Chcesz wymienić stary piec? Możesz otrzymać dofinansowanie

Prezydent Elbląga informuje, że w dalszym ciągu można składać wnioski o dotacje na inwestycje służące: ochronie powietrza (dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania), ochronie wód i powierzchni ziemi (dofinansowania podłączenia do sieci kanalizacyjnej) oraz mające na celu usunięcie szkodliwego azbestu, które realizowane są w 2018 roku.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w:
* Biurze Obsługi Interesanta – Budynek główny „A” (pok. nr 101);
* Referacie Ochrony Środowiska – Budynek „B” (pok. 242-244)

oraz internetowo:
•    Wniosek o dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania,
•    Wniosek o dofinansowanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
•    Wniosek o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania azbestu.

Wnioski przyjmowane są od stycznia br. i rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu, do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do dnia 31 października 2018 roku.

Poniżej kilka porad dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji.

1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Elbląg, dostępnym na stronie internetowej http://www.elblag.eu – w zakładce – MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

•    Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza
•    Regulamin dotacji dla inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi
•    Regulamin dotacji do usunięcie szkodliwego azbestu

2. Pobierz wniosek o dotację: internetowo lub w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w:
*Biurze Obsługi Interesanta – Budynek główny „A” (pok. nr 101);
*Referacie Ochrony Środowiska – Budynek „B” (pok. 242-244).

3. Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, Budynek główny „A” (pok. nr 101). Pamiętaj! – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Departamencie Urbanistyki i Architektury UM.

4. Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej dane zawarte we wniosku oraz wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem – umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. Pamiętaj!: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed datą podpisania umowy dotacji, ani po terminie zakończenia realizacji inwestycji określonym w zawartej umowie – nie będą one dotowane ze środków budżetowych „Gminy”!!!

5. Po odebraniu podpisanej umowy dotacji – przystęp do realizacji inwestycji! Pamiętaj! Po zakończeniu robót wymagaj od wykonawcy/przedsiębiorcy faktury (rachunku)!

6. Po zakończeniu inwestycji złóż poprawne i kompletne sprawozdanie z realizacji zadania wraz
z oryginałami faktur/rachunków wystawionych w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego w niej jako termin realizacji zadania oraz załącz stosowny protokół odbioru inwestycji
np. w przypadku wymiany systemu ogrzewania – protokół odbioru instalacji.

7. Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej wykonanie inwestycji, po której nastąpi przekazanie środków finansowych na wskazany nr konta lub będzie możliwość odbioru ich w kasie Urzędu.

Ponadto Prezydent Miasta Elbląg informuje o możliwości wsparcia inwestycji prośrodowiskowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Jeżeli potrzebujesz:
• oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, suszarni na osady ściekowe, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, rekultywacji jeziora, planu ochrony wód itp.,
• usunąć odpady niebezpieczne, w tym zawierające azbest, chcesz zrealizować projekt zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, wykorzystać odpady do celów energetycznych, zrekultywować teren,
• poprawić efektywność energetyczną swojego budynku poprzez: montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian, wymianę pieca grzewczego, czy też montaż instalacji wykorzystującej  odnawialne źródła energii.

WFOŚiGW oferuje:
• pożyczkę na dogodnych warunkach, bez ukrytych kosztów,
• preferencyjne i stałe oprocentowanie do 2 % w skali roku,
• pomoc merytoryczną specjalistów,
• ewentualną możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://wfosigw.olsztyn.pl/2017/12/28/pozyczka-z-funduszu-czyli-szybko-tanio-i-skutecznie/

Wszystkie informacje dotyczące możliwości sfinansowania Twojej inwestycji otrzymasz w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Punkt informacyjny, ul. św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn
tel. 89 522 02 27
www.wfosigw.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register