Budżet Obywatelski w Elblągu. Zobacz jakie wnioski zostały zakwalifikowane!

Zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2018. Zachęcamy wnioskodawców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wykazem prezentującym zakwalifikowane, jak i odrzucone propozycje.

W trakcie wakacji urzędnicy oceniali wnioski pod względem praktycznej możliwości ich realizacji, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych. Wnioski nie spełniająca powyższych kryteriów nie zostały poddane pod głosowanie.

Teraz mieszkańców czeka głosowanie. Karty do głosowania będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu w terminie od 18 września do 9 października, w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesantów lub elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu

Okręg nr 1

Zadania inwestycyjne zaopiniowane pozytywnie:

 1. Modernizacja pętli autobusowej przy ulicy Odrodzenia, osiedle Zawada.
 2. Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5szt, w tym jedna kamera obrotowa i 4 stacjonarne.
 3. Kontynuacja modernizacji ulicy Szarych Szeregów od wyjazdu z ulicy Rodziny Nalazków w kierunki ulicy Armii Ludowej.
 4. Remont chodnika przy ulicy Próchnika.
 5. Montaż 3-4 lamp oświetleniowych wzdłuż betonowego chodnika do ulicy Wiejskiej. Stary budynek ZBK Nr 58
 6. Zakupienie siatek na bramki 2szt oraz wymiana siatek na dwóch ścianach boisk do gry w piłkę nożną.
 7. Zainstalowanie kamer monitoringu wizyjnego w dwóch newralgicznych obszarach, oraz włączenie powyższych do monitoringu miasta.
 8. Naprawa drogi wjazdowej do bloków przy ulicy Słonecznikowej 3-5 oraz budowa chodnika.
 9. Poprawa infrastruktury rowerowej.
 10. Posadzenie krzewów ozdobnych na terenie zielonych między ul. Próchnika 6 a ul. Robotniczą.
 11. Postawienie wiaty przystankowej na przystanku Robotnicza (Stok) w kierunku centrum.
 12. Tężnia solankowa w Parku Modrzewie.
 13. Zakup dużych donic ogrodowych do parku Modrzewie.
 14. Poszerzenie jezdni ul. Okrzei na skrzyżowaniu z ul. Robotniczą wraz z dodaniem do sygnalizacji świetlnej tzw. zielonej strzałki.

Małe projekty zaopiniowane pozytywnie:

 1. Sjesta w Parku Modrzewie – edycja II
 2. Zakup nowości wydawniczych do biblioteki nr 5

Projekty zaopiniowane negatywnie:

 1. Budowa linii tramwajowej od Płk. Dąbka przez Aleję Odrodzenia, Mazurską do Nowakowa.
 2. Zamontowanie świateł drogowych.
 3. Remont nawierzchni drogi dojazdowej ulicy Płk Dąbka 215 (była Fabryka Domów).
 4. Modernizacja starej fontanny na Placu Słowiańskim
 5. Modernizacja podwórka oraz wjazdu na ul. Wiejskiej 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-45
 6. Budowa nad rzeką (kanałem) Elbląg ogródka rekreacyjno-wypoczynkowego oraz ścieżek rowerowych na terenach poza miastem
 7. W Parku Modrzewie w miejscu zabetonowanego placu zbudować małą fontannę lub tylko podłączyć wodę. Modernizacja chodnika od ul. Al. Odrodzenia w kierunku Mazurska – obok J.W.
 8. Budowa parkingu przy ul. Wiejskiej między blokami 24, 23 i 19
 9. Przeprowadzenie festynu pn. ‘Bezpieczna Zawada 2018’ . Termin czerwiec 2018r.; Wigilia osiedlowa ‘Zawada’. Termin grudzień 2018r.; Szkolenia dla seniorów: Pierwsza pomoc przedmedyczna, ‘Czujny senior na oszustów’. Termin – I, II kw. 2018r.

Okręg nr 2

Zadania inwestycyjne zaopiniowane pozytywnie:

 1. Rozbudowa placu zabaw i siłownia pod chmurką w Parku Kajki
 2. MiniPark Nad Jarem (Zielony Park)
 3. Remont Chodnika ulicy Sobieskiego.
 4. Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika w pobliżu Biblioteki Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego
 5. Wymiana opraw oświetleniowych na ulicy Sikorskiego
 6. Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. Królewieckiej w kierunku działek na osiedlu ’’Bielany’
 7. Sport – Rekreacja ’’Jar’’ Kłoczowskiego – budowa boiska do piłki nożnej i siłowni na wolnym powietrzu.

