Mamy nową Społeczną Radę Kultury. Kto w niej zasiada?

We wtorek, 5 lipca odbyło się spotkanie inaugurujące prace Społecznej Rady Kultury drugiej kadencji. Radę powołuje Prezydent Warszawy i pełni ona funkcję doradczą, m.in. konsultuje założenia stołecznej polityki kulturalnej oraz opiniuje programy operacyjne.

Pierwsza kadencja Społecznej Rady Kultury wygasła 5 listopada 2015 roku. Jednym z wyzwań postawionych przed SRK była realizacja i wdrażanie programu „Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020”.  Z dniem 14 czerwca 2016 Prezydent m.st. Warszawy powołała nową Radę w składzie: Mirosław Bałka, Marek Chodaczyński, Zofia Dworakowska, Joanna Grotkowska, Paweł Kos-Nowicki, Małgorzata Omilanowska, Paweł Pawlikowski i Ewa Rewers.

Rada powołana została na okres trzech lat od dnia powołania. Wybór członków dokonany był spośród osób wskazanych Prezydent Warszawy (4 osoby), Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Kultury (2 osoby) oraz z naboru otwartego (2 osoby).

Przewodnicząca Rady została Małgorzata Omilanowska, zaś wiceprzewodniczącym Marek Chodaczyński.

Społeczna Rada Kultury II kadencji:

  • Małgorzata Omilanowska – historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, od 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 2014 do 2015 minister kultury i dziedzictwa narodowego.  Jest członkinią rad naukowych m.in. Instytutu Herdera w Marburgu, a także Komitetu Nauk o Sztuce PAN.. W 2013 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
  • Mirosław Bałka – W latach 1980-85 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był profesorem wizytującym na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych ASP w Poznaniu. Do 2008 roku prowadził tam Pracownię Działań Przestrzennych w Katedrze Intermediów, a od roku 2011 prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów. Prace Mirosława Bałki znajdują się w największych międzynarodowych kolekcjach sztuki.
  • Ewa Rewers – profesor, kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i teoretyk kultury. Zajmuje się przede wszystkim przestrzeniami miejskimi, architekturą, socjologią kultury, językiem i literaturą.  Autorka książek m.in.: „Społeczna świadomość językowo-artystyczna”, „Pojednanie tożsamości z różnicą?”.
  • Paweł Pawlikowski – reżyser. Na emigracji (Wlk. Brytania) od 14 roku życia. Jego film “Ostatnie wyjście” nagrodzono wieloma międzynarodowymi wyróżnieniami. W Polsce zaczęło się o nim mówić wraz z pojawieniem się w kinach filmu “Lato miłości”, W 2012 r. reżyser wrócił do kraju by nakręcić tu swój pierwszy polski film. “Ida” odniosła międzynarodowy sukces. W 2015 r. film uhonorowano Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny.
  • Marek Chodaczyński (KDS ds. Kultury) jest dyplomowanym reżyserem teatralnym, od wielu lat czynnie uczestniczy w tworzeniu i realizacji dialogu pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, członkiem zespołu przygotowującego Wieloletni Program Współpracy m. st. Warszawy z NGOs, także wielu zespołów roboczych przygotowujących roczne Programy współpracy.
  • Joanna Grotkowska (KDS ds. Muzyki) jest dziennikarką i krytykiem muzycznym. W 1991 roku objęła stanowisko dyrektora biura Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Pracowała przy organizacji festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej “Światowe Dni Muzyki” — Warszawa 1992. Związana z Programem 2 Polskiego Radia. Działa we współpracy z Fundacją Polskiej Rady Muzycznej.
  • dr Zofia Dworakowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zajmuje się badaniem różnych form uczestnictwa w kulturze, sztuką społecznie zaangażowaną badaniami jakościowymi. Kieruje specjalizacją „Animacja kultury” oraz Studiami Podyplomowymi „Pedagogika teatru”. Koordynatorka projektów animacyjnych i kulturalnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
  • Paweł Kos-Nowicki – absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest cenionym interpretatorem muzyki oratoryjnej oraz dzieł klasycznych. Zadebiutował w 1999 r. w sali Filharmonii Lubelskiej jako dyrygent Orkiestry Trybunału Koronnego. Jest również animatorem kultury. Od 2003 r. wraz z założoną przez siebie Nową Orkiestrą Kameralną prowadzi koncerty przeznaczone dla najmłodszych odbiorców. W 2013 r. został powołany przez Prezydenta Warszawy do Zespołu Programowego Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

źródło: um.warszawa.pl, foto:UM/R.Motyl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register