Koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu PIT w pytaniach i odpowiedziach

Trwa okres w którym podatnicy rozliczają swoje podatki, opracowują i składają zeznania podatkowe PIT do urzędów skarbowych. Niezależne od wybranej formy rozliczenia podatkowego (czy będzie to PIT w formie tradycyjnej  – papierowej, czy też PIT elektroniczny) jednym z ważnych elementów rozliczenia PIT są koszty uzyskania przychodu. Na tym tle powstają już pytania podatników, które okazują się w dużej mierze powtarzalne. Dlatego warto odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się z nich.

Czy osoba pracująca w ramach umowy o pracę musi samodzielnie obliczyć koszty uzyskania przychodu?

Nie, pomimo tego, że wysokość kosztów uzyskania przychodów jest możliwa do obliczenia na podstawie obowiązujących przepisów – ustawodawca nie nałożył tego zobowiązania tylko i bezpośrednio na podatników pracujących w ramach umowy o pracę. Osoby takie powinny otrzymać od swojego pracodawcy informację na dokumencie PIT 11, która może służyć jako dokument źródłowy do wskazania swoich kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto przy prawidłowym rozliczeniu przez pracodawcę koszty te powinny zostać automatycznie rozliczone i wskazane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach usługi Twój e-PIT. W tym jednak miejscu warto rekomendować, aby podatnicy sprawdzili czy faktycznie przygotowane dla nich informacje (ewentualnie PIT) zawierają poprawne dane dotyczące kosztów uzyskania przychodu.

Sprawdź: Koszty uzyskania przychodu 2021

Czy pozycje koszty uzyskania przychodu mogą zawierać błędy w usłudze Twój e-PIT?

Deklaracja podatkowa przygotowywana w systemie Twój e-PIT opiera się na informacjach, które organy zbierają bezpośrednio od pracodawców i innych podmiotów zobowiązanych do przedstawiania informacji.  Jeżeli podmioty te (np. dział finansowy czy dział kadr u pracodawcy) popełnią błąd, błąd ten może zostać powielony w usłudze Twój e-PIT. Co więcej należy pamiętać, że podatnik może podejmować pracę w różnych miejscach, osiągać różne przychody – w i przypadku braku wzajemnych informacji pomiędzy tymi podmiotami – ich informacje mogą nie uwzględniać prawidłowych limitów w zakresie korzystania z kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu PIT.

Wyciąg z przepisów (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) Art.  22 stanowi o definicji legalnej kosztów uzyskania przychodów: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Czy możliwe jest podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku umowy o pracę?

Wyciąg z przepisów (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) Art.  22 ust. 2: Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1)wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; […]

3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

W przypadku umowy o pracę koszty uzyskania przychodu zostały zasadniczo wskazane przez ustawodawcę wprost – w stosunku miesięcznym oraz rocznym. Jednak są one podwyższane (limitowo) w przypadku jeżeli pracownik dojeżdża z innej miejscowości niż zakład pracy, a nie otrzymuje z tego tytułu dodatku za rozłąkę.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register