Pierwszy na granicy z Federacją Rosyjską skaner do prześwietlania wagonów kolejowych oficjalnie przekazany do użytku

Nowoczesny skaner do prześwietlania wagonów towarowych otrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Oddziału Celnego w Braniewie. Uroczystość przekazania urządzenia do użytku swoją obecnością uświetnili m.in. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, Poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Szef KAS Magdalena Rzeczkowska zaznaczyła:  Dla Krajowej Administracji Skarbowej priorytetem, obok zapewnienia bezpieczeństwa finansowego naszego państwa, jest również zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, ale także zwalczanie przestępczości gospodarczej, zapewnienie równych warunków konkurencji, wsparcie legalnie działającego biznesu.  Prawidłowa, skuteczna realizacja takich zadań nie byłaby możliwa  bez wykorzystania nowoczesnych metod kontroli. A do takich metod kontroli zdecydowanie należy zaliczyć wielkogabarytowe urządzenie rtg.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w swoim wystąpieniu wskazał:  To wydarzenie należy traktować jako pierwszy etap w przebudowie, w powstaniu nowoczesnego przejścia granicznego  w  Braniewie (…) cieszymy się, że mamy nowoczesny rentgen, że kontrola będzie już kontrolą realną, która będzie służyła zabezpieczeniu interesów Rzeczypospolitej tych podatkowych oraz finansowych.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  w Olsztynie Mariusz Pawłowski podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji służbom i instytucjom. Podkreślił, ze bez wzajemnej współpracy posadowienie urządzenia w tak trudnej lokalizacji byłoby niemożliwe.

Po okolicznościowych wystąpieniach nastąpiło poświęcenie skanera oraz uroczyste przecięcie wstęgi. Z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, goście mogli w kilkuosobowych grupach zobaczyć, jak wygląda„ serce” urządzenia.

Następnie uczestnicy udali się do pawilonu obsługi skanera, gdzie Szef KAS dokonała symbolicznego wręczenia kluczy Kierownikowi Oddziału Celnego w Braniewie podinsp. Joannie Krakowiak.

Projekt budowy rentgena do prześwietlania pociągów formalnie został rozpoczęty w 2018 r.,
a rozmowy nt. posadowienia samego urządzenia odbywały się przy udziale przedstawicieli PKP, Urzędu Wojewódzkiego oraz Straży Granicznej. Ostatecznie skaner został zlokalizowany ok. 400 m od granicy państwa. 22 października 2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie zawarła z wykonawcą umowę na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a proces realizacji inwestycji został rozłożony na etapy. Wartość umowy to ponad 22 mln zł, w całości finansowana ze środków budżetowych.

Skaner będzie służył do wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, broni
a w szczególności do wykrywania skrytek w elementach konstrukcyjnych wszystkich rodzajów wagonów towarowych i kontenerów. Jest to nowoczesny i skuteczny sprzęt, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa towarowego, zdrowia obywateli, uczciwej współpracy międzynarodowej a przede wszystkim sprawnej i efektywnej kontroli.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register