PKP pomija Elbląg w planach inwestycyjnych!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały  w Olsztynie umowę na modernizację sieci kolejowej. Projekt o wartości ponad 260 mln zł finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Nasz Czytelnik alarmuje, że w tym potężnym projekcie modernizacyjnym PKP nie ma Elbląga.

– PKP PLK podpisały kolejną umowę inwestycyjną na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Jak mówił Pan Ireneusz Merchel – prezes PKP PLK – dzięki inwestycją, całe województwo będzie zmodernizowane. Co będzie modernizowane? Linia Olsztyn – Działdowo, Olsztyn – Gutkowo, Gutkowo – Braniewo, Szczytno – Ełk. A gdzie w tym wszystkim jest Elbląg? Niestety jesteśmy w tym województwie, a na dodatek jesteśmy dyskryminowani. Nie ma ŻADNYCH planów do rozwoju linii kolejowych w rejonie Elbląga. A czy są potrzebne? TAK! Stan czynnych linii czyli Elbląg – Malbork i Elbląg – Gutkowo jest zły, miejscami nawet bardzo. Linia Nadzalewowa zamknięta. Linia Elbląg – Braniewo zamknięta. Nie mówią, że w związku z przekopem Mierzei i coraz większej ilości pasażerów powinno się planować takie linie jak Elbląg – Gdańsk, czy Elbląg – Iława (-Warszawa) – pisze nasz Czytelnik.

Dwa nowe przystanki, krótszy czas podróży, wygodniejszy dostęp do kolei w regionie – to zakładane efekty prac na linii Działdowo – Olsztyn. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały  w Olsztynie umowę na ich realizację. Projekt o wartości ponad 260 mln zł finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Krajowy Program Kolejowy obejmuje nie tylko aglomeracje lecz także tereny Polski Wschodniej.

– Kolej zaczyna pełnić w regionach coraz istotniejszą rolę. Tylko w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w województwie warmińsko-mazurskim są dwa projekty o wartości ponad 550 mln zł. Efektem tych prac, na liniach Ełk – Szczytno oraz Działdowo – Olsztyn, będą szybsze i wygodniejsze podróże oraz zwiększenie dostępności kolei – mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Umowa na prace na trasie Działdowo – Olsztyn to kolejny krok w budowę spójnej sieci kolejowej.

– Przebudowa prawie 83 km odcinka linii Działdowo – Olsztyn to krótsze podróże w regionie i o kwadrans krótsza podróż z Olsztyna do Warszawy. Efektem inwestycji będą także dwa nowoczesne przystanki w Olsztynie i poprawa komfortu obsługi na wszystkich stacjach i przystankach. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PLK przebudują łącznie 13 peronów m.in. na stacjach i przystankach: Waplewo, Nidzica, Olsztynek i Gągławki. Poza czterema zmodernizowanymi stacjami, w Olsztynie będą dwa nowe przystanki: Olsztyn Dajtki i Olsztyn Śródmieście (nazwa robocza). Oba zwiększą możliwości kolei regionalnej. PLK zainstalują na nich wiaty, ławki, tablice informacyjne i funkcjonalne oświetlenie. Wszyscy pasażerowie, również osoby o ograniczonej mobilności, m.in. dzięki pochylniom będą wygodnie korzystać z dostępu do pociągów. Na przystankach przewidziane zostały także stojaki rowerowe.

Projekt przewiduje także modernizację torów, przejazdów kolejowo-drogowych, wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowę mostów i wiaduktów kolejowych. W efekcie pociągi będą mogły kursować między Działdowem a Olsztynem z prędkością 120 km/h, co skróci podróż o około 16 minut.

KPK dla Warmii i Mazur 

W regionie, w ramach Krajowego Programu Kolejowego tylko z listy podstawowej zostaną zrealizowane zadania o wartości 1,5 mld zł, m.in. na linii: Ełk – Korsze, Działdowo – Olsztyn, Ełk – Szczytno, Gutkowo – Braniewo. Ponadto lista rezerwowa obejmuje 2 projekty o wartości około 750 mln zł, to prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (gr. państwa) z programu CEF oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo (RPO).

Dla mieszkańców województwa i podróżujących po liniach kolejowych Warmii i Mazur efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. M.in. dzięki o ok. 1 h 25 min skróci się podróż w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk (z 3 h 36 min do ok. 2 h 11 min). Krótsze będą podróże na trasie Działdowo – Olsztyn (ok. 16 min) i tym samym o kwadrans skróci się dojazd z Olsztyna do Warszawy.

Niestety w tych planach modernizacyjnych PKP na Warmii i Mazurach nie ma Elbląga.

 

1 komentarz

  • Janusz Reply

    21 września 2017 at 16:48

    Dziwię się włodarzą Elbląga, że nic nie robią, aby odłączyć się od tego szuwaro-bagiennego województwa.

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register