Miasto zobowiązało inwestora do naprawy zniszczeń

Miasto zobowiązało inwestora do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie i poprawę nawierzchni drogowych w obrębie realizowanej inwestycji, utrzymanie ich czystości oraz oczyszczenie i utrzymanie w należytym stanie wypustów deszczowych.

To reakcja władz Elbląga na zgłoszenie przez radnego Pawła Kowszyńskiego problemu związanego z realizację budynków mieszkalnych przy ul. Sadowej. Już w listopadzie radny wskazywał, że „w trakcie robót zniszczony został chodnik na długości około 200 metrów i częściowo zapadła się ulica Sadowa w obrębie inwestycji. Zapchane zostało odwodnienie burzowe. W efekcie nie ma chodnika od strony budowy, a ten z drugiej strony uległ częściowemu uszkodzeniu i zapadł się”.

O problemach przy budowie osiedla przy ul. Sadowej pisaliśmy tu:

Inwestor buduje i …niszczy? Radny interweniuje

 

Władze miasta przyznają, że inwestor zgodnie z umową ma obowiązek utrzymania ulicy w czystości oraz w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie.

W celu egzekwowania powyższych zobowiązań Departament Zarząd Dróg kilkukrotnie pisemnie oraz ustnie wzywał inwestora do podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie i poprawę nawierzchni drogowych, utrzymanie ich w czystości oraz czyszczenie wpustów deszczowych. Przedstawiciele DZD na bieżąco prowadzą kontrole, a w przypadkach braku właściwych działań ze strony Inwestora, podejmowane są interwencje przez Straż Miejską.

– W odpowiedzi na interpelację otrzymałem informację, że Miasto zobowiązało inwestora do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie i poprawę nawierzchni drogowych w obrębie realizowanej inwestycji, utrzymanie ich czystości oraz oczyszczenie i utrzymanie w należytym stanie wypustów deszczowych. Inwestor zobowiązał się umową z miastem do budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sadowej z Grunwaldzką i ulicy Kochanowskiego. Jednakże obowiązki w zakresie utrzymania czystości oraz w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie przez wszystkich użytkowników w obszarze realizowanej inwestycji pozostają w obowiązkach firmy realizującej budowę osiedla przy ul. Sadowej – dodaje radny Paweł Kowszyński.

Jak wskazuje radny, po zakończeniu budowy osiedla inwestor na swój koszt opracuje dokumentację projektową oraz wykona, również na swój koszt, prace drogowe polegające na budowie nowego chodnika na odcinku ulicy Sadowej od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Willowej, oraz nowej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Sadowej na tym samym odcinku. Termin na realizację określono do końca 2021 roku. W tym samym czasie miasto wyremontuje chodniki i ulicę Sadową na odcinku od ulicy Willowej do ulicy Kochanowskiego.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register