Bożena Przyłuska w Elblągu – Pełnia praw kobiet – konferencja Lewicy

4 czerwca w Elblągu odbyła się konferencja z udziałem Bożeny Przyłuskiej, która startuje w wyborach europejskich z pierwszego miejsca na liście Lewicy w okręgu obejmującym dwa województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Nie jest łatwo być kobietą w Polsce, bo wciąż brakuje odpowiedzialnych regulacji prawnych, które zapewniłyby kobietom poczucie bezpieczeństwa w życiu prywatnym i zawodowym. Zbyt długo prawa kobiet były lekceważone przez dominujących w polityce mężczyzn. W efekcie Polki borykają się z licznymi problemami.

– Bieda w Polsce ma kobiecą twarz, a najgorzej płatne zawody są wykonywane przez kobiety. Nie jesteśmy w wystarczającym stopniu chronione przed przemocą, a państwo usiłuje nas zmuszać do rodzenia, zakazując aborcji i utrudniając dostęp do antykoncepcji. Nie mamy wystarczającego dostępu do żłobków i placówek opiekuńczych dla seniorów, co utrudnia powrót do pracy i utrzymanie kariery zawodowej. I wreszcie, w pracy i w życiu politycznym sprowadzają nas do parteru szklane sufity – powiedziała Bożena Przyłuska w Elblągu.

Kobiety i mężczyźni są równi, ale różni i kobiety w kolejnych etapach życia mają swoje specyficzne potrzeby, inne niż mężczyźni. Lewica zauważa te potrzeby. Uważa, że prawa Polek muszą być chronione na poziomie regulacji europejskich. Zapewni to Karta Praw Kobiet UE, która określa dobre praktyki, jakie powinny stosować w regulacjach wszystkie państwa członkowskie, by zapewnić kobietom należną ochronę ich praw.

Karta Praw Kobiet UE to troska o równe płace, elastyczne formy zatrudnienia, dostępne żłobki i przedszkola, równa reprezentacja w polityce i na kierowniczych stanowiskach, przeciwdziałanie przemocy, równa dla obojga rodziców opieka rodzicielska i wreszcie – pełnia praw reprodukcyjnych, w tym opieka medyczna szanująca wolę kobiety, standardy opieki okołoporodowej obejmujące prawo do znieczulenia przy porodzie, dostęp do antykoncepcji, leczenie niepłodności oraz legalna, bezpieczna i dostępna aborcja.

– 15 X to my kobiety odsunęłyśmy PiS od władzy, a dziś jesteśmy zawiedzione brakiem sprawczości ze strony koalicji rządzącej. Dlatego bierzemy sprawy w soje ręce i mówimy: #SameToOgarniemy. Kobiece inicjatywy, Wschód i Strajk Kobiet, wraz z kolektywami ze wszystkich krajów UE złożyły w Komisji Europejskiej projekt inicjatywy obywatelskiej, której celem jest zapewnienie wszystkim mieszkankom UE dostępu do aborcji – powiedziała Bożena Przyłuska.

Lewica wspiera ten projekt i zachęca wszystkich do złożenia podpisu. Zbiórka odbywa się zarówno w formie papierowej, jak i online – przez stronę www.sametoogarniemy.pl

By projekt wszedł w życie, aktywistki muszą zebrać przynajmniej milion podpisów w całej Unii. Jeśli to się uda, a KE uchwali projekt, wszystkie mieszkanki UE będą mogły uzyskać świadczenie przerwania ciąży w innych państwach członkowskich niż ten, w którym mieszkają, a w którym dostęp jest utrudniony, zaś koszty zostaną pokryte z budżetu UE.

Jak bardzo potrzebne jest zrównanie praw wszystkich kobiet w całej Unii Europejskiej pokazuje europejska inicjatywa ustawodawcza w sprawie zmiany europejskiego prawa w sprawie dostępu do bezpiecznej aborcji pod hasłem #MyVoiceMyChoice – koordynowanej w Polsce przez Ogólnopolski Strajk Kobiet pod hasłem #SameToOgarniemy

Bożena Przyłuska – mieszkanka powiatu lidzbarskiego, Warmiaczka z Warszawy, aktywistka Strajku Kobiet i prezeska Kongresu Świeckości – jest jedyną kobietą, która w wyborach europejskich startuje z pierwszego miejsca na liście w okręgu nr 3, obejmującym woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie. W Parlamencie Europejskim będzie działać na rzecz praw człowieka, praw młodych na rynku na pracy, ochrony przyrody i klimatu.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register