Jaka forma działalności gospodarczej będzie dla mnie najlepsza?

Aby móc podjąć jakąkolwiek aktywność i stać się dla klientów i kontrahentów godnym zaufania partnerem, trzeba znaleźć dla niej odpowiednie ramy. Nasze prawo daje w tym zakresie szereg możliwości, z których każda ma jakieś wady i zalety – należy wnikliwie rozważyć je wszystkie, aby wybrać taką, która na danym etapie rozwoju przedsiębiorstwa da mu największe możliwości, a jednocześnie nie będzie generowała zbędnych obciążań.

Przyjrzyjmy się zatem szeregowi rodzajów spółek.

Mało wydatków, duże ryzyko, czyli spółki osobowe

Do najczęściej wykorzystywanych, prostych form organizacji należy spółka cywilna, która działa na podstawie kodeksu cywilnego. Istotną zaletą tego rozwiązania są niskie koszty prowadzenia księgowości, jako że możliwe są tu wszystkie postacie opodatkowania VAT, a dochodowy naliczany jest w ramach przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Łatwo ją także zarejestrować – wystarczy udać się do urzędu gminy lub miasta. Warto jednak bardzo rozważnie dobierać sobie wspólników, bo możemy odpowiadać za ich działania. Jeśli trzeba będzie zaspokoić wierzycieli, mają oni możliwość sięgnięcia nie tylko po majątek spółki, ale także indywidualny osób ją tworzących. Zajmować się jej sprawami mogą wszyscy jej uczestnicy.

Gdy przychody netto w dwóch latach obrotowych wyniosą po 800 tys. EUR, trzeba dokonać jej przekształcenia w spółkę jawną. Znacznie różni się ona od cywilnej – jest rejestrowana w KRS i działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a w nazwie należy zawszeć nazwisko przynajmniej jednego współwłaściciela. Można wskazać w umowie osoby uprawnione do jej reprezentacji, pozbawienie tego prawa wymaga jednak orzeczenia sądu. W przypadku tej formy działalności także trzeba się liczyć z odpowiadaniem osobistym majątkiem – jednak w tym przypadku dopiero wówczas, gdy nie spłacenie wierzycieli z majątku spółki nie będzie możliwe. Bezpieczniejszą formę stanowi pod tym względem spółka komandytowa, której członkowie odpowiadają tylko do takiej kwoty, jaką określili w umowie. Ostatnim rodzajem jest spółka partnerska, która jest rozwiązaniem przeznaczonym dla przedstawicieli wolnych zawodów.

Gdy skala działalności rośnie, w grę wchodzą spółki kapitałowe

Podstawową zaletą, jaka charakteryzuje spółkę z ograniczona odpowiedzialnością jest jest fakt braku odpowiedzialności współwłaścicieli za zobowiązania firmy – wierzyciele mogą dokonywać egzekucji tylko na majątku firmowym i do wysokości określonego w umowie kapitału zakładowego (musi być go minimum 5 tys. zł by móc dokonać zgłoszenia do KRS). Inaczej wygląda także sposób kierowania – zarząd powołuje prezesa. By powołać spółkę potrzebny jest akt notarialny. Jej funkcjonowaniu towarzyszą wyższe koszty także ze względu na wynikający z posiadania osobowości prawnej obowiązek prowadzenie pełnej księgowości. Na podobnych zasadach działa spółka akcyjna – by ją założyć potrzebny jest jednak kapitał wynoszący minimum 100 tys. zł. Najważniejszą cechą tej formy jest możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję obligacji oraz na giełdzie. Jest ona jednak odpowiednia tylko dla dużych przedsiębiorstw, ze względu na wymagający fachowego wsparcia prawnego i księgowego poziom złożoności zasad funkcjonowania.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wyspecjalizowana w obsłudze firm kancelaria prawna, taka jak np. wrocławska kancelaria Anny Zagulskiej, może udzielić bardzo przydatnej pomocy także mniejszym pomocom, zwłaszcza na etapie rejestracji, oraz przy wszelkiego rodzaju zawiłych problemach. Zewnętrzne usługi tego typu stanowią rozwiązanie najmniej kosztowne.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register