Preferencyjny ZUS uzależniony od przychodów – deklaracje tylko do 8 stycznia 2019. Przedsiębiorco pospiesz się!

Wraz z początkiem 2019 roku małych przedsiębiorców czeka niezwykle pozytywna zmiana dotycząca składek ZUS. Od 1 stycznia 2019 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat, których przychód nie przekroczył jednocześnie w 2018 roku 63 tys. zł, będą mogli skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, uzależnionych od wysokości przychodów. Dzięki nowym zasadom część przedsiębiorców może płacić na ZUS o połowę mniej niż dotychczas, a nawet – w uzasadniach okolicznościach – 558 zł zamiast 1320 zł miesięcznie!

Co WAŻNE – przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi, zobowiązani są złożyć odpowiednią deklarację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tylko do 8 stycznia 2018 roku! Eksperci Aforti przypominają jednocześnie główne założenia odnośnie zmian w przepisach dotyczących składek na ZUS.

Nowe przepisy zakładają możliwość wpłat mniejszych kwot na ZUS niż obowiązująca aktualnie, zryczałtowana składka na poziomie ok. 1320 zł miesięcznie. Po skorzystaniu z preferencyjnych warunków przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości uzależnionej od wartości osiągniętych przychodów.

Dla kogo niższy ZUS?

Nowe, niższe składki na ZUS będą mogli opłacać:

1) Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że
w roku 2019 z niższych składek będą mogły skorzystać te firmy, których roczny przychód za 2018 rok nie przekracza 63 tys. zł

2) Wskazani powyżej przedsiębiorcy, którzy jednocześnie prowadzili działalność gospodarczą w 2018 roku przynajmniej przez okres 60 dni

Niższe składki na ZUS nie na zawsze

Eksperci Aforti Collections przypominają, że składki na ZUS uzależnione od przychodu nie będą przysługiwały bezterminowo. Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada bowiem, iż przywilej ten będzie przysługiwać jedynie przez 36 miesięcy zawierających się w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od przychodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest – przez okres kolejnych 2 lat – do opłacania składek w normalnej wysokości. Co istotne – po upływie wskazanych 2 lat może nastąpić ponowne uzależnienie składek ZUS od przychodu.

Agnieszka Baran-Płomińska, Prezes Zarządu Aforti Collections / Grupa AFORTI

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register