Elblążanie mieszkający przy “siódemce” mają dość hałasu!

Mieszkańcy Elbląga, których domy i mieszkania znajdują się w dość bliskiej odległości od drogi krajowej nr 7 skarżą się na nadmierny hałas. Chodzi tu o ulice Malborska, Skrzydlata i Olkuska. W tej sprawie interwencję podjęła posłanka Nowej Lewicy – Monika Falej.

W latach 2004-2018 tzw. obwodnica elbląska stała się częścią drogi ekspresowej S7, liczącej w sumie 720 kilometrów, łącząc Trójmiasto z Warszawą oraz w dalszej kolejności z aglomeracjami: radomską, kielecką i krakowską. Wraz z autostradą A1 stanowią one jedne z najważniejszych dróg prowadzących nad Morze Bałtyckie.

Mieszkańcy Elbląga wiązali nadzieje na rozwojowe szanse wynikające z tak efektywnego skomunikowania ich Miasta. Jednakże wśród pozytywów są także wspomniane krytyczne oceny związane z natężeniem hałasu. Ruch pojazdów uległ znacznemu zwiększeniu całorocznie, nie mówiąc o sezonowym letnim.

– Mieszkańcy ul. Malborskiej, Skrzydlatej i Olkuskiej w Elblągu, mający swoje posesje i mieszkania w okolicy wiaduktu przy ul. Skrzydlatej, zgłaszają do mnie znaczne uciążliwości spowodowane natężeniem hałasu wytwarzanego przez pojazdy przemieszczające się trasą krajową S7, szczególnie w porze nocnej. Prośby mieszkańców o unormowanie sytuacji popierają elbląscy radni – informuje posłanka Monika Falej.

Mieszkańcy przylegających ulic wraz władzami Elbląga, jeszcze w okresie przed zakończeniem modernizacji S7, podejmowali starania aktywizujące Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie do przeciwdziałania nadmiernemu już w tamtym okresie hałasowi drogowemu, m. in. do zaistnienia na wysokości ulic Malborskiej, Skrzydlatej, Olkuskiej ekranów akustycznych. Władze samorządowe deklarowały współdziałanie w tej sprawie (partycypacja w kosztach). Ekranów – jak dotąd nie ma.

Jak wskazuje poseł Monika Falej, także mimo wezwań ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie dokonał pomiaru hałasu w punkcie reprezentatywnym dla rejonu ulic: Malborskiej, Skrzydlatej, Olkuskiej. Jest to teren zabudowy jednorodzinnej, w odniesieniu, do którego normy hałasu są bardziej rygorystyczne. Okresowy pomiar hałasu natomiast przypadał na rok 2020.

– Zapoznałam się z pismem Oddziału Olsztyn GDDKiA do Prezydenta Elbląga z dnia 10 listopada 2020 roku. Są tam elementy, może poprawne proceduralnie, ale jednocześnie rozbrajające. O poziomie natężenia ruchu w wymienionym rejonie wnioskuje się na podstawie pomiarów punktu z Gminy Pasłęk i Gminy Gronowo Elbląskie! Mieszkańcy ul. Skrzydlatej z pewnością mają satysfakcję, że w Gminie Pasłęk hałasu nie ma. Jeżeli go nie ma? – informuje Monika Falej.

Posłanka zadała więc ministerstwu infrastruktury pytania:

Jakie działania, chroniące mieszkańców wymienionych ulic przed nadmiernym hałasem drogowym, zostaną podjęte?

Czy przewiduje się budowę ekranów akustycznych lub realizację innych przedsięwzięć ochronnych, np. ciągów drzewnych? W jakim terminie zostanie dokonany przegląd ekologiczny z pomiarem hałasu? Jaki będzie przyjęty system: gdzie zostanie ustawiony punkt (punkty) pomiarowy, jak długo pomiary będą trwały, w jakim przedziale godzinowym badania będą prowadzone? Proszę o przedstawienie mi dokładnych wyników pomiarów.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register