Kolejne unijne środki na rewitalizację elbląskich parków

Ponad 4,5 mln złotych pozyskał elbląski samorząd na rewitalizację przestrzeni parkowych. Dzięki unijnemu wsparciu nowe oblicze zyska Park Planty, Park Gen. Nieczuja-Ostrowskiego oraz część Parku Dolinka, która stanowi uzupełnienie aktualnie realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”.

Projekt zakłada odnowienie przestrzeni trzech parków miejskich i utworzenie w nich miejsc przyjaznych do sportu, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Elbląg, który od lat jest uważany za zielone miasto. Wartość całego projektu to 5 489 534,71 zł, z czego 4 510 201,72 zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. Jest to kontynuacja podjętych już działań, dotyczących rewitalizacji otwartych przestrzeni publicznych. Przypomnę, że trwają prace w Parku Dolinka, który jeszcze w tym roku zostanie udostępniony mieszkańcom. Jestem przekonany, że będzie on wizytówką naszego miasta – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis.

Zakres przewidziany dla Parku Dolinka stanowi uzupełnienie projektu „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”. Zrewitalizowane zostaną fragmenty otwartej przestrzeni, które nie były objęte wcześniej pozyskanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie dotyczy utworzenia stref dla różnych grup wiekowych w podziale na funkcje: strefa work-out, strefa seniora II, strefa mini parku linowego z pierzeją, strefa dwóch piaszczystych mini plaż. Zakłada się wykonanie nawierzchni mineralnej, piaszczystej oraz nawierzchni eko (zrębki) oraz wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne stref: work-out, seniora, mini parku linowego. Roboty i dostawy są obecnie realizowane. Powierzchnia Parku Dolinka objęta projektem wynosi 1 655,6 m².

W parku Gen. Nieczuja-Ostrowskiego przewiduje się przebudowę układu ścieżek pieszych, budowę wraz z dostawą i montażem wyposażenia miasteczka rowerowego wraz z elementami małej architektury: ławkami, stojakami rowerowymi, urządzeniem do serwisowania rowerów, koszami na śmieci oraz monitoringiem terenu miasteczka. Powierzchnia Parku Gen. Nieczuja-Ostrowskiego objęta projektem to 35 342,9 m². Realizacja planowana jest w 2022 roku.

W Parku Planty natomiast planuje się przebudowę nawierzchni asfaltowych pieszych i pieszo-jezdnych, budowę ścieżki rowerowej w ramach istniejącego szlaku Green Velo, ogrodu renesansowego, zagospodarowanie terenu niecki dawnego odkrytego lodowiska na miejsce rekreacyjno-sportowe (skatepark monolityczny o nawierzchni betonowej i powierzchni ok. 1600 m²) przebudowę fontanny przy ul. 1. Maja wraz z iluminacją (remont niecki i montaż urządzeń wodnych), wykonanie kwater krzewiastych i bylinowych, renowację trawnika, wykonanie elementów małej architektury: przystanki rowerowe z oświetleniem LED (przy ścieżce rowerowej Green Velo oraz przy iluminacji fontanny), elementy charakterystyczne: rzeźby oraz ławki przy alejkach parkowych, kosze na śmieci, wiata z toaletami typu toy-toy przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Co ważne – projekt nie przewiduje wycinki drzew w Parku Planty. Powierzchnia Parku Planty objęta projektem wynosi 22 649,5 m². Realizacja planowana jest w 2022 r.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register