Naprawa Bażantarni po powodzi. „To skomplikowane zadanie”

Chyba nikt nie zdawał sobie sprawy, że naprawa szlaków turystycznych po powodzi w Bażantarni może być tak skomplikowanym przedsięwzięciem. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak długo to trwa?

Jak podkreśla elbląski Urząd Miejski, regulacja rzek oraz inwestowanie na terenach pod wodami płynącymi (w tym na skarpach tworzących linię brzegową) należy do wyłącznej kompetencji Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Kompetencją miasta Elbląg jest dbanie o należyty stan drogi stanowiącej jego własność (szlaku czerwonego). Naprawa jednakże samej ścieżki nie przyniesie spodziewanego rezultatu bez umocnienia skarp (choćby tymczasowego) – ścieżka nie będzie miała oparcia.

Po uzyskaniu oficjalnych informacji i nie przyznaniu przez wojewodę środków na Las Bażantarnia prezydent zorganizował spotkania w tym temacie z przedstawicielami komórek organizacyjnych UM, przedstawicielami Wód Polskich, przedstawicielami Wojewody i przedstawicielami Nadleśnictwa Elbląg. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 25 kwietnia br. i następne 17 maja br.

Prezydent zwrócił się do Przedstawicieli Wód Polskich o spisanie porozumienia określającego kompetencje poszczególnych właścicieli terenu i nakreśli swoistą „mapę drogową” przywrócenia ciągłości szlaku czerwonego i zapewnienia na nim bezpieczeństwa. Projekt takiego porozumienia został przesłany do kierownictwa Wód Polskich 25 maja br. Prezydent poinformował także o możliwości wyasygnowania z budżetu miasta kwoty 350 tysięcy (z opłat środowiskowych) na naprawę szlaku. Kwota ta zostanie zgłoszona do przesunięcia na ten cel na najbliższej czerwcowej sesji RM.

Pojawiła się również możliwość dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Konkurs ogłoszony będzie w grudniu 2018, składanie projektu: styczeń 2019. Miasto stara się również o pozyskanie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż stale odbywają się spotkania robocze pomiędzy komórkami organizacyjnymi UM (DI,DGNiG,DSIR,RGK) z przedstawicielami Wód Polskich i Nadleśnictwa Elbląg. Zostały również przeprowadzone wizje w terenie które wskazały 5 niezbędnych do naprawy uszkodzeń szlaku, która zagwarantowała by minimum bezpieczeństwa i umożliwiałaby jego otwarcie dla mieszkańców.

Przedstawiciele Wód Polskich wykonali nieodpłatnie dwa kosztorysy inwestorskie. Pierwszy na kwotę 340 tys.zł obejmujący umieszczenie warstwy koszy gabionowych na dnie skarp ( w 5 wskazanych miejscach) i naprawę ścieżki oraz drugi na kwotę 167 tys. zł obejmujący naprawę korpusu drogi i narzut kamienny luzem na dnie skarpy. Spowodowane jest to faktem iż miasto nie może inwestować na nie swoich terenach a teren pod wodami płynącym i skarpy należy do skarbu Państwa.

Obecnie trwa sprawdzanie poprzez Departament Geodezji i Nieruchomości struktury własności gruntów  w przedmiotowych miejscach.

Ze względu na skomplikowany układ własności oraz skuteczność prowadzonych robót Miasto nie może rozpocząć prac naprawczych bez wcześniejszego ich rozpoczęcia przez Wody Polskie.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register