Piotr Żuchowski przestanie być asystentem prezydenta? Jest taki projekt

Jeśli planowane przez klub parlamentarny Kukiz`15 zmiany wejdą w życie, z pracą w elbląskim Ratuszu może pożegnać się Piotr Żuchowski, obecnie doradca prezydenta Elbląga.  Projekt usuwa z obowiązującej ustawy przepis, na podstawie którego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji.

Według projektu umowy z pracownikami obecnie zatrudnionymi jako doradcy i asystenci na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych miałyby ulec rozwiązaniu z dniem wejścia w życie ustawy, czyli po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Zgodnie z projektem pracownicy samorządowi będą zatrudniani tylko na stanowiskach: urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

Kukiz’15 w uzasadnieniu podkreśla, że „gabinety polityczne” funkcjonujące na szczeblu samorządowym stają się przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyjnie z urzędującym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą czy marszałkiem województwa, a doradcy i asystenci nie posiadają żadnych kwalifikacji do zajmowania takiego stanowiska.

W ocenie Kukiz’15 utrzymywanie „gabinetów politycznych” to „bezsensowy wydatek”; jak zaznaczyli brak możliwości zatrudniania asystentów i doradców będzie wielomilionową oszczędnością, która nie przyniesie uszczerbku dla wykonywania ustawowo określonych zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Grzegorz Adam Woźniak (PiS) podkreślił, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ponieważ „likwidacja gabinetów politycznych w samorządach pozwoli na redukcję biurokracji i szukanie oszczędności w administracji”. Zapowiedział, że klub PiS poprze projekt.

Według Tomasza Jaskóły (Kukiz’15) projekt ustawy jest „niezwykle korzystny dla społeczeństwa”. „Można byłoby się zastanawiać, czy wójt, burmistrz i prezydent, nie powinien mieć ludzi, z którymi wchodzi do urzędu, to jest argument. Natomiast jest również kontrargument, bo przecież ten wójt, burmistrz i prezydent wchodząc do urzędu, wchodzi do pracowników, którzy są jego samorządem: powinien ich znać, darzyć zaufaniem” – mówił.

Zdaniem posła, skoro samorząd wybrał wójta, burmistrza, czy prezydenta i tym samym obdarzył go zaufaniem, to „należy absolutnie zaufać pracownikom samorządowym, którzy już znajdują się w tym systemie”. „Szkoda kolejnych pieniędzy na doradców i asystentów” – dodał.

Tymczasem Piotr Żuchowski może już wkrótce przestać doradzać prezydentowi Wróblewskiemu z całkiem innego powodu. Okazuje się, że wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Swoje stanowisko obejmie 1 czerwca br. i będzie je sprawował przez pięć lat.

Piotr Żuchowski doradcą prezydenta miasta Elbląga został w kwietniu 2016 r., po rezygnacji ze stanowiska wiceprezydenta Bogusława Milusza (zajmował się oświatą).

O tym więcej pisaliśmy tu: http://fakty.elblag.pl/byly-wiceminister-bedzie-zarabial-w-elblagu-ile-tego-jeszcze-nie-wiadomo/

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register