Jakie straty poniósł Elbląg w czasie powodzi? Są pierwsze wyliczenia

Prezentujemy pierwsze (szacunkowe) dane dotyczące strat w infrastrukturze komunalnej i informacje o pomocy udzielonej mieszkańcom poszkodowanym w wyniku nawalnych deszczów i fali powodziowej na rzece Kumieli.

Pomoc poszkodowanym
20 września br. Prezydent Elbląga złożył wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie środków finansowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych w związku ze zdarzeniem klęskowym, które miało miejsce 18 września w wysokości 23.400 zł dla 21 rodzin. Wypłata dla powyższych rodzin nastąpi w dniu 22.09.2017 r.

Na dzień dzisiejszy, tj. 22 09 br. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 80 zgłoszeń od mieszkańców Elbląga. W związku z napływającymi dalszymi zgłoszeniami pracownicy socjalni Ośrodka sukcesywnie przeprowadzają wywiady środowiskowe mające na celu rozpatrzenie pomocy finansowej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

W związku z powyższym planowane jest dziś kolejne wystąpienie Prezydenta Elbląg do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych.

Udzielanie pomocy
Osoby poszkodowane, które poniosły straty w wyniku zalania ulic w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, mogą do 30 września br. zgłaszać się osobiście lub telefonicznie w następujących miejscach:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Winna 9,
pok. 317, w godz. 7.30-15.30
tel. 55 625 61 00, 55 625 61 95, 55 625 61 96

• Dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo),
ul. Elizy Orzeszkowej 2,
tel. 55 239 30 40, 239 30 41

Po otrzymanych zgłoszeniach pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktują się z osobami poszkodowanymi i przeprowadzą wywiad środowiskowy, który potrzebny jest do otrzymania wsparcia finansowego w formie zasiłku celowego.

Infrastruktura komunalna
W wyniku zdarzeń w dniu 18 września br. związanych z intensywnymi – nawalnymi opadami deszczu oraz falą powodziową na rzece Kumieli wstępne straty związane ze skutkami tej powodzi zostały oszacowane na ponad 14 mln zł.

Wyżej wymienione straty związane są z koniecznością wykonania remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku poniedziałkowych zdarzeń, a także przeciwdziałaniem skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Straty dotyczą następującej infrastruktury komunalnej – podane kwoty są szacunkowe:

1. Uszkodzone cztery drogi, w tym chodniki, w łącznej długości 950 metrów.
Łączna wartość strat: 7 mln 165 tys. zł:
a) Droga powiatowa 2122 N ul. Związku Jaszczurczego
b) Droga powiatowa 2002 N ul. 3 Maja
c) Droga powiatowa 2085 N ul. Łęczycka
d) Droga (czerwony szlak) w Lesie Komunalnym Bażantarnia na odcinku 500 m wraz z odbudową umocnień skarp (gabiony) nad Srebrnym Potokiem

2. Uszkodzone trzy mosty:
Łączna wartość strat: 100 tys. zł:
a) Na rzece Kumieli, na drodze powiatowej 2050N ul. Malborska
b) Na rzece Kumieli, na drodze powiatowej 2034N ul. Kilińskiego
c) Na rzece Kumieli, na drodze powiatowej 2023N ul. Fredry

3. Uszkodzone trzy kładki:
Łączna wartość strat: 981 tys. 050 zł:
a) Na rzece Kumieli na drodze powiatowej 401089N ul. Kwiatowa
b) Na rzece Srebrny Potok na szlakach turystycznych w Lesie Komunalnym Bażantarnia – dwie kładki

4. Uszkodzony jeden przepust:
Łączna wartość strat: 5 tys. zł:
a) Na rzece Babicy w obrębie skrzyżowania ul. Mazurskiej i Kwiatkowskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 503

5. Osuwiska:
Łączna wartość strat: 180 tys. zł:
a) Osuwisko zrekultywowanego składowiska odpadów w Rubnie
b) W ciągu rowerowym wzdłuż rzeki Kumieli przy ul. Fabrycznej i ul. Malborskiej

6. Uszkodzone cztery obiekty i urządzenia sieci wodociągowej:
Łączna wartość strat: 92 tys. zł:
a) zalana hydrofornia przy ul. Widok
b) uszkodzone dwie pompy przepompowni ścieków „Grunwaldzka”, kwota 60 tys. zł
c) zalana przepompownia ścieków ul. Łęczycka

7. Sieć kanalizacji deszczowej:
Łączna wartość strat: 1 mln 388 tys. zł:
a) Czyszczenie zamulonych kanałów deszczowych i sanitarnych o długości 3 km w rejonie ulic: Związku Jaszczurczego, Wyspiańskiego, Oboźna, 3 Maja, Widok, Grunwaldzka, Panieńska, Zagonowa, Fromborska, Bartnicza
b) Załamane kanały deszczowe i sanitarne
c) Odwodnienie terenu w rejonie ulic Królewiecka-Częstochowska-Fromborska

8. Zalane piwnice w 26 budynkach mieszkalnych
Łączna wartość strat: 358 tys. 177 zł

9. Uszkodzenia po zalaniu infrastruktury oświatowej (21 obiektów):
Ogółem wartość strat: 3 mln 800 tys. zł:

a) Zalane cztery szkoły podstawowe i dwa gimnazja:
Łączna wartość strat: 1 mln 900 tys. zł
• Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Zajchowskiego
• Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Sadowa
• Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Szańcowa
• Szkoła Podstawowa 15 ul. Modlińska
• Gimnazjum nr 9 ul. Browarna
• Gimnazjum nr 6 ul. Rawska

b) Zalanych 6 szkół ponadgimnazjalnych:
Łączna kwota strat: 800 tys. zł:
• Zespół Szkół Technicznych ul. Grottgera
• Zespół Szkół Gospodarczych ul. Królewiecka
• Zespół Szkół inżynierii Środowiska i Usług ul. Obrońców Pokoju
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Bema
• Zespół Szkół ekonomicznych i Ogólnokształcących ul. Bema
• Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Komeńskiego

c) Zalanych 9 placówek oświatowo-wychowawczych:
Łączna kwota strat: 1 mln 100 tys. zł:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Kopernika
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Polna
• Bursa Szkolna nr 3, ul. Wapienna
• Bursa Szkolna nr 4, ul. Komeńskiego
• Przedszkole nr 10, ul. Mączna
• Przedszkole nr 21, ul. Wiejska
• Przedszkole nr 29, ul. Armii Ludowej
• Przedszkole nr 33, ul. Królewiecka
• Żłobek Miejski nr 2, ul. Adama Asnyka

Aktualnie, powołana przez Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga, komisja ds. ustalania strat i szacowania szkód przystąpiła do przygotowania wniosku o dotację do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczoną na likwidację powstałych w Elblągu zniszczeń.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register