Pogryzień jest coraz więcej. Właścicielom psów grozi mandat 1000 zł!

W związku z coraz częstszymi przypadkami pogryzień ludzi przez psy puszczane luzem Straż Miejska w Elblągu przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Przepisy normujące te kwestie zawarte są w art. 77 kodeksu wykroczeń, precyzuje je natomiast Uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Nakładają one na właścicieli następujące obowiązki:

– utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami i uciążliwościami dla ludzi oraz zapobiega zanieczyszczaniu terenów wspólnego

użytku.

– nie pozostawianie zwierząt bez opieki

– zabezpieczenie zwierząt przed samowolnym wydostaniem się z lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w którym jest trzymane

– zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia.

– nie dopuszczanie do zanieczyszczania pomieszczeń służących do wspólnego użytku, w przypadku spowodowania przez zwierzę tych zanieczyszczeń należy niezwłocznie je sprzątnąć postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.

Do obowiązków osób utrzymujących psy należy również:

– zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu.

– zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i opiekun psa zachowuje pełną kontrolę nad zachowaniem psa.

obowiązek szczepień – ciążący na wszystkich właścicielach.

Straż Miejska przypomina, że za lekceważenie tych obowiązków grozi mandat karny w wysokości do 1000 zł !

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register