Małe projekty zaopiniowane pozytywnie:

 1. Letnie spotkania sąsiedzkie.
 2. Elbląski Turniej Orlików – Boisko Orlik przy SP 11 ulicy Korczaka.

Projekty zaopiniowane negatywnie:

 1. Stworzenie fontanny w pustym basenie oraz zagospodarowanie wokół terenu na wzór fontanny przy ulicy 1 Maja.
 2. Budowa miejsc parkingowych na końcu ulicy Pomorskiej, nieopodal pawilonów handlowych na ulicy Pułkownika Dąbka 140.
 3. Plac zabaw dla dzieci, boisko piłkarskie (w celu organizacji), zajęcia rekreacyjne dla seniorów
 4. Wykonanie Placu Zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15
 5. Przystosowanie terenu po byłych boiskach sportowych do pełnienia funkcji rekreacyjno- społecznych na osiedlu Kamionka, pomiędzy ulicami Legionów, Lucjana Rydla, Władysława Broniewskiego i Ogólną (przy blokach Legionów 61 i Rydla 3).
 6. Budowa torowiska w ulicę Piłsudskiego od ulicy Dąbka do pętli marymoncka, a w przyszłości do muszli koncertowej jak to było przed II WŚ i w latach 50-60.
 7. Poszerzenie jezdni osiedlowej. Parking na samochody osobowe. Ulica Świerkowa1-3-5-7-9-11-13-15
 8. Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów przy mostku znajdującym się przy ulicy Królewieckiej (w kierunku działek na osiedlu ’’Bielany’’

Okręg nr 3

Zadania inwestycyjne zaopiniowane pozytywnie:

 1. Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A
 2. Wymiana nawierzchni i remont chodników przy ulicy Piechoty.
 3. Remont ulicy Daszyńskiego.
 4. Ławki i stojaki rowerowe przed przychodnią na ul. Bażyńskiego.
 5. Montaż podpórek dla rowerzystów (skrzyżowanie płk. Dąbka z Pionierską i Brzozową)
 6. Remont chodnika ulica Królewiecka.
 7. Naprawa chodników i drogi dojazdowej wzdłuż budynków położonych przy ulicy Próchnika 5-7, 8-10, 9-11-13, 12-14, 15-17, 16-18, 20-22, 19-21-23, 24-26-28-30
 8. Oświetlenie ul. Kopernika – wymiana opraw na LED-owe
 9. Rewitalizacja terenu przy ul. Bażyńskiego.
 10. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29.
 11. Przejście ogólnodostępne pomiędzy ul. Chopina (garaże) a parkiem Władysława IV

Projekty zaopiniowane negatywnie:

 1. Wielofunkcyjne ogrodzone boisko (piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka).
 2. Ogrodzenie placu zabaw, wymiana kosza, huśtawki typu ’’Bocianie gniazdo’’
 3. Mini plac zabaw z miejscem wypoczynku dla rodziców i seniorów

Okręg nr 4

Zadania inwestycyjne zaopiniowane pozytywnie:

 1. Remont parkingu przy SP 12 ulica Zajchowskiego.
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych. Ulica Nowowiejska.
 3. Remont chodnika od ulicy Zielonej 1 do wjazdu na parking Urzędu Miejskiego.
 4. Przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Królewiecka- Odzieżowa-Teatralna wraz z odwodnieniem skarpy przy ulicy Odzieżowej.
 5. Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Kupieckiej.
 6. Wielki przestrzenny napis ELBLĄG.
 7. Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty.
 8. Parking między ulicą Janowską – Aleja Tysiąclecia 10 i 12.
 9. Poprawa płynności ruchu drogowego. Montaż liczników czasu na skrzyżowaniach.
 10. Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg.
 11. Plac zabaw z boiskiem do gry mini rekreacja ul. Zw. Jaszczurczego.
 12. Budowa chodnika (lub schodów z podjazdem dla wózków) w parku Dolinka, od ul. Traugutta.
 13. Bezpieczne dojście do szkoły poprzez modernizację/remont nawierzchni ulicy Diaczenki wraz z chodnikami, oświetleniem oraz organizacją miejsc parkingowych.
 14. Remont pasażu przy ulicy Nowowiejskiej.
 15. Aktywne zawodzie – sąsiedzkie miejsca spotkań.
 16. Udostępnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Zawodzie.
 17. Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i spacerowej brzegu Fosy Miejskiej.
 18. Oświetlenie ledowe ulicy Słonecznej
 19. Mural miejski na ścianie Ratusza Miejskiego
 20. Remont chodnika ul. Freta w Elblągu

