Jak przebiega “Akcja Zima” w Elblągu?

W związku z trwającą „Akcją Zima” oraz pytaniami mieszkańców dot. zimowego utrzymania dróg i chodników przypominamy, że w Elblągu zimowym utrzymaniem objętych jest ok 220 km jezdni dróg, łącznie z przystankami komunikacji zbiorowej oraz ok. 20% wszystkich chodników położonych w ciągach dróg publicznych.

Odśnieżanie pozostałej części chodników zgodnie z zgodnie z art. 5 ust.4 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020.1439 t.j. z dnia 2020.08.24), należy do obowiązków właścicieli i zarządców przyległych do drogi nieruchomości.

Drogi miejskie objęte zimowym utrzymaniem podzielono na III kolejności zimowego utrzymania kierując się znaczeniem komunikacyjnym danych ulic. Natomiast chodniki i przystanki komunikacji zbiorowej podzielono na II kolejności zimowego utrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżenia jezdni zaliczonych do I kolejności w czasie do 3 godz. od momentu ustania opadów śniegu i 2 godzin od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznych powodujących śliskość tj. lodowica, gołoledź. Czas odśnieżania jezdni zaliczonych do II kolejności odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 6 godz. od ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość. Jezdnie zaliczone do III kolejności odśnieżania odśnieżane są interwencyjnie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Natomiast czas odśnieżania i likwidowania śliskości na chodnikach i przystankach komunikacyjnych zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymania nie może przekroczyć 3 godz. od chwili ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych: gołoledzi, ślizgawicy, lodowicy, śliskości śniegowej i pośniegowej. Chodniki i przystanki zaliczone do II kolejności odśnieżania mają być odśnieżone w czasie 6 godzin od chwili ustania opadów śniegu.

W przypadku zgłoszeń mieszkańców dotyczących interwencji w sprawie odśnieżania wszelkie uwagi są na bieżąco weryfikowane i przekazywane do Wykonawcy zimowego utrzymania dróg tj. do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., lub do zarządców terenów bezpośrednio przyległych do drogi publicznej za pośrednictwem Straży Miejskiej.

Całodobowy dyżur akcji zima pełni dyspozytor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. stacjonarny 55 232-64-08 w. 9. Szczegółowy wykaz ulic z harmonogramem odśnieżania oraz numery kontaktowe do służb miejskich zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego – https://elblag.eu/index.php/wane-informacje/15499-akcja-zima-w-elblagu-2020-2021

UM Elbląg

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register