Nowa matura z języka polskiego – co trzeba wiedzieć?

Język polski, to obok matematyki oraz wybranego nowożytnego języka obcego przedmiot szkolny, z którego każdy maturzysta musi obowiązkowo zdawać egzamin maturalny. Matura z języka polskiego obejmuje dwie części, na które składają się egzamin ustny oraz pisemny. Maksymalna punktacja jaką maturzysta może uzyskać na egzaminie dojrzałości z języka polskiego to 70 punktów w części pisemnej i 40 w części ustnej. O zdanej maturze można mówić wówczas, gdy uczeń otrzyma minimum 30% punktów z każdej części z osobna. Oznacza to, że na maturze ustnej z języka polskiego trzeba zdobyć co najmniej 12 punktów, a w jej części pisemnej aż 21.

Przebieg ustnej matura z języka polskiego

Od 2015 roku część ustna matury z języka polskiego ma nową formę. Nie jest to już zwykła prezentacja, którą maturzysta przygotowywał z wyprzedzeniem w domu, lecz ustna wypowiedź na zadany przez komisję egzaminacyjną temat. Po wejściu do sali maturzysta losuje jedno z zadań, na które składa się tekst kultury oraz odnoszące się do niego pytanie. Tekst ten może mieć charakter literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy dotyczący wiedzy o języku. Powinien on stanowić inspirację do stworzenia krótkiej prezentacji, w której maturzysta musi również odnieść się do poznanych w toku nauczania kontekstów i dzieł kultury.

Następnie zdający zapoznaje się z wylosowanym zadaniem i przygotowuje do wypowiedzi ustnej, ma na to nie więcej niż 15 minut. Po tym czasie następuje główna część egzaminu, czyli monolog na zadany temat, który nie może trwać dłużej niż 10 minut. W kolejnym etapie następuje rozmowa maturzysty z komisją egzaminacyjną, podczas której jej członkowie mogą zadawać pytania dotyczące tylko i wyłącznie monologu wygłoszonego przez ucznia.

Jak wygląda pisemny egzamin maturalny z języka polskiego?

Na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego uczeń będzie musiał zmierzyć się zarówno z rozumieniem tekstu pisanego, jak i samodzielnym napisanie wypracowania. Zatem w części pierwszej czeka na maturzystę jeden lub dwa teksty nieliterackie, publicystyczne, popularnonaukowe lub polityczne oraz zestaw 10 do 13 odnoszących się do nich pytań.

Pytania te mogą być zarówno zamknięte, jak i otwarte, czyli wymagające krótkiej pisemnej odpowiedzi. Ponadto mogą one odnosić się do lektur szkolnych objętych programem nauczania, dlatego też na kilka tygodni przed maturą warto sięgnąć po streszczenia obowiązujących pozycji literackich, takich jak np. „Lalka” Bolesława Prusa – http://lalka.klp.pl/a-5415.html. W drugiej części pisemnej matury z języka polskiego maturzysta musi napisać wypracowanie na jeden z dwóch dostępnych do wyboru tematów. Może być to rozprawka lub interpretacja tekstu poetyckiego. W tej części egzaminu uczeń ma do zdobycia maksymalnie 50 punktów.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register