Małe projekty zaopiniowane pozytywnie:

 1. Młodzież na fali – zajęcia edukacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu.
 2. Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej ’’ Potyczki rodzinne ’’

Projekty zaopiniowane negatywnie:

 1. Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego
 2. Modernizacja starej fontanny na Placu Słowiańskim w wersji starej pierwotnej oraz nowoczesne oświetlenie co byłoby znakiem rozpoznawczym Elbląga. W okresie letnim na placu rozstawić stoliki, doniczki z kwiatami lub drzewkami, oraz otworzyć kawiarnię lub lodziarnię.
 3. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 23.
 4. Wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych dla mieszkańców i gości przy ulicy 12-Lutego/Kosynierów Gdyńskich.
 5. Remont 2 budynków parterowych z poddaszem użytkowym ul. Polna.
 6. Remont drogi osiedlowej od ul. Leszno przez Hetmańską do wieżowca przy Alei Tysiąclecia 4,
 7. Remont chodników przy Hetmańskiej 30, 32, 34 – osiedlowy chodnik,
 8. Wykonanie miejsc parkingowych przy wieżowcu Alei Tysiąclecia 4.
 9. Siłownia ‘pod chmurką’ i plac zabaw na Zawodziu.
 10. Zagospodarowanie skweru dla celów wypoczynkowych i poprawy estetyki terenu (przywrócenie pierwotnej funkcji)
 11. Budowa Centralnego Parku Rekreacyjno – Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży
 12. -Remont dróg osiedlowych – ulice Leszno, Hetmańska 30, 32, 34, Tysiąclecia 4,

-Naprawa parkingu – ul. Hetmańska/ Tysiąclecia 4,

-Wykonanie miejsc parkingowych przed wieżowcem al. Tysiąclecia 4

 1. Odnowienie i unowocześnienie terenów sportowych przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Rycerska
 2. Zakup figurek świnek
 3. Modernizacja drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych i lokali usługowych w Elblągu przy ul. Hetmańskiej 5-7, 9-11 i 15 oraz ul. 3 Maja 12 i 14, należących do SBM ’’Śródmieście’
 4. Remont drogi dojazdowej ul. Janowska łącząca ul. Hetmańską z 3-go Maja w Elbląg”

Okręg nr 5

Zadania inwestycyjne zaopiniowane pozytywnie:

 1. Studencka aleja spacerowa.
 2. Remont chodników i wykonanie zatoczek parkingowych wzdłuż ulicy Ogrodowej.
 3. Modernizacja alejek w parku przy ulicy Mickiewicza-Żeromskiego poprzez wylanie alejek nowym asfaltem.
 4. Zainstalowanie biletomatów ZKM w najbardziej ruchliwych miejscach Elbląga.
 5. Ścieżka rowerowa ulica Grunwaldzka.
 6. LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków.
 7. Utwardzenie dróg dojazdowych do garaży przy ul. Malborskiej.
 8. Modernizacja chodnika na ul. Kochanowskiego – odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego.
 9. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Grottgera – etap III – wzdłuż jednostki wojskowej.
 10. Powiększenie dwóch parkingów osiedlowych.
 11. Budowa ścieżki ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zachodniej granicy osiedla ‘Za Politechniką’.
 12. Naprawa nawierzchni chodników na zieleńcu przy ulicy Mickiewicza.

Małe projekty zaopiniowane pozytywnie:

 1. Lokalne centrum techniczno-artystyczne.
 2. Mini-centrum Gier Planszowych ’’ Planszówka vs Komputerówka ’
 3. MRÓWKOLANDIA na sportowo. Organizacja iventu sportowego dla przedszkolaków
 4. Pogromcy nudy

Projekty zaopiniowane negatywnie:

 1. Budowa miejsc parkingowych z naprawą dróg dojazdowych do budynków przy ulicy Malborskiej 80, 82, 84, 86, 88, 90.
 2. Budowa oświetlenia ulicy Pasłęckiej.
 3. Zagospodarowanie parku przy ulicy Sadowej (przy lapidarium, cerkwi).
 4. Uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy ulicy Komeńskiego.
 5. Remont nawierzchni przy ulicy Sadowej.
 6. Siłownia pod chmurką. Plac zabaw przy ulicy Malborskiej.
 7. Budowa miejsc parkingowych w rejonie wieżowców osiedla Zatorze przy ul. Malborskiej (wieżowce nr 80, 82, 84, 86, 88, 90)
 8. 1) Remont ulicy Artyleryjskiej – odcinek dojazdowej ulicy Czarnieckiego do Artyleryjskiej od skrzyżowania ulicy Saperów z Czarnieckiego do Artyleryjskiej z Saperów

