Felieton Edmunda Szweda: Jak Wójt Gminy Milejewo może pozbawić władzy prezydenta i radnych Elbląga?

Zwracam się do Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu i Jej  Radnych  równocześnie  zauważając, że mieszkańcy miasta i gminy Elbląg wybrali Państwa w ostatnich wyborach samorządowych na swoich reprezentantów, ufając  Wam, że będziecie w najlepszej wierze i dzięki swoim umiejętnościom godnie ich reprezentowali przy podejmowaniu decyzji  w zakresie rozwoju Miasta i Gminy.

Rozwój oznacza zmianę a nie stagnację. Stagnacja to jest cofanie się w rozwoju. Wszyscy chcą żyć lepiej, godniej, taniej i wygodniej. Aby ten cel realizować trzeba mądrze zarządzać i inwestować. Można to robić ze środków własnych, z kredytu, z emisji obligacji, subwencji,  z dotacji unijnych i  z …rozumu.

“Stoimy przed koniecznością innowacyjnego podejścia do zarządzania finansami  samorządów. Samorządy dostaną mniej pieniędzy z nowego budżetu Unii Europejskiej,  więc już teraz powinny szukać nowych źródeł finansowania, aby utrzymać wysoką aktywność inwestycyjną – wynika z  ostatniej informacji Banku Gospodarstwa Krajowego”

Wiemy, że główne  dochody miasta  to   podatek  PIT  i  podatek od nieruchomości.

Aby zwiększyć wpływy z podatku od osób fizycznych należałoby powiększyć bazę podatkową, czyli zwiększyć liczbę ludności oraz pozyskać  osoby o wyższych dochodach. W pierwszej kolejności należy przyciągnąć osoby nie będące mieszkańcami miasta Elbląga.

Uświadamiając sobie, że Polska, a właściwie Skarb Państwa i samorządy terytorialne to specyficzne firmy zwolnione z podatku dochodowego od uzyskanego przychodu. 

Co się zmieni na rynku?

Zmieni się podejście do biznesu gminnego. Rozpocznie się walka konkurencyjna między samorządami o pozyskiwanie nowych mieszkańców oraz  o inwestorów, aby zwiększyć przychody z podatku PIT i z podatku od nieruchomości, czy CIT. Te samorządy, które będą najbardziej skuteczne w swoich działaniach będą pozyskiwać nowych mieszkańców niekoniecznie tylko z sąsiednich gmin. Będą w ten sposób zwiększać swoje dochody. Każdy przedsiębiorca kalkuluje jakie nakłady inwestycyjne musi ponieść, aby przyniosły one efekt w postaci zwiększonych przychodów, a co za tym idzie i zysków. Dla gminy „zysk” to większa liczba zadowolonych mieszkańców. Gminy też powinny się tak zacząć zachowywać. Przedsiębiorca szuka takich rozwiązań, aby nakład inwestycyjny był jak najniższy i jak najszybciej się zwrócił. Podobnie gmina powinna poszukiwać takich rozwiązań.

Obawiam się, że konkurencja między gminami może przybrać formę walki na śmierć i życie. Gminy małe posiadające duże powierzchnie gruntów rolnych mogą wykorzystać tzw. rentę gruntową do przeprowadzenia wojny z sąsiadem o jego przejęcie.

Wydaje się to niemożliwe.

A jednak można zastosować istniejące narzędzia, które są stosowane w biznesie. Są to dobrowolne fuzje i wrogie przejęcia. W samorządzie terytorialnym można je również zastosować. W biznesie często dochodzi do sytuacji, że mrówka wygrywa ze słoniem. Mniejsza firma przejmuje większą. Według obowiązujących przepisów samorząd terytorialny, który się nadmiernie zadłużył, w momencie gdy nie jest w stanie obsługiwać swoich zobowiązań ulega likwidacji, jak w przypadku gminy Ostromice. Jest to przypadek skrajnie nieodpowiedzialnych działań władz samorządowych. Decyzją rządu gmina Ostromice uległa likwidacji i została rozparcelowana między 3 gminy. Mogłaby zostać przyłączona do innej, sąsiedniej  gminy, ale widocznie nie było chętnych. 

