Elbląska Szkoła Eksperymentu – co warto wiedzieć?

Trwa realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W marcu br. rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli oraz pozalekcyjne zajęcia dla uczniów czterech elbląskich liceów ogólnokształcących. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia dla uczniów prowadzone były dotychczas w formie zdalnej. Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, doskonalących oraz w kołach zainteresowań również w roku szkolnym 2021/2022. Po rozpoczęciu roku szkolnego zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dla uczniów i rodziców. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w sekretariatach szkół oraz na ich stronach internetowych.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas I i II z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących, poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacja zajęć dodatkowych.
Wsparciem objętych zostanie 600 uczniów (klas I i II) oraz 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii). Przewidziano również pomoc dla 60 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie w zakresie podniesienia kompetencji wychowawczych.

Przedmiotem projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu” jest także doposażenie elbląskich liceów ogólnokształcących w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. Istotnym elementem realizowanego wniosku jest również utworzenie specjalistycznych pracowni przedmiotowych w ramach Elbląskiego Centrum Eksperymentu zlokalizowanego przy ulicy Rawskiej w Elblągu. Centrum zapewni możliwość nowoczesnej edukacji w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii w pracowniach przedmiotowych wyposażonych kompleksowo w sprzęt komputerowy oraz interaktywne pomoce naukowe, umożliwiające nauczanie metodą eksperymentu.

Pracownie przedmiotowe w czterech elbląskich liceach ogólnokształcących zostały już doposażone w specjalistyczne meble laboratoryjne, m.in. stoły laboratoryjne, dygestoria oraz szafy do przechowywania odczynników chemicznych. Aktualnie realizowane są prace związane z wyłonieniem pozostałych dostawców sprzętu w procedurze zamówień publicznych.

Elbląska Szkoła Eksperymentu

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register