7 lipca 31. sesja Rady Miasta m.st. Warszawy. Co będzie głosowane?

W dniu 7 lipca 2016 r., w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. – wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, o godz. 10.00 rozpocznie się XXXI sesja Rady m.st. Warszawy.

Jak co miesiąc przypada kolejna sesja Rady i kolejne decyzje do podjęcia. Czym tym razem będą zajmować się stołeczni radni? Porządek obrad przewiduje 34 punkty, w tym 29 uchwał. Sprawa przyjęcia porządku obrad, interpelacje i wnioski to zwyczajowe punkty posiedzeń. Dodatkowo zapoznamy się z Informacja Prezydent m.st. Warszawy na temat sytuacji w Teatrze Studio.

A jakie uchwały będą poddane głosowaniu?

Wśród uchwał mamy typowe akty dotyczące zagospodarowania przestrzennego miasta, skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze. Mamy uchwałę   w sprawie w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2016 roku oraz w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia 27 lipca 2017 r. Dla mieszkańców cena wody i odprawadzania odpadów to istotne sprawy.

Mamy kilka uchwał dotyczących warszawskich ZOZów, a konkretnie składów Rad Społecznych, finansowania programów profilaktycznych i szczepienia osób bezdomnych.

Mamy również  uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz w sprawie założenia Przedszkola nr 426 w Warszawie, ul. Boguszewska 4.

 

Czekamy zatem na głosowanie radnych.

 

źródło: um.warszawa.pl, foto: UM

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register