Koniec Skweru im. Janka Krasickiego w Elblągu. To miejsce pozostanie bez nazwy

Radni na najbliższej sesji Rady Miasta Elbląga podejmą uchwałę w sprawie wygaszenia nazwy Skweru Janka Krasickiego. Inna nazwy temu miejscu nie zostanie nadana.

W związku z wejściem w życie ustawy z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz 744), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polską racją stanu.

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa powyższa nazwa skweru powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Opinia dotycząca zmiany nazwy Skweru im. Janka Krasickiego, nadanego Uchwałą Nr VII/32/79 Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 27 września 1979r., jednoznacznie wskazuje postać Janka Krasickiego jako młodzieżowego działacza komunistycznego, agitatora stalinowskiego w czasach represji i deportacji ludności polskiej z ziem wschodnich w latach 1939-1941, funkcjonariusza Komsomołu we Lwowie, następnie członka grup dywersyjnych, członka Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej.

Biorąc pod uwagę faktyczne zagospodarowanie przedmiotowego terenu jako przestrzeni zielonej, niepełniącej funkcji skweru i nie wymagającej nadania nazwy oraz stanowisko Komisji ds. nadawania nazw w Elblągu, zasadne stało się podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nadającej nazwę: „Skwer im. Janka Krasickiego”.

 

1 komentarz

  • mirela Reply

    4 września 2017 at 12:34

    głowy posypcie popiołem! Na miłość boską czy wystarczy zmienić nazwę ulicy. I o jakim komunizmie wy mówicie- ludzie wyjdżcie z tej paranoi bo odbije się to nam wszystkim czkawką

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register