Mieszkańcy budynku w Tropach Elbląskich żyją w fatalnych warunkach. Urząd Gminy odpowiada

Kilka tygodni temu opisywaliśmy dramatyczną sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy jednego z budynków w Tropach Elbląskich. Mieszkają w fatalnych warunkach. Urząd Gminy Elbląg przesłał do nas informacje w tej sprawie.

W takich warunkach próbują żyć mieszkańcy miejscowości Tropy Elbląskie, oddalonej zaledwie 5 km od Elbląga. Mimo wielu próśb o remonty kierowanych do Urzędu Gminy w Elblągu, urzędnicy w tej sprawie nie zrobili nic. Problem w tym, że w zrujnowanym budynku mieszkają też osoby niepełnosprawne i dzieci.

O tej sytuacji powiadomiła nas jedna z Czytelniczek, której rodzina mieszka w zrujnowanym budynku w Tropach Elbląskich. Jak mówi kobieta, dom znajduje się w zasobach gminnych, jednak właściciel, czyli Urząd Gminy w Elblągu nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności za remonty tego obiektu.

O tym więcej pisaliśmy tu: http://fakty.elblag.pl/dramat-w-takich-warunkach-mieszkaja-ludzie-pod-elblagiem/

W tej sprawie wystąpiliśmy z prośbą o udzielenie informacji do Urzędu Gminy w Elblągu. Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie. Publikujemy ją w całości poniżej.

„W roku 2016 zlecono opracowanie programu remontowego gminnego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 109 w miejscowości Tropy Elbląskie 24, który wchodzi w skład układu ruralistycznego wsi Tropy Elbląskie wpisanego do rejestru zabytków dnia 19.04.1979 r. w pozycji 52/79. Zamówienie obejmowało opracowanie szczegółowej dokumentacji budowlano – konserwatorskiej i kosztorysowej remontu elewacji wraz z izolacją  ścian fundamentowych w/w budynku. Pozwolenie na budowę uzyskano dnia 06.06.2017 r. (prawomocność  pozwolenie uzyskało po 14 dniach od daty odbioru przez wszystkie strony postępowania).

Z uwagi na realne możliwości finansowe przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie etapowo.  W bieżącym roku w budżecie Gminy Elbląg zaplanowano na I etap zadania, tj. izolację ścian fundamentowych i osuszenie budynku kwotę 110 000zł. Procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych będą przeprowadzone jeszcze na przełomie sierpień-wrzesień b.r.

Wypompowywanie wody z piwnicy do tej pory wykonywane było sukcesywnie przez pracowników Urzędu Gminy Elbląg. Obecnie wypompowanie wody nastąpi w ramach w/w prac, po których piwnice nie powinny być już zalewane.

W budżecie roku 2017 nie przewidziano wydatków na urządzenie toalet w lokalach mieszkalnych. Wspólne toalety w komunalnych budynkach mieszkalnych należących do Gminy Elbląg stanowią absolutny wyjątek. W tym przypadku brak toalet dla wszystkich mieszkań wynika z poprzedniej funkcji jaką ten budynek pełnił, mianowicie szkoły publicznej. Do roku 2014 mieszkańcy korzystali z toalet zlokalizowanych poza budynkiem. Jednak ze względu na ich bardzo zły stan techniczny zdecydowano się na wygospodarowanie miejsca na wspólną toaletą w budynku co nastąpiło w 2014r.

Ponadto także toaleta poza lokalem mieszkalnym nawet w mieście (gdzie jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna) nie jest sytuacją rzadką, gdyż stanowi 10% ogółu mieszkań.

Podstawowym problemem, z którym borykają się wszystkie samorządy lokalne są ograniczone możliwości finansowe na bieżące remonty mienia komunalnego i olbrzymie zaległości czynszowe najemców (lokatorów).

Nie mniej jednak przedmiotowy budynek objęty był sukcesywnymi bieżącymi remontami: w 2010 r. przeprowadzone były prace dekarskie (naprawa dachu wraz z montażem nowych obróbek blacharskich), w 2013 r. dokonano wymiany szamba na nowe szczelne wraz z nowym przyłączem kanalizacyjnym do budynku, w 2014 r. zbudowano wspólną toaletę ogólnodostępną w budynku.

Informujemy ponadto, iż Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 6b) nakłada na lokatorów szereg obowiązków związanych z prawidłową eksploatacją zajmowanych lokali.  Nie zawsze obowiązki te wykonywane są przez najemców należycie co przyczynia się do szybkiej degradacji samych lokali jak i części wspólnych.

Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak  klatki schodowe, korytarze,  inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Zygmunt Tucholski
Zastępca Wójta Gminy Elbląg

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register