Minister w Elblągu. 2,5 mln zł na Centrum Usług Społecznych

W Elblągu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Janusz Nowak pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Elbląg podpisali umowę na utworzenie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. W podpisaniu umowy uczestniczył również Aleksander Socha, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski.

Na mocy podpisanej umowy nasz samorząd otrzyma 2,5 mln zł. Centrum Usług Społecznych to pilotażowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z założeniami CUSy powstaną w 30 samorządach w Polsce. Elbląg jest drugim miastem w Polsce po Koszalinie, w którym rozpoczyna się realizacja projektu.

– Centra Usług Społecznych to nie tylko kompleksowe wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi i seniorów, oraz inicjatywy związane z wolontariatem, ale tez przede wszystkim nowatorskie spojrzenie na świadczenie usług społecznych. Centra mają działać kompleksowo i przede wszystkim lokalnie, tak by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby miejscowej społeczności. Dlatego też niezmiernie cieszę się, że podpisujemy umowę z miastem Elbląg. Cieszę się również z tego, że będziemy realizować zadania, które będą służyły przede wszystkim mieszkańcom, aby kompleksowe usługi mogły znajdować się w jednym miejscu i aby jakość świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie. W ramach pilotażu powstanie 30 Centrów na terenie całego kraju. Na ten cel przeznaczyliśmy 100 mln złotych. Elbląg jest drugim miastem w Polsce, w którym podpisujemy umowę na realizację tego zadania – podkreślała Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Centrum Usług Społecznych będzie świadczyło usługi społeczne i w dalszym ciągu świadczenia socjalne na rzecz najbardziej potrzebujących, osób samotnych, rodzin i środowisk.

– To jest inicjatywa na rzecz środowiska lokalnego. Musimy się otworzyć na potrzeby i na uzyskanie informacji, czego potrzebuje środowisko i obywatel, a jednocześnie stworzyć instytucję, która będzie koordynować te wszystkie zadania.- zaznaczył Aleksander Socha, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski.

Janusz Nowak zaznaczył, że ten projekt się bardzo dobrze wpisuje się w działania samorządu w zakresie takiej ścisłej współpracy z mieszkańcami i w zakresie diagnozowania ich potrzeb.

-Nie dotyczy to wyłącznie, tak jak to było do tej pory – osób szczególnie potrzebujących, to jest program skierowany do wszystkich mieszkańców. Pozyskane dofinansowanie cieszy tym bardziej, że wynosi ono 100% wartości projektu. Dziękuję Pani Minister za przyznanie tych środków oraz Pani dyrektor Beacie Kuleszy i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy przygotowali ten projekt – mówił Janusz Nowak, pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Elbląg.

Głównym celem projektu jest integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Elbląg.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych, które powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma być miejscem, w którym wszyscy mieszkańcy – sprawni, niepełnosprawni, starsi, rodziny wielodzietne otrzymają wsparcie w razie potrzeby. Zgodnie z założeniami ma to być nowa jakość pomocy społecznej, udzielanej kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Celem CUS nie jest konsolidacja świadczenia usług w jednej instytucji, ale integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum.

Projekt zakłada wypracowanie modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej z uwzględnieniem możliwości zlecania świadczenia usług społecznych lokalnym organizacjom pozarządowym. W ramach zadania przeprowadzona też zostanie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami. W Centrum Usług Społecznych będą prowadzone także działania ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej, poprzez realizację zadań o charakterze samopomocowym, wolontaryjnym, i wsparciu sąsiedzkiemu.

Dofinansowanie zadania pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register