2) Remont chodników wzdłuż ulicy Artyleryjskiej

 1. Przywrócenie drożności systemu odprowadzania wód opadowych z lotniska w Elblągu.
 2. Modernizacja boiska w parku przy ulicy Lotniczej

 Projekty ogólnomiejskie

Zadania inwestycyjne zaopiniowane pozytywnie:

 1. Statek wikingów – Walkiria – linowy plac zabaw dla dzieci.
 2. Kwiatowa aleja spacerowa.
 3. Położenie nowych chodników w Parku położonym pomiędzy ulicą Mickiewicza, a ulicą Żeromskiego.
 4. Szlak postaci historycznych i znanych mieszkańców Elbląga (dobrodziejów miasta) oraz miejsc i wydarzeń.
 5. Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Obrońców Pokoju.
 6. Remont nawierzchni alejek w Parku Kajki.
 7. Naprawa nawierzchni ulicy Okrężnej.
 8. Remont nawierzchni alejek w Parku Traugutta.
 9. Modernizacja ul. Wyżynnej Etap I.
 10. Odnowienie muszli koncertowej w Bażantarni.
 11. Boisko ul. Słoneczna, przy Szkole Podstawowej Nr 23.
 12. Oświetlenie ulicy Dąbrowskiego od strony bloków

Zagospodarowanie terenu zielonego wi za wi stacji paliw – plac zabaw, rekreacja i wypoczynek na Dąbrowskiego; Remont nawierzchni i chodnika oraz wykonanie zatoczek do parkowania na ul. Dąbrowskiego 13-17 i 19-27 od strony basenu przeciwpożarowego.

 1. Projekt zagospodarowania terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
 2. Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Płk Dąbka 215
 3. 36. 78 MAGnolii na 780-lecie MAGicznego Elbląga.
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 12.
 5. Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami jako i etap budowy hali o konstrukcji szkieletowej
 6. Budki lęgowe dla ptaków miejskich.
 7. Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy SP Nr 12
 8. Zawody sportowe VI Edycja Enduroman
 9. Wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu Agrykola – od strony ulicy Kościuszki
 10. Zakup alkomatów Alcoblow dla elbląskiej Policji
 11. FIT PARK – siłownia plenerowa
 12. Sterylizacja kotów wolnożyjących.
 13. Zakup kriokomory dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.
 14. Sport i rekreacja dla każdego – modernizacja boiska wielofunkcyjnego.
 15. Zakup smoczych łodzi dla miasta (5 sztuk)
 16. Bieżnia tartanowa na Stadionie przy ulicy Krakusa.

Projekty zaopiniowane negatywnie:

 1. Rewitalizacja fontanny na Placu Słowiańskim oraz przywrócenie posągu na cokole fontanny postaci Hermana von Balk założyciela miasta Elbląg z jednoczesnym postawieniem wielu ławeczek wokół fontanny.
 2. Wykonanie fontanny w parku Modrzewia wraz z małą architekturą w postaci ławek, stolików do gier.
 3. Budowa miejskiego Pumptracka.
 4. Pociąg ze stacji Elbląg Zdrój do Suchacza.
 5. Tężnia solankowa na Starym Mieście.
 6. Powołanie pełnomocnika prezydenta ds. aktywnej mobilności (etatowego)
 7. Pomoc w adaptacji i remoncie pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Kultury Calasanz.
 8. Nowy jedyny bezpłatny parking na Starym Mieście wzdłuż ulicy Służebnej.
 9. Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
 10. Budowa placu zabaw w Bażantarni.
 11. Zakup hybrydowego radiowozu dla elbląskiej Policji – prewencji
 12. Windą do nieba. Zakup nowoczesnej wyciągarki szybowcowej dla Aeroklubu Elbląskiego
 13. Wodny plac zabaw w Parku Planty lub innym technicznie i turystycznie odpowiednim terenie w Elblągu.
 14. Bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zainstalowanie kamer na skrzyżowaniach rejestrujących przekroczenie prędkości i wjazdy na czerwonym świetle.
 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register