Jak zapewnić działce budowlanej dostęp do drogi publicznej?

Aby uznać działkę za budowlaną i otrzymać pozwolenie na budowę na niej, muszą zostać spełnione konkretne warunki. Jednym z nich jest dostęp do drogi publicznej. W przypadku działek położonych bezpośrednio przy drodze nie stanowi to problemu. Inaczej jest jednak z działkami oddalonymi od drogi publicznej. Poniższy artykuł wyjaśnia, jak zapewnić dostęp do drogi w takim przypadku!

Za drogę publiczną uznaje się drogę krajową, wojewódzką, powiatową lub gminną. Co wtedy, gdy działka nie jest położona bezpośrednio przy jednej z takich dróg? Definicja dostępu działki do drogi publicznej obejmuje także dostęp do niej poprzez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności drogi koniecznej. Z tego artykułu dowiesz się, co to dokładnie oznacza!

Służebność drogi – co to oznacza?

Dostęp działki do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną także jest uregulowany przepisami. Aby móc legalnie korzystać z takiej drogi dojazdowej, może być konieczna służebność drogi koniecznej. To forma dostępu do drogi publicznej, która wiąże się z uzyskaniem zgody od właścicieli innych działek lub gminy, jeśli droga dojazdowa do niej należy. Ustanowienie służebności drogowej odbywa się poprzez podpisanie aktu notarialnego, co skutkuje także wprowadzeniem obciążenia działki przebiegiem takiej służebności w księdze wieczystej.

Co w przypadku, gdy właściciele innych działek nie zgadzają się na służebność?

Może się zdarzyć, że właściciele działek, przy których przebiega droga dojazdowa, nie wyrażą zgody na ustanowienie służebności drogowej. Co można zrobić w takim przypadku? Reguluje to Kodeks Cywilny. Zgodnie z artykułem 145 KC właściciel działki bez dostępu do drogi publicznej „może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)”.

Ten sam artykuł wskazuje, że przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. Jeśli „między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej”. Jasno więc wynika z tego, że w przypadku braku zgody właściciela działki obciążonej na ustanowienie drogi koniecznej, można zwrócić się do sądu z wnioskiem o jej ustanowienie. Wówczas sąd dokona oceny potrzeby i spełnienia warunków ustanowienia drogi koniecznej.

Jak złożyć wniosek do sądu o ustanowienie służebności drogi?

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie działek. Co musi znaleźć się w takim wniosku? Muszą to być dane dotyczące zarówno proponowanego przebiegu służebności drogi koniecznej (na mapie), jak i dotyczące właścicieli tych sąsiadujących działek, przez które ma przebiegać służebność. To wymóg, który może być trudno spełnić, jeśli właściciele gruntów nie są znani inwestorowi. Warto dokładnie to przemyśleć jeszcze przed zakupem działki bez dostępu do drogi publicznej.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register