Jak wygląda przygotowanie elbląskich szkół do nowego roku szkolnego?

17 139 uczniów 1 września rozpocznie nowy rok szkolny. Wszystkie placówki są przygotowane na przyjęcie dzieci i młodzieży. Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w Zespole Szkół i Placówek Sportowych o godz. 13.00. 

W piątek dbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych.

W spotkaniu udział wziął Prezydent Witold Wróblewski, wiceprezydent Janusz Nowak oraz Małgorzata Sowicka, Dyrektor Departamentu Edukacji. Było ono okazją do przedstawienia obecnej sytuacji finansowej miasta, omówienia kwestii związanych z finansowaniem oświaty, nowych wyzwaniach oraz przygotowaniem placówek do rozpoczynającego się roku szkolnego.

– Podobnie jak w roku poprzednim, priorytetem było przygotowanie szkół pod kątem pandemii koronawirusa. Wszystkie placówki pracować będą zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. Szkoły wystąpiły do ministerstwa o dodatkowe środki ochrony, m.in. stacje do dezynfekcji, płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki i termometry. Na razie nie mamy informacji, kiedy zostaną one dostarczone, dlatego zebraliśmy informacje od dyrektorów dot. zapotrzebowania i przekażemy środki ochronne z własnych zasobów, aby wszystkie placówki na pierwsze dni września były zabezpieczone– podkreśla wiceprezydent Janusz Nowak.

W spotkaniu, na zaproszenie prezydenta miasta, uczestniczyła także Alina Owczarek – koordynator ds. szczepień w Szpitalu Miejskim, który będzie realizował szczepienia w elbląskich szkołach. Do wszystkich placówek trafią broszury informacyjne dot. szczepień. Co do samej organizacji, miejsca i przebiegu szczepień – to dyrektorzy będą ustalali je na bieżąco z koordynatorem, w zależności od liczby chętnych. Samorząd, mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży mocno wspiera te działania.

Co nowego od września w elbląskiej oświacie?

Od 1 września br. z połączenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, IV Liceum Ogólnokształcącego i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonowanie rozpocznie Zespół Szkół i Placówek Sportowych.

– Kiedy powstawała Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 zapowiadaliśmy, że będziemy rozwijać tę placówkę, tworząc nowe dyscypliny i zapewniając ciągłość kształcenia na kolejnych etapach, aż do osiągnięcia poziomu szkoły Mistrzostwa Sportowego. I tę wizję z sukcesem realizujemy. 18 marca 2021 Rada Miejska po pozytywnych opiniach rad pedagogicznych i środowisk sportowych podjęła decyzję o utworzeniu silnego ośrodka sportu dzieci i młodzieży. Zapewnieni to ciągłość szkolenia, szeroką rekrutację, równe szanse wszystkich dzieci, wykorzystanie potencjału kadry trenerskiej i pełne wykorzystanie infrastruktury dla sportu dzieci i młodzieży – zaznacza prezydent Witold Wróblewski.

Uczęszczający do oddziałów sportowych uczniowie, oprócz nauki, będą mieli możliwość podnoszenia swoich umiejętności w określonych w dyscyplinach. Dodatkowo Zespół będzie organizował zajęcia nauki pływania i jazdy na łyżwach dla najmłodszych uczniów elbląskich szkół, a także inne zajęcia sportowe dla młodzieży, m.in. siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, lekkoatletykę.

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowany będzie projekt pt. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. Utworzono już Międzyszkolną Pracownię Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 – trwa jej doposażanie. W ramach tego projektu, od połowy sierpnia br. nauczyciele klas I – III uczestniczą w szkoleniach, prowadzonych przez specjalistów z całej Polski, z zakresu robotyki.

W Zespole Szkół Gospodarczych oraz Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej rozpocznie się natomiast realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pt. „Mistrzowie Zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”.

Powstanie m.in. pracownia zewnętrzna pn. Inteligentny Budynek oraz Poligon Energetyczny, które umożliwią uczniom praktyki szkolne na systemach fotowoltaicznych i solarnych oraz Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej, które stanowić będzie dodatkową przestrzeń kuchenną zapewniającą młodzieży naukę nowoczesnych technik przygotowania potraw przy okazji imprez plenerowych.

W najbliższym czasie planowane jest uroczyste otwarcie Eksperymentarium w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej, z którego będą korzystali uczniowie elbląskich szkół ponadpodstawowych.

Remonty w placówkach oświatowych Okres wakacyjny to czas, w którym w elbląskich placówkach oświatowych przeprowadzany jest szereg prac remontowych. Sale dydaktyczne są odświeżane, malowane, tak, aby przedszkolaki oraz uczniowie z uśmiechem przywitali nowy rok szkolny. Poza pracami malarskimi w placówkach wymieniane są w razie potrzeby podłogi oraz drzwi. Modernizowana jest również infrastruktura placów zabaw.

Ferie letnie to też czas na przeprowadzenie większych inwestycji. Generalne remonty łazienek zostały wykonane w: Przedszkolu Nr 21, Przedszkolu Nr 29, Szkole Podstawowej nr 25. W Żłobku Miejskim nr 4 trwa remont wydawalni posiłków i zmywalni. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 zaadaptowane zostało pomieszczenie na dodatkową grupę przedszkolną

W Przedszkolu nr 5 w ramach poprawy bezpieczeństwa zamontowana została sieć wideodomofonu. W Internacie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przeprowadzony został generalny remont łazienek oraz ogrzewania wraz z wymianą wszystkich kaloryferów. W części pomieszczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących zostały wymienione okna. W Szkole Podstawowej nr 11 wymieniony został parkiet w hali sportowej, remontowana jest również stołówka szkolna. Remont stołówki szkolnej prowadzony jest też w Szkole Podstawowej nr 4.

W hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wykonany został remont tarasu zewnętrznego. Młodzieżowy Dom Kultury natomiast przeprowadził remont pracowni wokalnej. Kontynuowany jest nadal remont Zespołu Szkół Mechanicznych.

– Ponadto zaplanowano remont dachu w Żłobku nr 2 oraz niezbędne remonty ciągów komunikacyjnych w przedszkolach – zaznacza Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. – W większości placówek prace remontowe zakończą się przed rozpoczęciem nauki, w pozostałych nie będą one kolidowały z zajęciami dydaktycznymi i opiekuńczymi.

Szkoły w liczbach 1 września nowy rok szkolny 2021/2022 rozpocznie łącznie 17 139 uczniów. W 16 szkołach podstawowych uczyć się będzie 8109 uczniów, z czego 1047 po raz pierwszy przekroczy progi szkoły. W 11 szkołach ponadpodstawowych oraz w Elbląskim Centrum Edukacji zawodowej natomiast pogłębiać swoją wiedzę będzie 6230. 1452 to uczniowie klas pierwszych.

Elblag od wielu lat stawia na szkolnictwo zawodowe. W ostatnich latach na ten cel wydatkowanych zostało ponad 25 mln zł. Te działania przynoszą efekty w postaci rosnącego z roku na rok zainteresowania ósmoklasistów szkołami technicznymi.

Od września 980 uczniów rozpocznie naukę w technikach i branżowych szkołach I stopnia. 472 nastolatków będzie kontynuowało naukę w liceach ogólnokształcących. Nie zapominamy również o najmłodszych. Po raz kolejny elbląski samorząd zapewnił miejsca wszystkim chętnym dzieciom w przedszkolach. W 21 placówkach publicznych opiekę zapewnioną ma 2800 małych elblążan.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register