również wyposażenie sal chorych m.in. w panele przyłóżkowe z oświetleniem nocnym, funkcją przywołania personelu, wtykami gazów medycznych, łóżka oraz szafki przyłóżkowe, szaf lekarskich, regałów magazynowych, zabudowy meblowe oraz wyposażenie meblowe typu krzesła, stoły, szafy, fotele obrotowe.   

Po zakończeniu inwestycji koszty operacyjne funkcjonowania i utrzymania projektu będą pokrywane z bieżących środków finansowych Szpitala pochodzących z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z dotacji celowych Gminy Miasto Elbląg. Wnioskodawca posiada pełną gotowość merytoryczną i finansową do wdrożenia projektu i utrzymania jego rezultatów.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register