O zagrożeniach korupcji. Szkolenie dla policjantów z Elbląga

Współczesny kontekst i wymiar etyki zawodowej policjanta oraz kultura uczciwości i zagrożenia korupcją w Policji to tematyka szkolenia, w którym uczestniczyli elbląscy policjanci. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

W czwartek (22.06.2023 r.) w budynku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu odbyło się szkolenie na temat współczesnego kontekstu i wymiaru etyki zawodowej policjanta oraz kultury uczciwości i zagrożenia korupcją w Policji.

W przedsięwzięciu przeprowadzonym przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. Dorotę Rak oraz kom. Radosława Rząp – eksperta Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, członka Zespołu Doradców ds. etyki zawodowej, udział wzięli elbląscy policjanci.

Pani Pełnomocnik nadkom. Dorota Rak wprowadziła funkcjonariuszy w tematykę zasad etyki zawodowej policjanta, podkreślając etyczną aktywność policjantów w mediach. Policjantka zwróciła uwagę na zasadę równego traktowania z uwagi na płeć w Policji w aspekcie relacji wewnętrznych, a także podkreśliła wagę etycznych standardów przeprowadzania interwencji policyjnych, aktywizacji działań na rzecz profilaktyki zachowań mobbingowych, konfliktowych i dyskryminacyjnych.

Uczestnikom szkolenia zwrócono uwagę na znaczenie kontaktu z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem wskazując na konsekwencje łamania zasad etyki zawodowej, a także na przeciwdziałanie zmowie milczenia.

Z kolei kom. Radosław Rząp zaprezentował policjantom tematykę kultury uczciwości i zagrożenia korupcją w Policji, ponadto w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie etycznego kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Podkreślił również na rolę i zadania doradcy ds. etyki.

Te szkolenia obejmą swoim zasięgiem wszystkie jednostki Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego i prowadzone będą do grudnia 2023 roku.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register