Ewidencja czasu pracy: na jakich zasadach powinna być prowadzona?

Ewidencja czasu pracy leży w gestii każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników na zasadzie umowy o pracę. Poza określonymi warunkami, które pracodawca musi spełnić względem zatrudnionych, ma również obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Sprawdź, na jakich zasadach powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy – najważniejsze zasady

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy według nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie 1 stycznia 2019 r. Jest to rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zakłada przede wszystkim wykazywanie liczby prowadzonych godzin: godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy. Zatrudniający ma obowiązek odnotowywać również wszystkie godziny nadliczbowe przepracowane przez pracownika oraz godziny pracy w porze nocnej. Dlaczego jest to tak ważne?

Do czego służy ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy służy przede wszystkim do odpowiedniego wyliczenia wynagrodzenia pracownika oraz ustalenia innych świadczeń przysługującym zatrudnionemu. Bez ewidencjonowania czasu pracy trudno byłoby ustalić dobowy, tygodniowy oraz miesięczny wymiar czasu pracy, który jest szczególnie ważny w niektórych zawodach np. profesjonalnego kierowcy zajmującego się przewozem osób lub towarów. Co więcej, ewidencja czasu pracy służy wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny lub pracę w nocy oraz w święta. Pomaga również ustalić długość urlopu poszczególnego pracownika oraz wyznaczenie planu urlopowego.

Ewidencja czasu pracy – jakie dokumenty?

Bezwzględnie pracodawca powinien posiadać kartę ewidencji czasu pracy. Nie jest to jedyny element dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Na kompletną dokumentację mogą składać się:

  • wnioski pracownika
  • zgody udzielone przez pracodawcę
  • inne dokumenty

Do wniosków można zaliczyć np. wnioski o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do lat 14, natomiast do zgód zaliczamy np. oddelegowanie zatrudnionej kobiety w ciąży do innej, lżejszej pracy wykonywanej w nowym miejscu. Dokumentację związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy przedsiębiorca powinien przechowywać 10 lat.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Obecnie większość firm korzysta z rozwiązań elektronicznych. Warto sprawdzić, czym jest ewidencja czasu pracy z inewi.pl, by zobaczyć, jak w łatwy, wygodny i skuteczny sposób można prowadzić nieraz skomplikowaną dokumentację służącą między innymi do wyliczenia wymiaru pracy zatrudnionych. Inwei dostarcza elektroniczne systemy do rejestracji czasu pracy oraz pozwala na zorganizowanie automatycznego planowania i organizowania grafików pracy. Dzięki tego typu rozwiązaniom całą dokumentację można prowadzić online i eksportować ważne dokumenty w każdym momencie, by przechowywać je również w wersji tradycyjnej. Kompleksowa usługa z zakresu mierzenia czasu pracy, rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków przez zatrudnionego poprzez elektroniczne systemy to prawdziwa ewidencja czasu pracy godna XXI wieku. Warto sprawdzić metody ułatwiające ewidencjonowanie czasu pracy.

1 komentarz

  • K.Olczak Reply

    17 września 2019 at 15:45

    U nas w firmie ewidencjonujemy czas pracy przy pomocy firmao.pl/register

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register