Dronem szukają trucicieli powietrza

Powoli kończy się sezon grzewczy, który w całym kraju sprzyja powstawaniu smogu. O tym jak z tym niezwykle szkodliwym zjawiskiem skutecznie walczy samorząd Elbląga mówiono podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim.

– W naszym mieście jakość powietrza jest monitorowana i sukcesywnie ulega poprawie. Zdarzają się przekroczenia norm, ale generalnie elblążanie oddychają coraz czystszym powietrzem – rozpoczął prezydent Witold Wróblewski. – W ubiegłym roku zakupiliśmy drona, mającego wesprzeć kontrolę osób, które palą złym paliwem, chcemy wyeliminować trucicieli. Przeciwdziałamy smogowi wielokierunkowo, po pierwsze, to akcja informacyjna, do mieszańców kierujemy ulotki, po drugie kontrole, również z wykorzystaniem drona, także na podstawie sygnałów od mieszkańców i po trzecie nasz program wymiany pieców ze starych, wydzielających duże ilości pyłów PM2,5 i PM10 na te ekologiczne.

W tym sezonie grzewczym, do 20 marca, Straż Miejska przeprowadziła 271 kontroli, gdzie zachodziło podejrzenie spalania odpadów lub złej jakości paliwa. Stwierdzono 66 wykroczeń i wypisano 66 mandatów, strażnicy sporządzili również dwie notatki do postępowań przed sądem. W styczniu rozpoczęły się loty dronem, z jego wykorzystaniem odbyły się 33 kontrole.

– Nie tylko kontrolujemy mieszkańców, ale wspieramy ich przy wymianie pieców na ekologiczne. W 2017 roku dzięki naszemu programowi mieszkańcy wymienili 96 pieców, w 2018 już 116, w tym roku złożono już 4 wnioski, ale sezon remontowy dopiero przed nami. Na ten rok w programie mamy zapisane 300 tys. z, to dwa razy więcej niż w roku 2017 – mówił prezydent Wróblewski. – Mam nadzieję, że dzięki wszystkim tym działaniom dobra tendencja poprawy jakości powietrza w naszym mieście będzie dalej postępowała.

Pionierzy w powietrzu

– Koniec minionego roku był odpowiednim czasem na zakup drona. Skorzystaliśmy z promocyjnej ceny producenta i jesteśmy wraz z Katowicami, a nawet przed nimi, pierwszym miastem, które wykorzystuje dron w pomiarach zanieczyszczeń. Nasze działania zauważył pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze. W tej chwili tworzona jest jednolita metodyka pomiarów zanieczyszczeń, a Wojciech Chwiałkowski kierownik Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Elbląskim Parku Technologicznym włączony jest w te prace – mówił Tomasz Świniarski dyrektor  Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM.

Dwóch strażników miejskich przeszło już odpowiednie przeszkolenie, zdali egzamin i rozpoczęli loty w przestrzeni miasta. Trzeba pamiętać, że prowadząc loty i będąc wyposażonym w żółtą kamizelkę są oni chronieni prawem, tak jak piloci.

– Dron jest dostosowany do naszych potrzeb, a jego platforma będzie umożliwiała dalszą rozbudowę. W następnym sezonie grzewczym będziemy też prowadzić loty po zmierzchu, kiedy ludzie palą w piecach. Loty dronem są dobrze odbierane przez mieszkańców – mówił Świniarski.

Piec tak, ale ekologiczny

– Zachęcamy mieszkańców, by wymieniali swoje stare piece, tzw. kopciuchy na piece ekologiczne, gazowe, olejowe, elektryczne lub przyłączali się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kwota na program wymiany pieców została w tym roku zwiększona, wynika to z rosnącego zainteresowania mieszkańców naszym programem. Zdarzają się wnioski, które nie spełniają warunków, dlatego przypominamy, że wszyscy zainteresowani powinni przed wymianą pieca złożyć wniosek, w domu wnioskodawcy odbywa się wizja terenowa, sprawdzająca piec, po tym podpisywana jest umowa, kolejna wizja terenowa sprawdza czy wymieniono piec, a następnie wypłacane są pieniądze – mówiła  Daria Bieńkuńska dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska o formalnościach niezbędnych do uzyskania dofinansowania.

Dzięki temu programowi już 10000 m2 powierzchni ogrzewana jest ekologicznie,  a stan jakości powietrza w naszym mieście ulega poprawie.

– W szczególności chcemy ograniczyć szkodliwe związki siarki, azotu, tlenku węgla i benzoapirenu, którego normy przekraczane są szczególnie w sezonie grzewczym – mówiła Bieńkuńska wskazując dodatkowo na warunki, w których powstaje smog. – Zimą, kiedy jest niska temperatura, a w powietrzu utrzymuje się mgła wtedy pyły szczególnie unoszą się nad miastami. Nasze miasto prowadząc działania na rzecz ograniczania smogu i z racji położenia będąc dobrze wentylowanym jest w dobrej sytuacji. Ponadto budynki jednostek miejskich podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej, a  w budynkach ZBK sukcesywnie wymieniane są stare piece. Korzystamy też z odnawialnych źródeł energii, jak w przypadku basenu przy ul. Robotniczej, gdzie pracują panele fotowoltaiczne.

Loty w praktyce

– Dron którym latamy pobiera i analizuje stężenie pyłów, PM10 powstającego przy spalaniu np. płyt paździerzowych i PM2,5 powstający w wyniku spalania plastiku. Z czasem będziemy chcieli poszerzyć możliwości drona o nowe czujniki – mówił strażnik miejski Sławomir Grzywiński. – Mieszkańcy z zainteresowaniem odbierają nasze loty, klaszczą nam, dziękują za to, że robimy dobrą pracę i można te osoby spalające odpady wychwycić. W trakcie naszych patroli edukujemy mieszkańców, czym można i jak palić. Mandaty są ostatecznością, w pierwszej kolejności stawiamy na działania prewencyjne.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register