Na czym polega recertyfikacja kursu KPP?

Zgodnie z polskim prawem, a mianowicie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, osoby posiadające tytuł „Ratownika” muszą swoje uprawnienia odnawiać w określonych odstępach czasu. Ponowne przystąpienie do egzaminu na „Ratownika” nazywane jest recertyfikacją kursu KPP. Ile czasu ważny jest tytuł „Ratownika”? Na czym polega recertyfikacja KPP?

Recertyfikacja – co to znaczy?

Z pewnością osoby interesujące się elektroniką znają pojęcie ‘recertyfikacji’, ponieważ jest ono używane w odniesieniu do sprzętu elektronicznego. Okazuje się jednak, że recertyfikacja dotyczy także kursów KPP. Najprościej rzecz ujmując, recertyfikacja oznacza przedłużenie certyfikatu na kolejny okres. Recertyfikacja KPP, którą przeprowadza Centrum Ratownictwa, polega na ponownym podejściu do kursu KPP. Szkolenie KPP w tym przypadku odbywa się w skróconej wersji i zakończone jest egzaminem państwowym. Informacje organizacyjne na temat kursów dostępne są pod adresem – www.centrumratownictwa.com/recertyfikacja-kpp.

Recertyfikacja KPP – po jakim czasie?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku jasno określa, że uzyskanie tytułu „Ratownika” jest ważne przez okres 3 lat od momentu otrzymania zaświadczenia. Co zrobić, gdy ten okres minie? Każda osoba, która chciałaby przedłużyć swoje uprawnienia, powinna przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego. Pozytywna ocena z egzaminu oznacza możliwość tytułowania się „Ratownikiem” przez kolejne 3 lata.

Skrócone szkolenie KPP, czyli przygotowanie do egzaminu

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu na tytuł „Ratownika”, należy ponownie wziąć udział w kursie KPP. Oczywiście w przypadku recertyfikacji nie jest on przeprowadzany w trybie pełnym, lecz skróconym. Szkolenie KPP przygotowujące do recertyfikacji tytułu „Ratownika” ma za zadanie przypomnieć najważniejsze zasady kwalifikowanej pierwszej pomocy. Harmonogram kursu jest realizowany w ciągu jednego dnia i w tym czasie kursant utrwala wcześniej zdobytą wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Recertyfikacja KPP – jak wygląda egzamin?

Po udziale w skróconym szkoleniu z kwalifikowanej pierwszej pomocy przychodzi czas na egzamin państwowy na tytuł „Ratownika”. Egzamin podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną.

Egzamin z teorii został opracowany w formie testu i składa się z 30 pytań. Pytania znajdujące się na teście są opracowane przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Recertyfikacja KPP nie jest możliwa bez pozytywnego wyniku z części praktycznej egzaminu. Każda osoba chcąca przedłużyć uprawnienia „Ratownika” musi prawidłowo wykonać dwa losowo wybrane zadania. Na tym etapie sprawdzana jest praktyczna wiedza z udzielania pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej i praktycznej wydawane jest zaświadczenie nadające tytuł „Ratownika”. Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat i po tym czasie każda osoba chcąca je przedłużyć, powinna ponownie podjąć się recertyfikacji KPP.

Recertyfikacja KPP – cena

Cena recertyfikacji uprawnień na „Ratownika” jest niższa niż w przypadku pierwszego podchodzenia do szkolenia. Kursant za recertyfikację KPP płaci 250 zł i w tej cenie ma zagwarantowany udział w skróconym szkoleniu, egzamin oraz zaświadczenie, a ponadto dostęp do Strefy Klienta Centrum Ratownictwa, komplet materiałów szkoleniowych, materiały e-learningowe oraz dostęp do prezentacji wykorzystywanych za zajęciach.

Dlaczego warto zdecydować się na recertyfikację kursu KPP?

Każda osoba posiadająca tytuł „Ratownika” musi się mierzyć z odpowiedzialnością za ludzkie zdrowie i życie. Oznacza to, że powinna nieustannie poszerzać swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Recertyfikacja kursu pozwala więc na zdobycie wiedzy na temat najnowocześniejszych technik ratowania życia oraz utrwalenie wcześniej zdobytych umiejętności.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register