Ciepło mamy w Elblągu bardzo drogie. Jak to zmienić?

To temat  ważny przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców, którzy chcieliby kupować ciepło w cenach akceptowalnych społecznie. Niestety aktualnie mamy cenę jedną z wyższych w kraju – mówi prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Trzeba jak najszybciej opracować docelowy model zaopatrzenia miasta w ciepło. Dzięki temu będzie można podjąć działania inwestycyjne,  które pozwolą na obniżenie cen ciepła. To najważniejszy wniosek płynący z seminarium pn. „Gmina samowystarczalna energetycznie”.

Organizatorami jego byli: Prezydent Witold Wróblewski, prof. Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki AGH oraz Paweł Olechnowicz, prezes zarządu firmy MAPU. W spotkaniu udział wzięli eksperci z dziedziny energetyki, radni, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości oraz przedsiębiorcy.

– Od momentu przejęcia obowiązków prezydenta staram się uporządkować pewne ważne tematy w mieście. Wiele udało się już zrobić, w tym przede wszystkim ustabilizować sytuację finansową. Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych podjęliśmy też wiele ważnych działań i projektów inwestycyjnych, jak połączenie szpitali, czy budowa wiaduktu na Zatorze. Podjęliśmy także temat zaopatrzenia miasto w ciepło. Na początku kadencji EPEC opracował koncepcję. Jest to jednak niewystarczający materiał. Przeszliśmy także ścieżkę dialogu konkurencyjnego, która również nie przyniosła efektu. Jest to więc problem, który przed nami stoi. To temat  ważny przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców, którzy chcieliby kupować ciepło w cenach akceptowalnych społecznie. Niestety aktualnie mamy cenę jedną z wyższych w kraju. Zależy wiec nam na wypracowaniu modelu zaopatrzenia miasta w ciepło z wykorzystaniem możliwości funduszy unijnych, tak aby była możliwość obniżenia ceny oraz  zminimalizowania zanieczyszczenia atmosfery. Aktualnie prowadzimy negocjacje z firmą ENERGA. Niestety podpisanie 17-letniej umowy bez określenia w jaki sposób  będziemy realizowali zabezpieczenie miasta w ciepło i bez możliwości wpływu przez te lata na cenę nie jest możliwe. Zacząłem wiec szukać możliwości wypracowania docelowego modelu. Udało się namówić najlepszych fachowców  w Polsce z Akademii Górniczo – Hutniczej – podkreślał Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

Czym jest gmina samowystarczalna energetycznie, jaka powinna być energetyka przyszłości i jakie korzyści mogą z niej płynąć? O tym mówił podczas  seminarium prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Centrum wspiera innowacje w szeroko pojętym obszarze energetycznym, pomaga samorządom optymalizować lokalne zasoby energii i zwiększać efektywność energetyczną.

– Gmina samowystarczalna energetycznie to taka, na terenie której wytwarza się więcej energii elektrycznej i ciepła niż wynosi całkowite zapotrzebowanie gminy na energię. Ta energia powinna być w całości lub znacznej części wykorzystywana lokalnie na potrzeby gminy, a jej wytwarzanie powinno odbywać się na bazie lokalnie występujących zasobów energetycznych, w tym OZE – podkreślał profesor Nowak.

Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały europejskie trendy ciepłownicze, w kontekście nowej dyrektywy OZE, oraz innowacyjne technologie, w  tym: wykorzystanie magazynów energii cieplnej w systemach ciepłowniczych, rozproszone systemy ciepłownicze i kogeneracyjne z wykorzystaniem OZE, czy możliwości wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy do wytwarzania ciepła. Przedstawione też zostały dobre praktyki w zakresie instalacji do spalania paliw alternatywnych, RDF oraz osadów ściekowych.

Czy Elbląg ma szansę stać się gminą samowystarczalną energetycznie? Jakie rozwiązania mogą zostać zastosowane w naszym mieście, aby mieszkańcy mieli zabezpieczone ciepło, a jednocześnie, aby obniżona została jego cena?

– Po dzisiejszym seminarium jak najszybciej podejmę temat powołania zespołu i przygotowania, pod kierunkiem pana profesora Wojciecha Nowaka z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej, modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Modelu, który będzie uwzględniał elementy innowacyjne i ekologiczne założenia. Dzisiaj cena za ciepło w wysokości ponad 80 złotych za gigadżul jest społecznie nieakceptowalna, jedna z najwyższych w Polsce. Dlatego chcemy, z wykorzystaniem środków unijnych doprowadzić do opracowania konkretnych rozwiązań, których celem będzie obniżenie cen ciepła w mieście. Moim marzeniem jest docelowa obniżka do 20 procent – zaznaczył Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Konieczność  opracowania docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło i wprowadzenia innowacyjnych działań, które doprowadzą do obniżenia ceny wskazywali podczas seminarium również odbiorcy ciepła.

–  Prawie 30 lat funkcjonujemy na rynku jako odbiorcy ciepła. Poczyniliśmy wiele starań, aby zmniejszyć zakup energii. Apelujemy, aby opracować program, w którym będą zawarte innowacyjne rozwiązania i elementy konkurencyjności. Musimy oprzeć się na systemie kogeneracyjnym. Utrzymywanie systemu monopolistycznego jest niedopuszczalne – podkreślał Mieczysław Szałachowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Sielanka.

Na opracowanie docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło możliwe jest pozyskanie funduszy unijnych z tzw. mechanizmu norweskiego. Wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony do końca czerwca br.

– Jestem tutaj, bo jestem z Elbląga. Będziemy działać, by fundusze norweskie pozytywnie wpłynęły na Elbląg. Skoro są innowacyjne rozwiązania, które dzięki unijnemu wsparciu mogą się zwrócić w krótkim czasie, to trzeba je wykorzystywać. To jest kierunek dla Elbląga. Mamy już partnera do tego projektu. Mamy też koncepcję, by w tym samym programie z funduszy norweskich pomagać samorządowi w uzyskaniu środków na zagospodarowanie nabrzeży rzeki Elbląg w związku z przekopem Mierzei Wiślanej. Elbląg powinien być miastem, wykorzystującym szlaki wodne, samowystarczalnym energetycznie, z zieloną energią i czystym powietrzem –  podkreślał Paweł Olechnowicz, elblążanin, prezes spółki Most Advanced Power Unit.

Po opracowaniu strategii możliwe będzie także ubieganie się o fundusze unijne na działania inwestycyjne. O możliwości wsparcia efektywności energetycznej ze środków RPO – Warmia i Mazury mówił podczas seminarium Zbigniew Cieciuch – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

– Efektywność energetyczna jest jedną z trzech głównych osi programu. Na ten cel w programie przeznaczonych jest 268 mln euro. Środki te mogą być wykorzystywane między innymi na działania związane ze wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, wysokosprawne wytwarzanie energii, źródła odnawialne, czy termomodernizację obiektów  – mówił  Zbigniew Cieciuch.

Na podstawie informacji UM Elbląg.

1 komentarz

  • IQ Reply

    23 kwietnia 2018 at 08:37

    By znacząco obniżyć ceny energii cieplnej wystarczy zredukować w EPEC zatrudnienie administracji. Nie od dziś wiadomo, że to swego rodzaju gniazdko – posadki dla swoich.

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register