Likwidacja czy reorganizacja? Co się stanie z zakładem karnym w Braniewie?

Poseł Jacek Protas alarmuje o planowanej likwidacji zakładu karnego w Braniewie. Wtóruje mu braniewski starosta Leszek Dźiąg. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że to tylko reorganizacja. Braniewska placówka ma zostać włączona w strukturę Aresztu Śledczego w Elblągu.

– W związku z wprowadzaniem działań w ramach programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020, czego konsekwencją ma być przekształcenie Zakładu Karnego w Braniewie w oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Elblągu zwracam się z prośbą, w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarządu Terenowego w Braniewie, o przeanalizowanie sytuacji ww. placówki oraz ponowne rozpatrzenie planowanej jej reorganizacji – mówił w Sejmie poseł Jacek Protas.

Jak dodał parlamentarzysta, za ponownym rozważeniem reorganizacji Zakładu Karnego w Braniewie przemawia również fakt, iż jest on jednym z największych pracodawców w tym mieście oraz powiecie.

– Przekształcenie zakładu karnego zamkniętego w zakład półotwarty w rejonie o najwyższym w województwie wskaźniku bezrobocia nie ma racji bytu. W mieście brakuje zakładów pracy, które mogłyby zatrudnić osadzonych, w wyniku czego może to doprowadzić do całkowitego rozformowania Zakładu Karnego w Braniewie – mówił poseł Protas. – Podjęcie działań modernizacyjnych doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy oraz zwiększenia się wskaźnika bezrobocia, który i tak jest bardzo wysoki. Według Analizy Instytutu Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN Braniewo znajduje się na liście miast, którym grozi utrata funkcji społeczno-gospodarczych, reorganizacja jednostki w Braniewie pogłębi tylko obecny stan.

Poseł wskazał, że w świetle przedstawionych faktów planowane przekształcenie Zakładu Karnego w Braniewie w oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Elblągu przyniesie dodatkowe koszty oraz wpłynie negatywnie na sytuację społeczno-gospodarczą miasta Braniewa.

Odpowiedź wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w tej sprawie:

W ramach ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020” (Dz. U. poz.2176) przewiduje się budowę i modernizację zakładów karnych w kilku województwach. W związku z tymi inwestycjami planuje się likwidację lub przekształcenie małych i wyeksploatowanych jednostek penitencjarnych, co pozwoli na racjonalizację wydatków ponoszonych na ich utrzymanie. Nie wpłynie to natomiast na utratę pracy przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy zostaną przeniesieni do nowych lub zmodernizowanych jednostek. Nie zmniejszy się również liczba dostępnych miejsc dla osadzonych.

Ewentualne zniesienie Zakładu Karnego w Braniewie, a następnie powołanie w jego miejsce oddziału zewnętrznego, podległego dyrektorowi Aresztu Śledczego w Elblągu, można uzasadnić względami organizacyjnymi oraz ekonomicznymi. Zakład Karny w Braniewie dysponuje 204 miejscami zakwaterowania i przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn skierowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy oraz typu zamkniętego dla młodocianych. W zakładzie tym znajduje się również oddział aresztu śledczego dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Aktualna pojemność Aresztu Śledczego w Elblągu wynosi 292 miejsca zakwaterowania. W przypadku utworzenia oddziału zewnętrznego tego aresztu – w miejsce znoszonego Zakładu Karnego w Braniewie – pojemność ta wynosiłaby 496 miejsc zakwaterowania. W Areszcie Śledczym w Elblągu byłyby osadzane osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane wzywane do udziału w czynnościach procesowych, kierowane dotychczas do Zakładu Karnego w Braniewie.

Potencjalne zniesienie Zakładu Karnego w Braniewie i utworzenie w jego miejsce oddziału zewnętrznego – niezależnie od argumentów natury ekonomicznych – uzasadniają także względy organizacyjne czyli realizowana obecnie koncepcja optymalizacji wykorzystania jednostek penitencjarnych (istotna dla funkcjonowania całego systemu penitencjarnego), a w tym:

– odległość między Aresztem Śledczym w Elblągu a oddziałem zewnętrznym, powstałym w miejsce likwidowanej jednostki (ok. 45 km),

– niewielką liczbę osób tymczasowo aresztowanych osadzonych w tej jednostce oraz lepsze możliwości zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego w większym areszcie,

– stosunkowo niedużą liczbę czynności procesowych wykonywanych z udziałem osób osadzonych w likwidowanej jednostce,

– dobre połączenie komunikacyjne Aresztu Śledczego w Elblągu z organami wzywającymi mającymi siedzibę w Braniewie (czas przejazdu ok. 40 min.), które zapewnia możliwość sprawnego konwojowania osadzonych do tych organów z Aresztu Śledczego w Elblągu,

– brak wpływu likwidacji tej jednostki na zaspokojenie potrzeb związanych z zaludnieniem jednostek penitencjarnych, skoro w jej miejsce utworzony zostanie oddział zewnętrzny.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register