Minister powołał nowego prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

Resort sprawiedliwości powołał na prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu sędziego Piotra Żywickiego. Zastąpi On więc odwołanego wcześniej sędziego Marka Omelana. Warto również przypomnieć, że środowisko sędziowskie w Elblągu wystosowało oficjalny protest wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości.

– Pismem z dnia 31 października 2017r., które dzisiaj wpłynęło do Sądu Okręgowego w Elblągu, Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 1 listopada 2017r. na prezesa tutejszego Sądu Okręgowego na okres 6 lat sędziego Piotra Żywickiego. Pan sędzia orzeka w Wydziale VI Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego – informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy elbląskiego Sądu Okręgowego.

Sędziowie nie mogli pogodzić się z odwołaniem z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu – sędziego Marka Omelana. W tej sprawie wydali specjalne stanowisko, krytyczne wobec działań ministra Ziobry.

– Zaznaczam, że uchwała ta nie neguje uprawnień Ministra Sprawiedliwości, wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.07.2017 r.o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1452) i nie stanowi merytorycznej oceny słuszności decyzji Pana Ministra – informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

pismo sedziowie

Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadniało decyzję w sprawie odwołania z funkcji prezesa Sądu Marka Omelana: „w wyniku zgłoszonego przez Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości przewinienia służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17 października 2017 roku z pełnionej dotychczas funkcji. Narada ta dotyczyła wyroku w sprawie rodzinnej, która rozpatrywana była w trybie niejawnym, a rozpowszechnienie tych informacji mogło przysporzyć stronom tego postępowania dodatkowego cierpienia i narazić je na szkody.

Do przewinienia doszło podczas wymiany korespondencji między prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu a Radą Miasta Elbląg dotyczącej jednej z ławniczek. Prezes przekazał urzędnikom dokumenty opisujące przebieg narady sędziowskiej objętej tajemnicą. Z tajemnicy tej nikt nie może być w żadnych okolicznościach zwolniony.

Odwołanie sędziego z funkcji prezesa nastąpiło w trybie pilnym na podstawie ogólnych zasad Prawa o ustroju sądów powszechnych. Zostanie także skierowany wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego”.

Obowiązki Marka Omelana miała przejąć sędzia Grażyna Borzestowska – wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu. Ta jednak złożyła rezygnację z zajmowanej funkcji. Wiceprezes sądu nie podała powodu swojej decyzji. Nieoficjalnie mówi się, że może to mieć związek z wcześniejszą dymisją prezesa Sądu Marka Omelana.

Sąd Okręgowy w Elblągu wcześniej na swojej stronie internetowej zamieścił informację w tej sprawie:

„Odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących przyczyn odwołania, sędzia Marek Omelan wyjaśnił, że – po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Ławniczej i Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu – wystąpił do Rady Miasta w Elblągu o odwołanie z funkcji jednego z ławników w oparciu o art. 166 § 2 pkt 3 i art. 166 § 2a Prawa o ustroju sądów powszechnych, ponieważ w trakcie narady nad orzeczeniem ławnik ten zachował się w sposób urągający elementarnym zasadom kultury i etyki, czym dał jednoznaczny dowód, że nie powinien piastować tak odpowiedzialnej funkcji. Sędzia Marek Omelan wyraził przekonanie o słuszności tych działań, podjętych w trosce o wizerunek podległego Sądu i najwyższe standardy, jakie powinny cechować pracę orzeczniczą sędziów, w tym ławników”.

 

1 komentarz

  • tomek Reply

    6 listopada 2017 at 14:10

    25.05.2017 do ministra sprawiedliwości wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga o odwołanie prokuratora rejonowego jarosława żelazka. Dlaczego Ziobro boi się opublikować jej na stronie ministerstwa zgodnie z ustawą o petycjach z dn.11.07.2014 (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1195 art. 8 §1 )?

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register