Jak skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, osoba poszkodowana w wypadku drogowym, która otrzymała zaniżone lub niewystarczające odszkodowanie z polisy OC sprawcy, ma prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jak to zrobić, aby reklamacja została rozpatrzona na korzyść poszkodowanego? Odpowiedź na pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Pisma urzędowe mają to do siebie, że cechuje je określona struktura. Jeśli chodzi o wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela, możesz pobrać go z naszej strony. Reklamację możesz też napisać samodzielnie. Wygląda ona mniej więcej tak:

  • w prawym górnym rogu musi znaleźć się miejscowość i data sporządzenia odwołania; 
  • niżej, od lewego akapitu należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, adres oraz numer polisy; 
  • jeszcze niżej po prawej stronie oznacza się ubezpieczyciela, podając jego nazwę i adres; 
  • następnie na środku należy zatytułować pismo, np. Odwołanie od decyzji i podać informacje takie jak: datę decyzji, numer szkody, przyznaną kwotę odszkodowania oraz kwotę, jaką chcesz uzyskać. 
  • w dalszej kolejności, należy napisać wyczerpujące uzasadnienie, którego treść omówimy w dalszej części artykułu;
  • można podać również podstawę prawną, na mocy której się odwołujemy;
  • należy pamiętać, aby całość wieńczył własnoręczny podpis.

Uzasadnienie odwołania od odszkodowania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania nie będzie skuteczne, jeśli nie zawrzemy odpowiednio napisanego uzasadnienia. Ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów pisma, musi być konkretne, wyczerpujące oraz (koniecznie!) poparte dowodami Twojej racji. Pamiętaj, że do odwołania do ubezpieczyciela warto dołączyć również rachunki i faktury, których nie jesteś w stanie opłacić z pieniędzy zaoferowanych przez ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy została zaniżona cena części zamiennych, udaj się do Autoryzowanej Stacji Obsługi po cennik i zawrzyj w uzasadnieniu ceny poszczególnych elementów. Możesz też dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen, jednak (niestety) nie jest ona dla ubezpieczyciela wiążąca, niemniej pokaże Twoje poważne podejście do sprawy. W uzasadnieniu odwołania od odszkodowania możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową.

Termin składania reklamacji

Termin na złożenie odwołania do ubezpieczalni jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony do lat 20, na przykład jeśli szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku. Ubezpieczyciel zaś ma 30 lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego w tym czasie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść.

Odwołanie a dopłata do odszkodowania

Skoro wiesz już, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, możesz śmiało walczyć o należne Ci pieniądze. My ze swojej strony proponujemy jednak, abyś równocześnie ze złożeniem reklamacji, zgłosił się do nas po dopłatę do odszkodowania. Jest to rozwiązanie bardzo dla Ciebie korzystne, bo pewne. Dopłata stanowi bowiem alternatywną drogę do uzyskania dodatkowych środków. Dzięki niej, w przypadku odmowy ze strony ubezpieczyciela (z czym musisz się niestety liczyć), nie zostaniesz z niczym. Wniosek o dopłatę nic Cię nie kosztuje, a większość formalności załatwiamy my.

Nie wiesz, od czego zacząć? Na początek prześlij nam dokumentację dotyczącą szkody oraz szczegółowo przedstaw stan pojazdu przed zdarzeniem. Po szczegółowej analizie oddzwonimy do Ciebie z propozycją dopłaty, a jeśli zgodzisz z zaproponowaną kwotą, podpiszemy umowę w dogodnej dla Ciebie formie. 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register