Nowe inwestycje tramwajowe w Elblągu

W Urzędzie Miejskim w Elblągu podpisano dwie umowy, które poprawią infrastrukturę wokół zajezdni tramwajowej.  Realizacja pierwszej z umów, na modernizację torowiska wokół zajezdni, umożliwi sprawny ruch tramwajów wjeżdżających i wyjeżdżających ze swojej bazy. Druga umowa na budowę nowej hali usprawni obsługę, konserwację i garażowanie taboru.

Umowy podpisali Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz przedstawiciele firm: Mirosław Markiewicz – właściciel firmy Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Markiewicz, będący wykonawcą hali oraz Wacław Chamerski członek zarządu Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe RAJBUD i Marek Niewiadomski – dyrektor ds. produkcji tegoż przedsiębiorstwa.

Firma RAJBUD zajmie się budową torowiska i  trakcji tramwajowej.  W podpisaniu umów uczestniczył również Andrzej Sawicki dyrektor Tramwajów Elbląskich Sp. z o.o., będący jednocześnie przedstawicielem inżyniera kontraktu.

– Podpisujemy umowę na kolejne zadania inwestycyjne, szczególnie zadowoleni powinni być dziś pracownicy Tramwajów Elbląskich. W ostatnich latach realizowaliśmy zadania związane z budową nowych odcinków trakcji, zakupiliśmy też nowe tramwaje, które są obecnie w produkcji. Dziś przystępujemy do modernizacji bazy tramwajów. Stara hala zostanie rozebrana, w jej miejsce powstanie nowy obiekt, który poprawi warunki pracy i zapewni lepsze serwisowanie naszych tramwajów. Termin zakończenia inwestycji, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, to 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy – mówił prezydent Wróblewski. – Cieszę się, że możemy zrealizować tę inwestycję dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych.

– Dzięki nowej hali będziemy garażować nasze pojazdy pod dachem, a nie pod chmurką, ma to szczególne znaczenie w wypadku pojazdów takich jak tramwaje z układem elektrycznym, który trzeba szczególnie chronić. Zyskamy też nowe stanowisko diagnostyczne i myjnię. Przebudowany zostanie również wjazd i wyjazd z zajezdni, to około 300 metrów torowiska. Wszystkie prace będą tak zaplanowane, aby nie zaburzały codziennych kursów tramwajów – zapewniał dyrektor Sawicki.

1. Część A –  budowa hali na terenie zajezdni tramwajowej w Elblągu

Na zakres robót części A składa się:
1)    Wykonanie rozbiórki istniejącej hali stalowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
2)    Budowa nowej hali postojowej taboru tramwajowego na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
3)    Wykonanie robót sanitarnych w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elektrycznych, c.o. oraz usuniecie kolizji związanych z realizacją robót

Wykonawcą robót dla części A będzie: Zakład Ogólnobudowlany mgr inż. Mirosław Markiewicz, 82-300 Elbląg ul. Siedlecka 3 reprezentowane przy podpisaniu umowy przez Pana Mirosława Markiewicza

Wartość robót części A zadania inwestycyjnego wynosi brutto  6 998 267,64 zł.
  
Termin umowny zakończenia robót: 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

2. Część B – budowa torów i trakcji tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej

Na zakres robót części B składa się:
1) Budowa torowiska tramwajowego na terenie zajezdni tramwajowej i wykonanie robót drogowych przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
2) Budowa trakcji tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
3) Wykonanie robót sanitarnych w zakresie montażu skrzynek odwodnienia punktowego i elementów odwodnienia liniowego w torach tramwajowych

Wykonawcą robót dla części B będzie: Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  RAJBUD sp. z  o. o. z siedzibą w Szymbarku ul. Szymbarskich Zakładników 22 reprezentowane przy podpisaniu umowy przez: Członka Zarządu –Wacława  Chamerskiego

Wartość robót części B zadania inwestycyjnego wynosi brutto  4 553 989,31 zł

Termin umowny zakończenia robót: 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Informacje szczegółowe o zadaniu:
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego budynku hali na terenie zajezdni tramwajowej, wykonanie nowego budynku hali tramwajowej wraz z obsługą komunikacyjną obejmującą tory wjazdowo-wyjazdowe i sieć trakcyjną górną, budowa instalacji towarzyszących myjni taboru, a także budowa przyłączy do instalacji wewnętrznych i instalacji technologicznych myjni.

Budynek hali na potrzeby obsługi taboru tramwajowego zaprojektowano jako dwunawową, jednokondygnacyjną halę stalową o wymiarach osiowych 17,45m x 45,00m o konstrukcji ramowej. Przez całą długość hali i w obu nawach zaprojektowano tory wjazdowo-wyjazdowe i sieć trakcyjną górną, połączone z istniejącym torowiskiem i siecią trakcyjną na terenie zajezdni tramwajowej.
 
Podstawową funkcją zaprojektowanej hali będzie utrzymanie wagonów taboru tramwajowego w pełnej gotowości technicznej i sprawności eksploatacyjnej. W każdej z dwóch naw będą mogły garażować wagony tramwajowe. Dodatkowo w nawie północnej będą wykonywane czynności obsługi codziennej, przeglądy okresowe oraz drobne naprawy awaryjne z wykorzystaniem systemu podnośników do wagonów tramwajowych oraz ruchomych pomostów roboczych. W południowej nawie zostanie zainstalowane stanowisko do mycia wagonów. Pomiędzy nawami zlokalizowano pomieszczenie techniczne związane z obsługą myjni do wagonów tramwajowych, a także zaplecze socjalne.

Realizacja części A i B wymaga koordynacji i musi być prowadzona w oparciu o harmonogram uzgodniony przez obu wykonawców i zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.  Funkcję Inżyniera Kontraktu dla całego zadania inwestycyjnego pełnić będzie Spółka Tramwaje Elbląskie.

„Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga.
 
Realizacja robót budowlanych obejmujących przedmiot obu umów współfinansowana będzie środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Łączna wysokość dofinansowania dla zakresu objętego robotami budowlanymi wynosi: 4 562 058,55 zł.

1 komentarz

  • Goscc Reply

    31 stycznia 2019 at 13:25

    A kolej do Malborka się sypie.

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register