Czytaj więcej:  https://www.doradcasamorzadu.pl/komunikaty/78-sas12-2014/1817-%C5%82%C4%85czenie-gmin.html

Przykładem mogą być gminy wiejskie Elbląg i Milejewo. Gmina wiejska Elbląg posiada powierzchnię 192  km² a gmina Milejewo 65 km² (grunty rolne). Obydwie gminy są w stanie przejąć miasto Elbląg. Dla włodarzy  miasta Elbląg może wydawać się to scenariusz nierealny. Niestety wartość renty gruntowej jest ogromna i jest narzędziem, które może doprowadzić miasto Elbląg do bankructwa.

Maleńka gmina Milejewo mająca 3500 mieszkańców postanawia przejąć miasto Elbląg. Rozpoczyna program budowy domów zero-energetycznych i oferuje mieszkańcom miasta Elbląg mieszkania w cenie 40 zł/mies. przy wielkości 45 m²   lub 90 m² za 80 zł/mies.

Bardzo wielu mieszkańców miasta Elbląg przenosi się do gminy Milejewo. Elbląg popada w tarapaty finansowe grożące wręcz bankructwem. Odpływ 50 % mieszkańców powoduje, że miasto Elbląg nie jest w stanie obsługiwać swoich zobowiązań. Milejewo ogłasza, że może poprzez połączenie z Elblągiem przejąć  zobowiązania miasta Elbląg i  je regulować.                                                               

Decyzję podejmuje rząd poprzez likwidację miasta Elbląg i jego przyłączenie do gminy Milejewo. Zarząd miasta Elbląga traci posady, a jego gabinety przejmuje Wójt gminy Milejewo, który postanawia działać pod nazwą miasto Elbląg i likwiduje urząd Gminy Milejewo.

Dla mieszkańców Elbląga nic się nie zmienia poza wprowadzeniem nowej władzy tj. Wójta gminy Milejewo na stanowisko Prezydenta Elbląga.

Aby Gmina Milejewo nie czuła się zagrożona, to dokonuje okrążenie Elbląga poprzez przejęcie gminy wiejskiej Elbląg w pierwszej kolejności. Mając 250  km² tzw. renty gruntowej oskrzydla miasto Elbląg i doprowadza je do bankructwa poprzez odebranie mieszkańców. Jest to scenariusz, który władzom miasta Elbląga wydaje się nierealny, ale może się zakończyć w ciągu 2 lat, czyli przed końcem kadencji obecnej władzy.                                                                                                   

Czy władze Elbląga są w stanie obronić się przed takim scenariuszem?  Tak. Najlepszą formą obrony jest atak.

Miasto Elbląg powinno doprowadzić gminę wiejską Elbląg i gminę Milejewo do bankructwa odbierając im mieszkańców. W ten sposób powstanie kordon sanitarny.  Miasto Elbląg zyska 250 km² i uzyska ogromną  rentę gruntową i może doprowadzić do powstania nowego Zielonego Miasta Elbląg z liczbą mieszkańców 1.000.000, czyli stać się po Warszawie największym miastem Polski. 

Władze Elbląga mogą uznać scenariusz wrogiego przejęcia za nierealny i nie skorzystają z naszej oferty. Niestety oznaczać to będzie, że powstanie zagrożenie ze strony gminy Milejewo lub gminy wiejskiej Elbląg. 

Jeśli któraś z tych gmin przyjmie naszą ofertę to finał przedstawiłem wcześniej.

Alternatywa to pozyskanie inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy i wybudują nowe zakłady produkcyjne bądź usługowe. Jest to sposób trudny, gdyż konkurujemy z wszystkimi gminami w Polsce.

Optymalne rozwiązanie to stworzyć „strategię błękitnego oceanu”. Wtedy konkurencja innych gmin okaże się całkowicie nieskuteczna.

Taką strategię opracowaliśmy dla miasta Elbląga ale o tej strategii napiszemy w następnym odcinku.

 

Edmund Szwed
doradca ds. samorządowych
Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register