Dlaczego trzeba zwiększać świadomość społeczną na temat konieczności przeprowadzenia profesjonalnej dezynfekcji po zgonie?

Śmierć bliskiej osoby to traumatyczne przeżycie, które ściśle wiąże się z silnym stresem i innymi emocjami. To również czas, kiedy istotne jest dopełnienie niezbędnych formalności. Konieczność dopilnowania wielu kwestii jest wymagająca. Wiele osób zapomina bądź nawet nie wie, jak ważne jest przeprowadzenie profesjonalnej dezynfekcji po zgonie. Co ważne, nie wolno zwlekać z wykonaniem takiej usługi, gdyż może zagrażać to otoczeniu.

Jaki jest aktualny poziom świadomości społecznej na temat postępowania z ciałem zmarłego?

W sytuacji, kiedy do zgonu dochodzi w domu lub w mieszkaniu, wówczas konieczne jest dopełnienie szeregu formalności. To czas, w którym silne przeżycia i emocje górują nad zdrowym rozsądkiem. Większość osób postępuje schematycznie. Oczywiste jest, aby na miejsce wezwać zespół ratownictwa medycznego lub lekarza, który stwierdzi zgon i sporządzi stosowną dokumentację. Następnie należy odebrać kartę zgonu i poinformować zakład pogrzebowy, odpowiedzialny za zabranie ciała. Po dokonaniu tych formalności rodzina skupia się na organizacji pogrzebu, pomijając przy tym aspekt bezpieczeństwa.

Mowa tutaj o profesjonalnej dezynfekcji pomieszczenia, w którym przebywał denat. Niestety wiele osób o tym zapomina bądź nie jest świadomych realnego ryzyka, jakie niesie za sobą przebywanie w pobliżu zwłok lub w miejscu, gdzie one się znajdowały. Wskutek ustania krążenia rozpoczyna się stężenie pośmiertne. To zjawisko, niosące za sobą realne zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w miejscu, gdzie znajdował się denat. Niestety nie wszyscy mają taką wiedzę. Istotne jest zatem, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat konieczności przeprowadzenia profesjonalnej dezynfekcji miejsca, w którym przebywała osoba zmarła. 

Czy przeprowadzenie specjalistycznego sprzątania domu/mieszkania, w którym doszło do zgonu, jest konieczne?

Zważając na potencjalne zagrożenie, jakie niesie ze sobą stężenie pośmiertne, to wykonanie profesjonalnej dezynfekcji pomieszczenia, w którym przebywał denat, jest koniecznością. Co ważne, tuż po zgonie ciało poddawane jest procesom biologicznym i chemicznym. Ich działanie wzmaga rozkład zwłok, powodujący uwalnianie się niebezpiecznych bakterii. W powietrzu mogą unosić się trujące mikroorganizmy, zagrażające zdrowiu. Zaledwie dwie, trzy godziny po śmierci rozkładające się ciało stanowi potencjalne ryzyko zatrucia lub zachorowania.

Sprzątanie po zgonie to niewątpliwie kwestia bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli osoba zmarła cierpiała na chorobę zakaźną, np. gruźlicę czy zapalenie płuc. Niepodjęcie odpowiednich działań w postaci kompleksowego uprzątnięcia danej powierzchni wraz z jej dezynfekcją, może skutkować stale utrzymującym się nieprzyjemnym zapachem, który będzie przedostawał się na zewnątrz mieszkania.

Konieczność przeprowadzenia profesjonalnej dezynfekcji wynika także z przepisów prawa i regulacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Zapisy te stanowią, że inspektor sanitarny ma uprawnienia do wydania nakazu przeprowadzenia dezynfekcji, w celu zapobiegnięcia szerzenia się zakażeń lub chorób zakaźnych. Regulacja ta została opracowana w trosce o bezpieczeństwo osób narażonych na potencjalne zagrożenie czynnikami biologicznymi.

Dodatkowo wykonanie dezynfekcji po zgonie jest konieczne, gdy zwłoki znajdowały się w znacznym stadium rozkładu – jest to uwarunkowane wskazaniami medycznymi i higienicznymi. Prawo nie określa konkretnych podmiotów, które zobowiązane są do przeprowadzenia kompleksowej usługi, jednak Państwowa Inspekcja Sanitarna wymaga użycia specjalistycznego sprzętu oraz środków czyszczących z odpowiednimi atestami. Takim wyposażeniem dysponują profesjonalne firmy sprzątające.

Z jakimi zagrożeniami wiąże się brak odpowiedniego czyszczenia po zmarłym?

Niestety wiele osób nie jest świadomych, jakie ryzyko niesie za sobą rozkład zwłok bądź nieumiejętnie wykonana dezynfekcja po zgonie. Z kolei samodzielna próba uprzątnięcia danego miejsca wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw, które będą miały negatywny wpływ na zdrowie lub nawet życie. Kompleksowe przeprowadzenie usługi sprzątania po zmarłym musi być zgodne z określonymi standardami.

Istnieje wiele wytycznych, których należy przestrzegać, aby dezynfekcja po zgonie była skuteczna i bezpieczna. Mowa tutaj m.in. o specjalistycznych urządzeniach wysokiej jakości czy atestowanych środkach czyszczących i dezynfekujących.

Równie ważna jest wiedza i doświadczenie, pozwalające na dobranie optymalnej metody do skali i rodzaju zanieczyszczeń. Nieumiejętne przeprowadzenie dezynfekcji będzie skutkowało nie tylko nieskutecznym oczyszczeniem powierzchni, ale przede wszystkim może stanowić poważne zagrożenie zdrowotne dla otoczenia. Wynika to głównie z braku wiedzy dotyczącej prawidłowego przeprowadzania poszczególnych metod. Przykładowo ozon w odpowiednim stężeniu doskonale zdezynfekuje całą powierzchnię, a po przewietrzeniu pomieszczenia, można je bezpiecznie użytkować. Z kolei za wysokie stężenie będzie skutkowało zatruciem organizmu zarówno człowieka, jak i zwierząt, natomiast zbyt niskie nie usunie potencjalnego zagrożenia w postaci baterii, wirusów czy drobnoustrojów. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dezynfekcję po zmarłym zlecić profesjonalnej firmie, która posiada wymagane certyfikaty, wiedzę i doświadczenie.

Przeprowadzenie profesjonalnej dezynfekcji powinno być naturalną czynnością, jaką wykonuje się w sytuacji, kiedy do zgonu doszło w mieszkaniu lub domu. Niestety wiele osób albo o tym zapomina, albo lekceważy potencjalne niebezpieczeństwo. To duży błąd, ponieważ brak skutecznego oczyszczania i odkażania może skutkować chorobami, zakażeniami bądź poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Właśnie dlatego istotne jest, aby stale uświadamiać społeczeństwo o konieczności przeprowadzania profesjonalnej dezynfekcji.

Specjalistami, którzy realizują tego typu usługi na terenie całego kraju są eksperci z firmy Vector. Więcej na temat ich sposobu działania i oferty można dowiedzieć się na stronie internetowej:

WWW: https://vector-uslugi.pl/
Telefon: 725 392 578
E-mail: uslugi.sprzatajace@onet.pl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register